Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård."— Presentationens avskrift:

1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012-2013 Bodil Nielsen/Huvudprojektledare Pål Madsen Projektledare Norge

2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Övergripande syfte och mål Gemensamt och reglerat utnyttjande av ambulanshelikopterresurser i gränsområdet mellan Sverige och Norge så att de som bor och vistas i området får en säker och kvalitativ vård.

3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Delprojekt 1 Delprojektledare Lars Hillerström Uppdraget är att analysera och utforma avtalskonstruktioner och ekonomiska modeller som kan användas mellan sjukvårdsansvariga i Sverige och Norge avseende helikopterutnyttjande. Avtalen ska också reglera sjukhusvård och hemtagning av patient. Leverans hittills Befintliga avtal kartlagda mellan berörda landsting och helseforetak ( 2 st) Nordiska konventionen för social trygghet reglerar ej akuta vårdinsatser över gränsen Diskussioner med Försäkringskassan och Helfo Utland pågår om tolkning Ersättningsprinciper olika mellan Norge/Sverige och inom Sverige. Gemensamma principer för hemtagning av patient måste tas fram

4 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Delprojekt 2 Delprojektledare Pål Madsen Uppdraget är att analysera och definiera medicinska ansvarsförhållanden vid insatser över gränsen. Leverans hittills bl.a. -kriterier/rutiner för utlarmning av helikopter är olika -högsta beslutande roll för utnyttjande av helikopterresurs är olika -patientdokumentation (sekretess) bör inte vara ett problem men säkerställs -dubbla läkarlegitimationer (norsk/svensk) är ett krav för att arbeta över gränsen -patientskadeförsäkring i resp. land upphör att gälla vid gränsen -rutiner för att anmäla patientskada är olika -oklarheter vad som gäller vid medicinsk ledning på skadeplats om läkare anländer från annat land

5 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Delprojekt 3 Delprojektledare Per Magne Tveitane Uppdraget är att analysera och utforma rutiner för larmning, radiosamband och lednings – och styrningsansvar vid insatser över gränsen med ambulanshelikoptertjänst. Leverans hittills -Utlarmningsrutiner för ambulanshelikopteruppdrag i annat land saknas hos SOS- alarm och norska AMK:er -Rutiner saknas hos helikopteroperatörerna för flygning över gränsen. (ej avtalat) -Radiosamband mellan Norge och Sverige saknas idag, är under arbete hos MSB och Norge -Digitala flygkartor över riksgräns finns inte hos helikopteroperatörerna (ej avtalat)

6 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Arbete under 2013 Utred oklarheter om Ersättningsprinciper Medicinskt ledningsansvar, utlarmning, skadeplats Patientskadeförsäkringar Anmälan om patientskada/avvikelser Fastställ vilken flygteknisk utrustning som krävs om ambulanshelikopter ska gå över riksgräns

7 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Trolig slutleverans 2013/2014 Avtalskonstruktion mellan Norge och Sverige som reglerar gränslös ambulanssjukvård (mark/luft) Ekonomiska ersättningar Krav på behörigheter på medicinsk personal Krav på försäkringar Krav på flygteknisk utrustning vid flygning över riksgräns Gemensamma rutiner som ska användas


Ladda ner ppt "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser