Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalsjö Golf 1185 medlemmar 18 hål Pro och ass Pro - entreprenad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalsjö Golf 1185 medlemmar 18 hål Pro och ass Pro - entreprenad"— Presentationens avskrift:

1

2 Dalsjö Golf 1185 medlemmar 18 hål Pro och ass Pro - entreprenad
Shop - entreprenad Restaurang - entreprenad 7 banarbetare - anställda Vd + kanslist - anställda Receptionspersonal sommar - anställda

3 Idrottsprogram Övergripande mål
Dalsjö GK skall senast år 2008 ha nått topp 2 i Dalarna (fn 4) och topp 50 i Sverige (fn 157) i SGF Klubb Ranking (per ).

4 Idrottsprogram - Elit Långsiktigt mål
År 2008 skall DaGK ha ett etablerat div I-lag för herrar samt ett lag i seriespel för damer. Kortsiktiga mål År 2006 skall Elitlag-herrar bli topp 3 i div II mellan. År 2006 skall elitlag-damer lägga grunden för att kunna delta i seriespel senast 2008. Aktiviteter 2006 Försäsongsläger på annan bana i månadsskiftet april-maj. Utvecklingssamtal Individuell tränings- och tävlingsplanering Intensifierad gruppträning inför seriespel Vinterträning

5 Idrott – Green Team Långsiktigt mål
Klubben skall genom årliga revisioner säkerhetsställa att standardnivån för guldcertifikat för ”Juniorvänlig anläggning” bibehålls. År 2007 skall Dalsjö GK ha Minst en spelare på alla nivåer inom FSB Tour (Distrikt, Regional, Riks och Elit) Minst en spelare i riksfinalen i FSB Tour

6 Idrott – Green Team Kortsiktiga mål År 2006 skall Dalsjö GK ha
Minst en tjej- respektive pojkjunior som kvalificerat sig för spel på en Sverigetour. Nått minst plats 100 i SGF Ranking Klubb junior med minst 8 spelare som bidragit till poängen. Aktiviteter 2006 Verksamheten skall genomföras i enlighet med ledningsdokument 8.4 Ungdomsverksamheten – Green Team.

7 Idrott - Breddverksamhet
Långsiktigt mål Varje seniormedlem erhåller möjlighet att delta i gruppträning med vår PRO utan kostnad. Första lektionen med vår PRO skall ligga klart under normalt lektionspris. Fria rangepoletter för nybörjare i en månad efter avlagt prov.

8 Idrott - breddverksamhet
Kortsiktiga mål År 2006 skall Samtliga medlemmars träning leda till spelglädje och mätbar förbättring av hcp. Medlemsgruppens genomsnittliga hcp skall förbättras med 1.0. Medlemmen stimuleras till träning genom olika aktiviteter som idrottskommittén och PRO initierar till och som leder till ökad kunskap, bättre speltempo samt större klubbkänsla för den enskilde medlemmen.

9 Idrott - Breddverksamhet
Aktiviteter 2006 Tävlingar för 22+ och 55 + såväl damer som herrar en gång/vecka. Klubbkväll med scramble i mixade lag en kväll/vecka. Pron håller 1 timmes clinic på rangen en timme/vecka Pron har ett varierat utbud av kurser där idrottslig utveckling prioriteras

10 Idrott - utbildning Långsiktigt mål
Ha tre ledare som genomgått steg 4 i SGF:s utbildningsstege. Kortsiktigt mål Att 2006 rekrytera ledare och utveckla redan etablerade ledare genom att ge stimulans med hjälp av SGF:s utbildningsstege. Aktiviteter 2006 Utvecklingssamtal med idag etablerade ledare. Utvärderings- och planeringskonferens en gång/år där samtliga ledare och ledamöter deltar.

11 Idrott - anläggning Långsiktigt mål
Utgå från bankommitténs 5 åriga åtgärdsplan för investeringar, reinvesteringar och förbättringsåtgärder. Kortsiktiga mål Anlägga fairwaybunker vid rangen Träningsgreen vid rangen Aktiviteter 2006 Revidera 5-årsplanen. Stimulera medlemmarna att komma med förbättringsförslag. Behandla inkomna förslag omgående samt föra upp dem på förbättringsdokumentet.

12 Idrott - tävling Långsiktigt mål
Årligen arrangera en nationell tävling för intresseorganisationer, företag eller branschorganisation Kortsiktigt mål Planera ett tävlingsprogram som innehåller en mix av singel- och partävlingar. Fortsatt utveckling av samarbetet med våra grannklubbar Stimulera till mer tävlande på andra banor/klubbar genom att återkommande informera om utbudet. Stimulera nybörjare att få upp ögonen för tävlingsmomentet och vid avslutningsgolfen ha tävlingen ”Årets Rookie”

13 Idrott - Medlemsservice
Långsiktigt mål Skapa former för ökad medlemsservice och därmed delaktighet i klubbens verksamhet. Kortsiktigt mål Digital information i reception. Rutiner för insamling av tävlingsresultat Aktiviteter 2006 Bemannat kansli april - november Uppdaterad info på Internet Utgivning av 3 nr av Tee Time kombinerat med newsletter i reception Skapa en rutin för att stimulera förbättringsförslag från medlemmar och gäster.

14 Idrott - ekonomi Långsiktigt mål
Hitta intäktskällor och besparingsmöjligheter genom rationaliseringar eller ideella insatser. Kortsiktigt mål Tilldela samtliga kommittéer en rambudget Aktiviteter 2006 Bättre ekonomisk uppföljning månadsvis genom att införa periodisering.

15 Idrott - media Långsiktigt mål
Att verksamheten håller så hög klass att lokalpressen och lokal TV ser Dalsjö GK som ett naturligt led i deras bevakningsrutiner. Kortsiktigt mål Söka fasta informationskanaler så klubben kontinuerligt syns och hörs i mediebruset. Aktiviteter 2006 Samtliga resultat från tävlingar skall lämnas till reception för distribution till våra lokaltidningar. Inbjuda lokaltidningar till vår Kick Off

16 Idrott – Green Team Vision
Dalsjö GK skall vara Sveriegbäst i juniorverksamhet inom golf. Detta innebär att ungdomarna i Green Team skall vara de mest välutbildade avseende spel, etik och golfregler.

17 Green Teams 10 budord Spela med så många olika människor som möjligt
Var en hjälpsam och god kamrat Visa artighet och ödmjukhet Prata aldrig negativt om någon golfbana Håll vår bana ren och snygg Bär inte keps i klubbhuset Ställ tillbaka rangehinken För alltid rätt antal slag på scorekortet Laga efter Dig på alla klippta ytor Var ett föredöme för Dalsjö Golf, även utanför klubben Ha kul

18 Green Team Tio budorden inte bara på golfbanan utan skall efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet. Klubben skall verka för en god ungdomsmiljö. Sunda levnadsvanor Äta rätt Tillräckligt med sömn Ej försumma sina studier Inte hindras att delta i andra idrotter Informera föräldrar om vikten av deras stöd för att ge ungdomarna en bra idrottsupplevelse

19 Green Team - Strategi Stegvis utveckling (utvecklingsstege)
Professionell träning och coachning Systematisk utbildning i slagtekning, spelstrategi, etik, rent spel, kost och hälsa, betydelsen av sunda levandsvanor samt mental och fysisk träning. Nyttjande av äldre spelare som förebilder och faddrar för yngre Engagerande av ungdomarnas föräldrar i verksamheten

20 Green Team Utvecklingsstege 21 år 22 år 7 år Elit Talang Utveckling
Bredd Röd Bredd Grön Knatte

21 Green Team Utvecklingssamtal Golfvärdar Tävlingsassistenter
Förälder – spelare Golfvärdar Tävlingsassistenter Servering 9-hålsfika – juli, augusti Företagsarrangemang Tävlingsledare, prisutdelare, starter m m Ambassadörer för knattar, bredd Delat ansvar för gruppen Green Team Knatte

22 Green Team Instruktörer ”prova på golf” Nattvandringar - föräldrar
Friluftsdagar, samarbete 3 skolor – Handslaget Ornäs Skola – golfprofil från ht 2007 Plan för utveckling av unga ledare Delta i SGF:s Ungdomsforum Förbättringsprocess ”Ett ännu bättre Green Team” Eget hus – ”Green Team-huset” En från Green Team ingår i huvudstyrelsen

23 Övriga åtgärder Viss del av alla sponsorintäkter går direkt till green Team. SISU Höjt juniorålder till 25 år beträffande medlemsavgifter. Utbyte med grannklubbar vid stora tävlingar

24

25

26


Ladda ner ppt "Dalsjö Golf 1185 medlemmar 18 hål Pro och ass Pro - entreprenad"

Liknande presentationer


Google-annonser