Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånska Ingenjörsklubben bildades Själv blev jag medlem 1974

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånska Ingenjörsklubben bildades Själv blev jag medlem 1974"— Presentationens avskrift:

1 Skånska Ingenjörsklubben bildades 1887. Själv blev jag medlem 1974
Skånska Ingenjörsklubben bildades Själv blev jag medlem Det var mer eller mindre en order. Man skulle helt enkelt vara med Så går det inte till numera, och det är väl bra i och för sig, men jag måste säga att jag personligen har haft stor glädje av att vara med i Skånska Ingenjörsklubben. Nu tänkte vi berätta vad Skånska Ingenjörsklubben har att erbjuda och därefter höra vad ni tycker. Vi vill gärna höra era synpunkter på de aktiviteter som vi redan har och gärna också höra om ni har förslag på aktiviteter som ni tycker skulle passa in i klubben och som kanske innebär att ni själva skulle vilja vara med i klubben. Speciellt har vi funderat på vår mentorverksamhet om och hur den skulle kunna vara av intresse för er. Vi har också funderat på att starta en speciell kommitté inom Skånska Ingenjörsklubben med uppdrag att arrangera studiebesök speciellt avsedda för studenter. Bildades år 1887

2 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- en mötesplats Syftet som det formulerades redan 1987 gäller än idag: Främja den skånska ingenjörskonsten och därmed samhällsutvecklingen i södra Sverige Man kan fråga sig om detta är nödvändigt – är det inte självklart Det kan tyckas så, men för alla är det inte så och en del kan till och med påstå motsatsen. På 1950 och 1960-talet var ingenjören en hjälte På ch 1980-talet var ingenjören en måltavla och en syndabock för all miljöförstörelse På talet kanske man börjar komma till insikt och sans. För att skydda miljön och klara framtida samhällsförändringar behövs mer teknik inte mindre. VAD har SIK gjort för att uppnå detta syfte. SIK är – framför allt En mötesplats - Mötesplatser t.ex. för diskussion och opinionsbildning. men också en mötesplats för många andra aktiviteter som vi återkommer till SIK skall hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle.

3 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- mål Att främja ingenjörskonst och utveckling av regionalt näringsliv genom att: erbjuda en lokal mötesplats för ingenjörer och naturvetare vidmakthålla och utveckla ett regionalt ingenjörsnätverk erbjuda medlemmarna ett aktivitesutbud som främjar såväl yrkesmässig förkovran som kulturell utveckling och social gemenskap HUR UPPNÅR VI SYFTET ATT: Främja den skånska ingenjörskonsten och därmed samhällsutvecklingen i södra Sverige Vi har flera mötesplatser beroende på typ av aktivitet, men vi har en fast- föreläsningssalen på Tekniska Museet i Malmö, där vi också har vårt kansli. Vidmakthålla nätverk – därför vi är här Låter ambitiöst – återkommer till detta

4 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- målstolpar SIK har aktivt medverkat vid etab-lering och genomförande av: Tekniska Museet Etapp Lunds Tekniska Högskola Tekniska Museet Etapp Tekniska Museet Etapp ?? Så vad har vi uppnått och vad arbetar vi vidare mot Här har vi som sagt våra lokaler Ett tekniskt museum skapar intresse för teknik då speciellt hos barn och ungdomar. Allt sedan starten 1961 har kontakten mellan SIK och LTH varit omfattande. Bland annat genom att flera styrelsemedlemmar och ordföranden kommit från LTH. Etapp 3 arbetar man nu vidare på genom Tekniska Museiföreningen som är en förening som har sitt ursprung i SIK och en fortsatt nära samverkan med SIK.

5 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- organisation Så här ser vår organisation ut

6 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- organisation SIK består av en styrelse samt ett antal fackavdelningar, vilka bl.a. initierar och genomför programutbudet. VH Väg- och husbyggnadsteknik E El- och kommunikationsteknik K Kemisk teknologi M/I Maskinteknik / Industriell organisation Mv Miljövård Sk Skeppsteknik VVS Värme-, Ventilations- och Sanitetsteknik IT Informationsteknik SIK består av en styrelse och ett antal fackavdelningar. Det här dom som initierar och genomför aktiviteterna. De flesta är aktiva, men för tillfället inte alla. Vi har några fackordföranden här idag som kanske kan säga något kortfattat om vad man håller på med och vad som är på gång.

7 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- verksamhet Vad sysslar SIK med? Informerar om teknikens utveckling Debatterar teknikens användning Träffas till social samvaro Stöder teknisk utbildning VAD ÄR DET FÖR AKTIVITETUTBUD Lite strukturerat kan man säga att vi: Vi har redan hört en del . Här kommer några fler exempel.

8 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- verksamhet Informerar om teknikens utveckling Bild från ett studiebesök på ett helt nytt RORO-fartyg som går mellan Malmö och Travemünde. Efter en allmän information om fartyget och dess kapacitet delades vi in i grupper och fartygsbefälet informerade vitsade runt oss i hela fartyget och berättade t.ex om hur man med modern navigationsteknik lägger till med ett sådant här jättefartyg – för närvarande världens största av detta slag. Bilden på en austronat är från ett föredrag som hölls i samverkan med Astronomiska föreningen Tycho Brahe i Malmö. Det är föredragshållaren själv som syns på bilden och hon berättade om planerna på att skicka folk till Mars, vilket inte är så avlägset som man skulle kunna tro. Bilden till höger är fåm Citytunneln Malmö Central och togs i samband med ett studiebesök som arrangerades under ett seminarium i Malmö som man kallade Tunneldagana. Skånska Ingenjörsklubben var medarrangör och våra medlemmar erbjöds att delta i seminariet till reducerat pris.

9 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- verksamhet Debatterar teknikens användning Det här är också bilder från seminarier som vi haft i samverkan med andra föreningar nämligen TMF och IVA Syd Ordförande i TMF är av tradition Landshövdingen – och här ser vi Bengt Holgersson avgående och Göran Tunhammar pågående ordförande i TMF. Som åhörare ser vi bland annat Lennart Thörnqvist Professor Energiteknik LTH och tidigare ordförande i SIK. Bilden till höger är från ett seminarium arrangerat av IVA-Syd som handlade om Automatiskt byggande som utvecklats av NCC, en teknik som kanske på sikt kommer att slå ut traditionellt byggande. Jan-Erik Ståhl också professor vid LTH känner ni kanske. Han är för närvarande med i SIKs styrelse.

10 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- verksamhet Träffas till social samvaro Här är bilder från lite roligare aktiviteter. Julfesten är fast återkommande. Andra aktiviteter kan variera och beror mycket på egna initiativ från de olika fackavdelningarna. Alla medlemmar inbjuds, som regel till alla aktiviteter, oberoende av om man valt en viss facktillhörighet när man blev medlem.

11 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- verksamhet Stöder teknisk utbildning Mentorprogram Stipendier och stödverksamhet SIK:s 100-års stiftelse SIK-VVS Minnesfond 1990 SIK:s Museistiftelse För drygt två år sedan startade SIK en mentorsverksamhet. Bilden visar några av våra mentorer. Bilden är från ett seminarium där riktlinjer för mentorsverksamheten togs fram Vi har också några av våra mentorer här idag, Lars Erik Nydahl och Mikael Thulin. Som kan delta i diskussionen senare. SIK delar också ut direkt ekonomiskt stöd till studenter från SIKs 100-års stiftelse. Det finns också en SIK-VVS fond som kan belöna speciella insatser inom VVS-branschen Genom ekonomiskt bidrag till TM och speciellt till den pedagogiska verksamheten där medverkar SIK också till att intressera barn och ungdomar för teknisk utbildning

12 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- information Vår klubbtidning: SIK ger ut fyra ex av sin medlemstidning varje år. Här kan läsa referat från möten som man har missat och kommande program och om klubbangelägenheter i allmänhet. Informationen finns också på vår hemsida.

13 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- information På internet: Hemsidan försöker vi hålla så aktuell som möjligt. Referat i kortfattad version från möten försöker vi lägga in så fort som möjligt Man kan se vår organisation Läsa våra stadgar och det finns intressanta länkar bland annat till våra huvudsponsorer Här finns också kommande program – möjlighet att anmäla sig direkt

14 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- nytta För medlemmarna vill Skånska Ingenjörsklubben Erbjuda ett nätverk till glädje och nytta Ge möjligheter att vidareutvecklas Ge en social miljö, som uppskattas Driva projekt för att uppnå egna och föreningens målsättningar (aktivt arbete, gärna i grupp) Företagsbesök för studenter Ung företagsamhet Ha verksamheter som verkligen intresserar medlemmarna Program –roliga – engagerande – informativa Mentorsverksamhet Med över 1000 medlemmar finns inom SIK ett nätverk som kan vara till både glädje och nytta, Genom vår matrikel som alla medlemmar har tillgång kan man söka kontakter som kan vara till nytta om man står inför ett speciellt problem. Det kan vara en teknisk frågeställning eller en fråga av mer personlig karaktär. Vill man ha en mer kontinuerlig kontakt kan kanske någon av våra mentorer ställa upp. Det kan handla om att byta jobb eller byta arbetsuppgift inom sitt företag eller bara problem hur man ska angripa och lösa ett speciellt tekniskt problem om man nu av någon anledning inte vill fråga någon inom det egna företaget. Att vidareutvecklas innebär inte nödvändigtvis att man ska ha ännu mer teoretiska kunskaper. Teoretiska kunskaper har de flesta fått så det räcker. SIK ger visserligen en hel del teoretisk kunskap om teknik och samhälle genom sina föredrag som arrangeras av de olika fackavdelningarna, men vidareutveckling handlar om mycket mer än detta. Det handlar om att utvecklas som individ både i sitt yrke och på sin fritid. Det handlar om att finna sin roll där man känner att man gör nytta och känner tillfredställelse med det man gör. I diskussioner med andra kan man stämma av sin kunskap och sina åsikter, man kan öva sig att argumentera på ett sätt som gör att andra lyssnar och man får gehör för sina åsikter. Detta sker delvis automatiskt på de flesta arbetsplatser, men SIK ger ytterligare en möjlighet att kommunicera och diskutera viktiga frågor. SIK ger helt enkelt ytterligare en plattform för kontakt och kommunikation som innebär att man i framtiden utvecklas. Man vidgar sina vyer, får nya intryck och nya vänner som kan bli viktiga kontakter Det är vår förhoppning att SIK också ger en social miljö som uppskattas. Brett utbyte av program och sen hänger det givetvis också på de enskilda medlemmarna. Vi tror att mentorsprojektet är ett sådant projekt Vi tror att företagsbesök för studenter kan vara det Vi tar gärna emot idéer och projektförslag under kaffepausen –Hampus in Dela ut enkäten.

15 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- nytta För medlemsföretag vill Skånska Ingenjörsklubben: Vara ett forum för kontakter inom teknik och ekonomi Förmedla kontakt med forskning och forskare inom hela teknikspektrumet Vara ingång till internationella kontaktnät för affärsutveckling och marknadsföring Bidra till unga ingenjörers och forskares utveckling på väg mot arbetsmarknaden Verka för att fler ungdomar intresserar sig för teknisk utbildning Främja gott samhällsklimat med förståelse för företagandets villkor och teknikens betydelse Möjlighet att synas –tekniska museet Långsiktigt stöder teknisk utbildning - god rekryteringsbas Information om teknisk utveckling – Gränsöverskridande teknisk förståelse Verka för skånsk företagssamhet Genom sin sammansättning av fackavdelningar från flera olika teknikområden spänner Skånska Ingenjörsklubben över ett stort teknikspektrum. Våra program initieras och arrangeras av de olika fackavdelning och därmed täcker klubben så gott som alla teknikområden. Det är viktigt att påpeka alla program är i princip öppna för alla medlemmar oberoende av eget fackintresse. Därmed skapar vi en tvärvetenskaplig miljö och också en miljö där samhällsekonomiska aspekter kommer fram i diskussionerna. Vid våra mötet inbjuder vi föredragshållare från olika håll och med olika teknisk bakgrund. Våra medlemmar kommer från olika miljöer med olika teknisk bakgrund och erfarenhet. Många har arbetat internationellt och kan förmedla kontakter för marknadsföring och affärsutveckling. Genom vår mentorsverksamhet och genom utdelning av årliga stipendier till unga forskare stöder unga ingenjörers och forskares utveckling. I många av våra möten diskuterar vi teknikens nytta i ett samhällsekonomiskt perspektiv och på det viset vill vi bidra till positivt klimat för teknik och teknikens användning för att lösa dagens och framtidens problem

16 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN
- nytta Medlemsföretagen kan informera om sin verksamhet genom: Annonsering i medlemstidning och matrikel Artiklar i vår medlemstidning Rapporter på vår hemsida Egna föredrag i klubbens regi Studiebesök för klubbens medlemmar Logotyp i Skånska ingenjörsklubbens medlemstidning och på vår hemsida En länk till information om företaget på vår hemsida Möjlighet att synas –tekniska museet Långsiktigt stöder teknisk utbildning - god rekryteringsbas Information om teknisk utveckling – Gränsöverskridande teknisk förståelse Verka för skånsk företagssamhet Genom sin sammansättning av fackavdelningar från flera olika teknikområden spänner Skånska Ingenjörsklubben över ett stort teknikspektrum. Våra program initieras och arrangeras av de olika fackavdelning och därmed täcker klubben så gott som alla teknikområden. Det är viktigt att påpeka alla program är i princip öppna för alla medlemmar oberoende av eget fackintresse. Därmed skapar vi en tvärvetenskaplig miljö och också en miljö där samhällsekonomiska aspekter kommer fram i diskussionerna. Vid våra mötet inbjuder vi föredragshållare från olika håll och med olika teknisk bakgrund. Våra medlemmar kommer från olika miljöer med olika teknisk bakgrund och erfarenhet. Många har arbetat internationellt och kan förmedla kontakter för marknadsföring och affärsutveckling. Genom vår mentorsverksamhet och genom utdelning av årliga stipendier till unga forskare stöder unga ingenjörers och forskares utveckling. I många av våra möten diskuterar vi teknikens nytta i ett samhällsekonomiskt perspektiv och på det viset vill vi bidra till positivt klimat för teknik och teknikens användning för att lösa dagens och framtidens problem


Ladda ner ppt "Skånska Ingenjörsklubben bildades Själv blev jag medlem 1974"

Liknande presentationer


Google-annonser