Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  INNOVATIONSSYSTEM OCH UNIVERSITETENS ROLL Marja-Liisa Niemi Undervisningsråd Undervisningsministeriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  INNOVATIONSSYSTEM OCH UNIVERSITETENS ROLL Marja-Liisa Niemi Undervisningsråd Undervisningsministeriet."— Presentationens avskrift:

1 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  INNOVATIONSSYSTEM OCH UNIVERSITETENS ROLL Marja-Liisa Niemi Undervisningsråd Undervisningsministeriet Finland

2 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Teman för föredraget  Definitioner  Var befinner vi oss nu i Norden? - politiska riktlinjer - lagstiftning - finansiering  Varför behöver vi nya innovationer och effektivare innovationssystem?  Pågående planer/förändringar i Finland

3 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Innovationer Innovationssystemet  "En innovation kan förstås som en ny produkt, ny service, en ny produktionsprocess, ny användning eller en ny organisationsform som har lanserats eller tagits i bruk. En innovation bygger på ny kunskap eller en ny kombination av känd kunskap. Kunskap och inlärning utgör således kärnan i innovationsprocesserna." (Vilje till forskning, St.meld.nr 20, Norge)  Ett innovationssystem är en helhet som omfattar alla som producerar nytt vetande och ny kunskap och alla som använder nytt vetande och ny kunskap samt all interaktion och samspel mellan parterna.

4 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Var befinner vi oss nu i Norden? Politiska riktlinjer  Världens ledande kunskapsnation för att garantera service och livskvalitet för medborgarna Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling, Danmark Undervisningsministeriet, Finland Undervisnings- och forskningsministeriet, Island Kunnskapsdepartementet, Norge Utbildningsdepartementet, Sverige

5 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Trend Chart Innovation Policy in Europe © MERIT

6 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Politiska riktlinjer...  Expanderande globalisering och accelererande konkurrens kräver en betydande ökning av innovationerna och kommersialiseringen av forsknings- utvecklings- och innovationsresultaten

7  PATENTS Source: Atlantic Monthly Group Inc. 2004

8 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Politiska riktlinjer...  För att bibehålla och öka konkurrenskraften behöver vi - avancerade strategier (breda eller fokuserade?) - förnyade innovationssystem, stödprocesser och lagstiftning

9  POLICY-MAKERS, FUNDERS AND PERFORMERS OF RESEARCH IN THE PUBLIC SECTOR IN FINLAND PARLIAMENT GOVERNMENT MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY MINISTRY OF EDUCATION MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH OTHER MINISTRIES SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY COUNCIL ACADEMY OF FINLAND NATIONAL TECHNOLOGY AGENCY (TEKES) NATIONAL FUND FOR R&D (SITRA) Research Institutes Languages of Finland National Board of Antiquities Research Institutes Technical Research Centre (VTT) Geological Survey Higher Education Universities (20) Polytechnics (29) Research Institutes National Public Health Institute R&D Centre for Welfare and Health (STAKES) Research Institutes Agrifood Research Centre Environment Institute Meteorological Institute

10 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Politiska riktlinjer... - förstärkt internationellt samarbete (nordiskt, EU, USA, Japan, Kina etc.) och nätverk inom alla sektorer - ökat samarbete mellan högskolorna och näringslivet för att på grund av (nytt) vetande framkalla kommersiella produkter, effektivare eller nya arbetsprocesser osv.

11 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Politiska riktlinjer...  Högskolsektorns och särskilt universitetens roll är avgörande högklassig utbildning och spetsforskning, forskarutbildning, infrastrukturen, vuxenutbildning, förmedling av information samt innovationer  UH-systemets struktur och ledandet – fungerar de på bästa sätt? (Danmarks exempel)  Sektorsforskningens roll och utveckling  Ökade satsningar eller nya fokuseringar i satsningarna

12  ISI Essential Science Indicators/ Citation Ranking: Countries/Territories/All Fields (10-year period, updated 1.5.2007) (18.6.2007 M-L Niemi) CountryPapersCitationsCitation/pPopulation Danmark 82 326 1 027 981 12,35 5,4 milj. Finland 78 133 864 985 11,07 5,2 milj. Norge 55 507 545 738 9,83 4,6 milj. Sverige 160 831 1 871 884 11,64 9,1 milj. Japan 746 020 6 051 531 8,11 127 milj. USA 2 732 816 35 678 385 13,11 300 milj.

13  R&D publications (Utbildningsdepartementet, Sverige)  Crown indicators

14 Källa: OECD 2005, VINNOVA 2006  FoU-utgifter (% BNP) efter utförare 2003

15 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Lagstiftning  Universitetslagen: - forskning - utbildning - samverkan med det omgivande samhället (den s.k. tredje uppgiften)  Lagstiftning om - Forskning, teknologi och innovation samt finansiering  Lagstiftning om specifika organisationer (råd m.m.) inom innovationssystemen  Lagstiftning om kommersialisering av vetande (holdingbolag, aktieägande, separat egendom, spin-offs)  Lagstiftning om rätt till uppfinningar vid högskolor (Finland 2006, Sverige förändring under 2007, Danmark 1999)

16 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Varför behöver vi nya innovationer? För att utveckla vardagslivets kvalitet och lösa inhemska och internationella frågor  Medborgarnas välbefinnande  Åldrandet, ökande servicebehov, minskande arbetskraft  Klimatförändringen  Miljöproblem  Fattigdom

17 O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  Planer/förändringar i Finland  Teknologi- och innovations politiken: - nya riktlinjer (FoU 4 % av BNP) och ny innovationsstrategi - utvecklandet av innovationssystemet  Högskole- och forskningspolitiken: - ny universitetslag – nya administrativa modeller för universiteten (stiftelser, offentligrättsliga samfund) - konsortier, allianser, innovations/spetsuniversitet - andra strukturella förändringar - utvecklandet av spetsforskningen, forskarutbildningen och infrastrukturen inom forskningen - ny strategi för internationalisering (export av avgiftsbelagd utbildning, avgiftsbelagda masterutbildningar + stipendiesystem

18


Ladda ner ppt "O PETUSMINISTERIÖ /18.6.2007/Marja-Liisa Niemi.  INNOVATIONSSYSTEM OCH UNIVERSITETENS ROLL Marja-Liisa Niemi Undervisningsråd Undervisningsministeriet."

Liknande presentationer


Google-annonser