Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Building Sustainable Norrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Building Sustainable Norrland"— Presentationens avskrift:

1 Building Sustainable Norrland
Jeanette Kjellberg, CERUM (Centrum för regionalvetenskap) Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan och TFE

2 Building Sustainable Norrland
Huvudprojekt Innehåller ett antal delprojekt Ansökan till Tillväxtverket för Mål 2 den 14 juni Medfinansiering sökt hos bl a Region Västerbotten och Umeå kommun Projektstart 1 januari 2011 Projektslut 31 december 2013

3 Intressenter Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat Umeå Center for Sustainable City Science (USCS); CERUM, TFE, Arkitekthögskolan, Kulturgeografiska och Statsvetenskapliga institutionerna Kommuner i regionen

4 CERUM Inrättad av regeringen 1983 (med fokus på regional utveckling)
Tvärvetenskaplig forskningsenhet inom regionalvetenskap Erfarenhet av andra stora EU-finansierade projekt: - Urban design - ACANALYS Projekt i samverkan med näringsliv och kommuner

5 Mål Bygga en stark plattform för Nätverket Bygga en kunskapsbank
Sätta Umeå på kartan Arbeta för att uppfylla visionen om att vara världsledande inom hållbart byggande 2020 Förbereda för en avknoppning Skapa förutsättning för företagen i Nätverket att bli mer konkurrenskraftiga och utvidga marknaden som företagen verkar på Skapa förutsättning för nyföretagande

6 Syfte Projektet ska svara på frågorna:
- Hur utvecklar vi hållbart byggande? Visa på konkreta lösningar och hur de kan realiseras samt vilka konsekvenserna det får. - Hur får vi regionens företag inom byggsektorn mer konkurrenskraftiga och lägger grunden för en större marknad? Genom olika mätbara insatser skapar projektet förutsättningar för nyföretagande och marknadsutvidgning.

7 Building Sustainable Norrland
Forskning, Omvärldsanalys & Utvärdering Utställning, Seminarier & Konferenser ”Innovations-verkstad” & Utbildning Förberedelser för egen byggnad

8 Projektmål Building Sustainable Norrland Delprojekt
Avknoppning: SustainaBuilt Norrland

9 SustainaBuilt Norrland
Technical visits, service åt företag inom hållbart byggande Internationell utställning Innovationsverkstad och utbildning Konferenser och seminarier

10 Stadens hållbara livsmiljö 7 maj
Program Fredag 7 maj 9.00 Kaffe/te och mingel 9.30 Lars Westin, professor/föreståndare CERUM hälsar välkomna 9.45 Stefan Edman, biolog och författare: ”Bilen biffen och bostaden” Per Lundin, KTH: ”Bilsamhället” 12.00 Lunch Monica Andersson, Stockholms universitet: ”Politik och stadsbyggande” Diskussion 14.30 Kaffe/te Jerker Söderlind, KTH: ”Hållbar stadsutveckling” Presentation av de tre beviljade investeringsprojekten 2009 från Delegationen för hållbara städer: Lena Eriksson, Malmö stad: ”Hållbar stadsutveckling Malmö - från Öst till Väst” Gustaf Landahl, Stockholms stad: ”Hållbara Järva” Albert Edman, Umeå kommun: ”Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen” Diskussion 17.30 Avslutning Kostnadsfritt. Anmälan denna vecka.

11 Hållbar bebyggelseutveckling 3-4 juni
Program 3 juni 9.00 Kaffe/te och mingel 9.30 Lars Westin, CERUM, hälsar välkomna 9.45 Session 1, ordförande Lennart Holmlund, kommunalråd Umeå kommun Peter Örn, ordförande för Delegationen för hållbara städer: ”Delegationen för hållbara städer” Johan Rådberg, Lunds universitet: ”Den segregerade staden = den ohållbara staden” Lena Steffner, Lunds universitet: ”Värderingsmetod för stadsmiljöer” 12.00 Lunch 13.00 Session 2, ordförande Fredrik Lindegren, kulturchef Umeå kommun René Kural, School of Architecture, Copenhagen: ”Arenabyggandets ekonomi och arkitektur” Dan Hallemar, Tidskriften Arkitektur: ”Arenan som drömfabrik” Peter Kjaer, Arkitekthögskolan Umeå: ”Stadens kulturella hållbarhet” 15.00 Kaffe/te 15.30 Session 3, ordförande Olle Forsgren, stadsarkitekt Umeå kommun Thomas Hellqvist, Blekinge tekniska högskola: ”Rumsbegreppet - ett problem i ingenjörssamhället” Erland Ullstad, Växjö universitet/Växjö kommun/Delegationen för hållbara städer: ”Hållbar stadsutveckling, teori och praktik” 17.15 Lars Westin, CERUM, avslutar dagen 19.30 Middag 4 juni 8.30 Session 4, ordförande Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande Umeå kommun Michael Jalmby, Esam: ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat” Per Persson, MAF Arkitektkontor AB/Luleå tekniska universitet: ”Livable Winter Cities på Nordkalotten” 10.00 Kaffe/te 10.30 Session 5, ordförande Lars Westin, professor CERUM Umeå universitet David Sims, Gehl Architects: ”Städer för människor” Ulf Ranhagen, SWECO AB/Delegationen för hållbara städer: ”Planering av ny stad i Kina - ett möjlighetsfönster för hållbar utveckling” 12.30 Lunch och avslutning

12 Delprojekt: Byggnad för SustainaBuilt Norrland
CERUM gör lokaliseringsanalys TFE bidrar med teknikutveckling Visningsobjekt under kulturhuvudstadsåret Hur kan vi gemensamt realisera detta?

13 Förslag på andra delprojekt inom Building Sustainable Norrland
Förslag på andra delprojekt inom Building Sustainable Norrland? Förslag på helt andra projekt? Fundera över vad er organisation/företag har för behov, önskemål eller specifik kunskap som skulle kunna omvandlas till ett projekt Hur kan vi gemensamt realisera dessa projekt? Projekten ska bidra till att uppnå målet att vara världsledande 2020 inom hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat


Ladda ner ppt "Building Sustainable Norrland"

Liknande presentationer


Google-annonser