Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AREAMÖTE 29-30 mars 2014 AREA 01 Luleå Liisa Sulin Elmqvist Guvernör 2012-2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AREAMÖTE 29-30 mars 2014 AREA 01 Luleå Liisa Sulin Elmqvist Guvernör 2012-2014."— Presentationens avskrift:

1

2 AREAMÖTE 29-30 mars 2014 AREA 01 Luleå Liisa Sulin Elmqvist Guvernör 2012-2014

3 Agenda 1.D21 Mål för 2012-2014 2.Convention 27 juni – 1 juli 2014 3.Hogia SMART

4 D21 Mål för 2012-2014 1.Öka synligheten och trovärdigheten 2.Öka antalet medlemmar 3.Öka ekonomiska bidragen till våra projekt

5

6

7  Idag är vi 579 medlemmar i vår FB grupp  Fler som lägger in, tidigare dominerades av ledningen.  Ökad mängd diskussion i detta forum  Insändare, artiklar, radio, lokal TV  ”16 days of activism”  Zonta Says NO – City Gross 1. Öka synligheten och trovärdigheten

8  Flera klubbar rapporterar inte in sin PR i VB  Stor mängd aktivitet runt 8 mars. Intern marknadsföring!  'Nya' klubbar som syns i våra forum  Zonta Says No – 16 days of activism” Känslan är att vi har större fokus på att synas och materialet efterfrågas mer 1. Öka synligheten och trovärdigheten

9 2. Öka antalet medlemmar Mål: 2 nya medlemmar per klubb per år Maj 2012 antal medlemmar2 379 Ökning 2*71 klubbar 2012/2013142 Mål maj 20132 521 Utfall maj 20132 285 Ökning 2*70 klubbar140 Mål maj 20142 661 Antal medlemmar D21 2014-03-212 228- 433 Behov nya medlemmar 5/klubb 2013/2014376

10 Mål / budget för bienniet 2012-2014 USD % av mål per 31 juli 2013 Internationella Service-program 2 000 000 44.4 ZISVAW1 162 000 52.0 Amelia Earhart Fellowship Fund 700 000 42.8 JMK 232 000 36.7 YWPA 144 000 79.0 Rose Fund 700 000 95.2 Totalt4 938 000 53.8 3. Öka ekonomiska bidragen till våra projekt

11 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Antalet medlemmar i världen är ca 30 125 vilket betyder att om alla Zontor skänker i genomsnitt 164 USD/medlem under två år (82 USD/år/medlem) når vi det uppsatta målet 3. Öka ekonomiska bidragen till våra projekt

12 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Hur ska målet uppnås?  Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF Per 31 juli 2013 har samtliga D21s klubbar utom två donerat till ZIF  Öka de Individuella bidragen från Zontamedlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser

13

14 Fredag 27 juni8.45-09.15Distriktsmöte 30 min FOTOGRAFERING D21 10.15-12.15Open Forum 13.00-14.00Delegates Training 14.30-16.00Opening Ceremony 16.30-17.30Opening Ceremony Reception 17.30-18.30First Timers Meet and Greet Lördag 28-tisdag 1 juli9.00-17.30Business Sessions Distrikt 21 Reception Tisdag 1 juli19.00-22.00Closing Banquet

15 Prior to 18 May 2014 US$399 19 May – 13 June 2014 US$449 14 June – 25 June 2014 US$499 Onsite US$500 One Day (available before or on site, not available to guests) US$150 per day

16 • Kontrollera villkor för hemförsäkring vid ev. återbud och inställd resa

17 Hogia för Zonta Allmänt: •Hösten 2013 lanserades Hogia För Zonta •Hogia för Zonta är ett webbaserat bokföringsprogram •Den kontoplan som är inlagd i programmet är anpassad speciellt för Zontas verksamhet •Ett webbaserat bokföringsprogram underlättar kassörsbyte, då tillträdande kassör bara fortsätter avgående kassörens bokföring •Kräver inget bokföringsprogram installerat på enskild dator •Uppdateringar, backuper etc sköts centralt av Hogia •I nuläget är det 9 klubbar som köpt programmet •Distriktsstyrelsens uppfattning är att det är mervärde om flertalet klubbar använder samma bokföringsprogram

18 Pris: • Det pris som först lanserades var 98 kr/månad •Det visade sig att moms tillkom med 25 % •Efter omförhandling har nu priset sänkts till 98 kr/månad inklusive moms •De klubbar som redan köpt programmet får första abonnemangsperioden förlängd från 12 till 15 månader, varigenom kostnaden även för dessa klubbar blir 98 kr/månad

19 På hemsidan under Ekonomi finns: •Produktblad med kontaktuppgifter. Det pris som står på produktbladet är när detta skrivs ännu inte nedjusterat till 98 kr/månad •Kontoplan, anpassad speciellt för Zontas verksamhet •Enkel instruktion gällande för Zonta specifika frågeställningar avseende bokföring Kontoplanen: •Kontoplanet som finns på hemsidan är Zontas. Det är fritt fram för klubbarna att använda denna, även om redovisning sker på annat vis är via Hogia för Zonta. Fördelen med Hogia för Zonta är att den redan är inlagd i det programmet. Kristianstad i mars 2014 Agneta Pålsson Distriktskassör Zonta International Distrikt 21

20 PÅMINNELSE! De internationella avgifterna ska betalas i USD!!!

21 Zonta på Nordiskt Forum 12-15 juni 2014 • Zontas tre nordiska distrikt D13, D20 och D21 kommer att delta på Nordiskt Forum • Vi har valt att synas på Malmö Mässan där alla stora organisationer, företag och myndigheter finns. • Vi kommer att ha en monter under forumets alla fyra dagar och vi kommer att genomföra ett seminarium på lördag 14 juni kl. 14

22 Målet med vårt deltagande har satts till • Advocacy -opinionbildning • synlighet för vår organisation •synlighet för våra internationella projekt och vårt arbete i Norden för att förhindra våld mot kvinnor •stärka samarbetet i Norden för att bli en stark röst för kvinnors ställning i Norden och i världen

23 Vårt seminarium ”Prevention of violence against women through measurable strategies of lasting impact” har vår inkommande Internationella President Maria José Landeira Oestergaard som huvudtalare. Därutöver kommer vi att ha ett nordiskt perspektiv på attitydförändringar. För tillresta Zontor erbjuder vi möjlighet att bo i Zontahem i regionen Lund – Malmö – Trelleborg – Köpenhamn. Vi kommer också att anordna Zontamiddag för intresserade!

24 Därutöver bjuds det på många möjligheter till formella och informella möten och ett fantastiskt programutbud under forumets fyra dagar För att kunna ta del av hela utbudet köper man ett ”Konferenspass” som gäller alla fyra dagar på http://nf2014.org/ Biljetten kostar 800 SEK till och med 21 april (förlängt!) vill man bara delta en dag kostar biljetten 500 SEK

25


Ladda ner ppt "AREAMÖTE 29-30 mars 2014 AREA 01 Luleå Liisa Sulin Elmqvist Guvernör 2012-2014."

Liknande presentationer


Google-annonser