Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterat nov. 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterat nov. 2012."— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterat nov. 2012

2 Om Avfall Sverige  Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning  Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling  Medlemmar är Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag, och därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar  Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar  Vision - ”Det finns inget avfall”

3 Varför en satsning på export?  Stor efterfrågan – men liten export  Satsningen ska gynna exporten av –det svenska avfallskunnandet –produkter och tjänster inom avfallssektorn Sverige har en avfallshantering i världsklass!  För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning

4 En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering  Systemkunnande/helhetssyn  Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering  Systemkunnande/helhetssyn  Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Bas för en stark plattform med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter

5 Målbilder – vad vill vi uppnå?  Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna  Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån  Stärkt “affär”, större genomslagskraft och ökad försäljningsvolym för den privata sektorn  Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grunder  En god image av svensk avfallshantering  En förbättrad global miljö

6 Projekt 2012-2014 Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Projekt -ledare Arbets- grupp

7 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? •Erbjudanden formulerande •Gemensamt presentationsmaterial •Besökshantering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? •Erbjudanden formulerande •Gemensamt presentationsmaterial •Besökshantering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? •Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena •Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? •Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena •Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? •Vedertagen ersättningsmodell •CV-mall •Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? •Vedertagen ersättningsmodell •CV-mall •Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? •Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? •Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

8 Pågående projekt - utvecklar och förbättrar byggstenarna  Agenda för kunddriven innovation och export av avfallslösningar (planeringsbidrag från Vinnova) – presenteras i mars 2013  Mobilisering av svenska aktörer för exportmöjligheter inom waste- to-energy området till Indien (bidrag från Energimyndigheten, samverkan med Asset m fl) – pågår till mars 2013  Pågående pilotprojekt för att utveckla metodiker: –Polen - samlad insats, i samverkan med ambassaden –Indien - inom ramen för uppdraget mot Energimyndigheten –Fler startas upp kontinuerligt

9 Erbjudanden 1.“Hur hittar vi formen och verktygen för att nå dit vi vill?” 2.”Vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc?” 1.”Vi behöver behandlingskapacitet men har inte medel eller tid att prioritera att bygga upp all kapacitet själva” Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverkansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc. Avfallshantering i hållbar stadsutveckling: System design, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc. Tillhandahållande av behandlingskapacitet (inkl. logistiklösningar) som en omställningslösning

10 Erbjudanden 4.“Vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi?” 4.“Vi har en anläggning men vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den” 5.“Vi vill nå allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter med vårt budskap” 6.”Vi vill utbilda vår personal” Uppförande av avfallsanläggningar eller insamlingssystem: Finansieringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc. Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/ insamlingssystem Kommunikation och kampanjer Utbildning/praktik i Sverige eller i utlandet

11 Nätverket - offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag  Bas för att forma erbjudanden  Ingen kostnad – inget krav på medlemskap i Avfall Sverige  Nätverksträffar och nyhetsbrev  Välkommen att teckna upp dig!

12 Kontakt och information Projektledare: Jenny Åström jenny.astrom@avfallsverige.se 070-513 66 12 Arbetsgruppsordförande: Thomas Nylund thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se 026-178489 www.avfallsverige.se/export/


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterat nov. 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser