Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håll hastigheten -behåll kunden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håll hastigheten -behåll kunden"— Presentationens avskrift:

1 Håll hastigheten -behåll kunden
Tylösandseminariet 2012

2 Arbetsgrupp Eva Lundberg, Trafikverket (projektledare)
Johnny Svedlund, Trafikverket Patrick Magnusson, Trafikverket Alexander Hurtig, Trafikverket Hans Wahlström, Transportstyrelsen Anders G Arvidsson, Rikspolisstyrelsen Tommy Jonsson, Svenska Transportarbetareförbundet Carl Axel Sundström, Arbetsmiljöverket Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag

3 Utmaningar Det är ingen ny fråga.
Logistisk fråga vilket gör att man måste se till hela kedjan. Det lönar sig ”för lite” att göra rätt. Priset är en alltför dominerande faktor vid transportköp. Många olika led och underleverantörer mellan varuägare – logistikföretag – transportör – mottagare gör att ingångskrav inte alltid följer med genom kedjan. Industrin och handelns ”lager” ligger på flaken så det är alltid tuffa tidskrav. Tar tid att forma nya attityder och beteenden i hela logistikkedjan. ”Accepterat” att köra 90 km/t på europeiska motorvägar.

4 Ledord Det måste löna sig att göra rätt.
Metoder Det måste löna sig att göra rätt. Finns bara vinnare om rätta hastigheter kan hållas. Ett gott ledarskap har många goda frukter förutom rätt hastighet. Måste till ”levande insatser” och styrning som håller över tid, går inte att hitta snabba lösningar. Marknadspåverkan Övervakning Beställaransvar Sanktioner Kontroll Försäkringssystem Väganknutna stödsystem Miljö Utbildning Forskning Stödsystem, övriga

5 Omfattande bruttolista…
Antal åtgärdsförslag: Hög prio 10 st Medel prio 15 st Låg prio 15 st

6 Axplock ”prio 1” åtgärder
”Q3fiera” transportköpare, inte bara avtal. Ger tydligare beställaransvar. Transportköpare ställer krav på ISO39001 eller annat ledningssystem hastighetshållning i sina upphandlingar. Uppföljningar. Krav på teknisk stödutrustning för ökad hastighetsanpassning i alla statliga transportupphandlingar. Minskad toleransnivå vid rapportering utifrån färdskrivarens registrerade hastighet. (digitala färdskrivaren lagrar dock för korta perioder) Samverkande myndighetskontroller. Oseriösa åkerier/förare finns i fler register. Uppföljning av köpares och speditörers krav på hastighetsanpassning av beställda transporter. (ett lågt pris är ofta för bra för att vara sant…) Uppföljning av åkeriers krav på hastighetsanpassning. ISO 39001 Mätning av tunga transporters hastighetsefterlevnad. Stödja och ge kunskap om betydelsen av rätt hastighet, sänkta hastighetsbegränsare, installation av ISA m m. Sprida kunskap om nuvarande system för registrering av trafikförseelser samt grunder för återkallelse av körkort och yrkestrafiktillstånd. De bästa åkerierna får avtalen trots att de är dyrare…

7 Sammanfattning (utdrag ur rapporten)
Transportbranschen består av flera led och drivkrafterna för de olika leden varierar. Att särskilja hastighetsefterlevnad och ta fram åtgärdsförslag för att förbättra den är svårt. Hastigheten står inte för sig själv, det finns andra drivkrafter som är motverkande (logistikplanering etc). Hela kedjan är viktig. Aktivt trafiksäkerhetsarbete inom logistiken bör kunna märkas med ”Bra trafiksäkerhetsval” Det är svårt för företagen att finna drivkraften, det måste tydliggöras att det är ekonomiskt att hålla hastigheten. Genom att myndigheterna samverkar vid kontroller får vi sannolikt mer effektiva kontroller och det förbättrar konkurrensmöjligheterna för seriösa företag. Ett regeringsuppdrag har lämnats till RPS och Transportstyrelsen. Samtliga åtgärder bedöms ge effekt på hastighetsefterlevnaden. I uppdelningen nedan har en sammanvägd bedömning gjorts för att dela in åtgärderna i tre grupper – prioriterade åtgärder som bör genomföras på kort sikt, åtgärder som bör genomföras men inte prioriteras särskilt samt åtgärder som är lågt prioriterade. Skapa ”Bra trafiksäkerhetslogistikval” märkning?

8 Vad händer nu? Åtgärdsförslag från projektet blir underlag för respektive samarbetspartners egen planering. Förslagen utreds närmare och prioriteras tillsammans med övriga åtgärder i planeringen. Behov av samarbete med andra aktörer identifieras. Styr- och arbetsgruppen återsamlas hösten 2012. Beslutade åtgärder genomförs. Stöd till övriga samarbetsparter i genomförande. Uppföljning i något befintligt forum.

9 Klart!


Ladda ner ppt "Håll hastigheten -behåll kunden"

Liknande presentationer


Google-annonser