Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Certified Management Consultant (CMC)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Certified Management Consultant (CMC)"— Presentationens avskrift:

1 Certified Management Consultant (CMC)
Informationsmöte 1

2 1 2 3 4 5 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI
Vår syn på yrket som Managementkonsult 3 Trender kring vårt yrke 4 Certifiering och certifieringsprocessen 5 Vad händer sen Page  2

3 ICMCI – International Council of Management Consulting Institutes
En världsomspännande organisation Att verka för att höja standarden på managementkonsulter över hela världen Att verka för att den internationella marknaden har förtroende för att dessa höga standarder, i kombination med certifieringen, säkerställer att certifierade managementkonsulter betjänar sina kunder med kompetens och professionalism världsklass Att stödja skapandet och utvecklingen av nationella organisationer i hela världen Att uppmuntra informationsutbyte, nätverkande och ömsesidighet mellan nationella organisationer och att bistå dessa i att följa ICMCI internationella standarder och uppförandekod Page  3

4 ICMCI – International Council of Management Consulting Institutes
Fokusområden Uppnå gemensamma mål för att stärka yrkesrollen Höja standarden för managementkonsulter världen över och stärka management-konsulting som en respekterad yrkesroll Uppmuntra ömsesidighet mellan nationella organisationer med erkända universella standarder och stärka efterlevnaden av en internationell uppförandekod Stärka värdet av CMC till internationella organ som påverkar val och upphandling av managementkonsulter Page  4

5 Sveriges Managementkonsulter
Bakgrund En branschförening som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. Föreningen bildades 1967 med Holger Bohlin som ordförande Vår vision är att vara det naturliga valet av branschorganisation för alla managementkonsultföretag i Sverige Medlemmar i ICMCI Äger rätten till CMC i Sverige Page  5

6 Certified Management Consultant
Internationell Certifiering I dagsläget ca 50 personer certifierade i Sverige Internationellt mer än certifierade Internationellt nätverk av certifierade Ökad efterfrågan hos uppdragsgivare I vissa länder ett krav för att få kalla sig Managementkonsult Page  6

7 EN 16114 Management Consultancy Services
Europeisk standard för vårt yrke Fastställt av EU och implementerat i alla medlemsländer år 2011/2012 Framtagen i samarbete mellan ett flertal nationella organisationer åren Sverige mycket aktiva i arbetet med att etablera denna standard Viktigt steg för att klargöra och stärka rollen Fokus ligger på konsulter och konsultföretagen Lyfter fram ansvaret att förstå kundens situation och utmaningar, samt vilket resultat som en kund kan förvänta sig Sida  7

8 1 2 3 4 5 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI
Vår syn på yrket som Managementkonsult 3 Trender kring vårt yrke 4 Certifiering och certifieringsprocessen 5 Vad händer sen Page  8

9 Management Leda Att motivera människor och få dessa att prestera enligt en affärsidé Styra Att övervaka effektiviteten i verksamheten och sköta driften Utveckla Att utveckla strategier för förbättring Page  9

10 Kompetens Produktion HR Projektstyrning Informationsteknologi System
Omvärld, bransch, marknadsanalyser Målstyrning, strategier, policys Organisation och kultur Ekonomi, finansiering, administration Produktion HR Projektstyrning Informationsteknologi System Kommunikation Marknadsföring Page  10

11 Uppdragsprocessen Analys Initiering Planering Avslut Implementation
Page  11

12 Positionering Specialistkonsult Managementkonsulter Anställda
Chef att hyra Tillfälliga organisationsbehov Permanenta organisationsbehov Områdesfunktion Ledningsfunktion Page  12

13 1 2 3 4 5 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI
Vår syn på yrket som Managementkonsult 3 Trender kring vårt yrke 4 Certifiering och certifieringsprocessen 5 Vad händer sen Page  13

14 Otydlighet i erbjudandet Ökat kravbild från kund
Marknadstrender Några trender som gör certifieringen attraktiv Otydlighet i erbjudandet Begreppet ”Managementkonsult” kan användas av vem som helst Ökat kravbild från kund Finns en ökande efterfrågan hos kunderna att kunna skilja ut olika typer av konsulter Centrala inköp Såväl offentlig som privat sektor går mot en centraliserad inköpshantering Prispress Många aktörer som vill ta sig in på marknaden Page  14

15 Lagen om offentlig upphandling
LOU Svårigheter att upphandla Managmentkonsult inte definierat Värdering av kvalitet och ekonomiskt mest fördelaktiga anbud är ofta för komplext I praktiken ofta pris Eller så upphandlar man inte alls Vi lider nu, kunderna de stora förlorarna Vi vill påverka upphandlare och lagstiftare Genom medlemskapet blir vi fler – starkare Bara vi tänker på oss! Page  15

16 1 2 3 4 5 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI
Vår syn på yrket som Managementkonsult 3 Trender kring vårt yrke 4 Certifiering och certifieringsprocessen 5 Vad händer sen Page  16

17 Kvalitet och införsäljning
Några fördelar Status Professionell status som gör att du särskiljer dig på marknaden Kvalitet och införsäljning Underlättar för kundernas kvalitetskontroller och minskar kostnader vid införsäljning, kunden vet vad han kan förvänta sig Självsäkerhet Ökar din självsäkerhet och garanterar att dina erfarenheter och din kompetensnivå ligger på rätt nivå för att ge kunderna ökat värde Page  17

18 Genomförande av certifieringen
Executive Management Institute Exklusiv partner till Sveriges Managementkonsulter för genomförandet av preparandkurs samt administrativ hantering i samband med certifieringen ISO 9001 Certifierade Certifieringsrådet Utsedda av SMK Helt oberoende till både ExMI och SMK’s styrelse vad gäller arbetet med certifieringen Representanter från näringslivet och Handelshögskolan Page  18

19 Kravbild för ansökan 1 Du har högskoleutbildning eller motsvarande. Examensbevis och CV inlämnas 2 Du har minst 5 års yrkesverksamhet samt arbetat minst i tre år som managementkonsult 3 Du har under de tre senaste åren haft managementkonsulting som en betydande del av din verksamhet. Detta kan inkludera samråd med kunder, sälja, förvalta och/eller stödja konsultation/träna konsulter 4 Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern eller internkonsult Page  19

20 Ansökningshandling Innehåll Personinformation Verksamhetsområden
Utbildningar Referensuppdrag (5 stycken) Generella referenser Bifogas: CV Examensbevis Underskrift Skickas in elektroniskt Page  20

21 Huvuddelar i certifieringen
Preparandkurs Eget arbete Presentation Två halvdagar Frivillig kurs som rekommenderas av SMK Beskrivning av egna case Beskrivning av fiktivt case Dokumentation av utvecklingsplan Presentation av egna case samt fiktivt case för certifieringsrådet Page  21

22 Certifieringsprocessen
Ansökan skickas in av sökande och kvalitetssäkras av Certifieringsrådets ordförande Tvådagars preprandkurs genomförs för att förbereda kandidaten på examination Intervju med tillhörande genomgång av material genomförs Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Case samt övrigt material skickas ut till de personer som antagits till processen Material skickas in och gås igenom av Certifieringsrådets samtliga medlemmar Page  22

23 Material som ska lämnas in
Innehåll CV Fem typfall av uppdrag 1200 ord Typfrågor Caseredovisning Koppling till SMK’s Etiska riktlinjer Koppling till SMK/ICMCI Competence Framework Utvecklingsplan Kopplad till SMK’s kompetensmodell Page  23

24 Rekommenderad litteratur
Kunskaper som förutsätts Management Consulting a Guide to the Profession, Milan Kubr SMK Stadgar SMK Etiska Regler SMK Allmänna bestämmelser CEN Standard för Managementkonsulter Page  24

25 Kommande certifieringar
Datum 2013 Preparandkurs: Den 13 juni (kl ) Den 15 augusti (kl ) Certifiering den 10 september Pris: exkl. moms Plats: Stockholm Page  25

26 1 2 3 4 5 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI
Vår syn på yrket som Managementkonsult 3 Trender kring vårt yrke 4 Certifiering och certifieringsprocessen 5 Vad händer sen Page  26

27 Återcertifiering Löpande vart tredje år
Säkerställer den löpande kvalitén på CMC certifierade konsulter Beskrivning av den egna utvecklingen Uppdatering av treårig utvecklings-plan Två referensuppdrag med tillhörande referenser Analys av Certifieringsrådet Nytt diplom skickas ut Page  27

28 Frågor och funderingar
? Page  28


Ladda ner ppt "Certified Management Consultant (CMC)"

Liknande presentationer


Google-annonser