Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011."— Presentationens avskrift:

1 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

2 En sann historia om mopedkörning
Texten baserar sig på en olycksrapport från haverikommissionerna för vägtrafikolyckor. Personernas namn har ändrats. Bilderna anknyter inte till fallet.

3 Sakus och hans vänners historia
En vacker och varm kväll i augusti. Fem mopedistkamrater kom överens om att träffas vid en bar några kilometer bort. Pojkarna körde i kö, emellanåt bredvid varandra, så att de bytte plats i kön. De närmade sig en korsning med triangel. Avsikten var att svänga till vänster. Längs den större vägen kom samtidigt till korsningen en personbil körd av en ung manlig chaufför. Han upptäckte mopedisterna och bedömde att de väjer, så som trafikmärket påbjuder.

4 De två första mopedisterna i kön körde med hög hastighet på vänstra sidan om förhöjningen mitt på vägen och svängde till vänster. De hann köra förbi personbilen. De två följande mopedisterna följde reglerna och körde runt förhöjningen på höger sida och stannade för att vänta tills personbilen passerat. 15-åriga Saku, som körde sist i kön körde rakt ut på huvudvägen på vänster sida om förhöjningen och kolliderade med personbilens vänstra framparti.

5 Saku flög 15 meter i luften och landade i diket bredvid vägen
Saku flög 15 meter i luften och landade i diket bredvid vägen. Mopeden stannade i samma dike 20 meter längre bort. Saku dog omedelbart av skador till huvudet. Han hade hjälm, men den var felaktigt fäst. Hjälmen lossnade genast vid den första stöten. Mopedens hastighet vid kollisionsögonblicket var ungefär 60 km/h.

6 Den här historien förenar riskerna med mopedkörning:
En trimmad moped, för hög hastighet, felaktig fastsättning av hjälmen och grupptryck. Trafikreglerna följdes inte heller.

7 Antalet skadade mopedister är stort
Omkomna Skadade Mopeden är ett praktiskt färdmedel som det är lätt att ta sig fram med. Mopedens popularitet har ökat kraftigt under de senaste åren. I slutet av 2010 fanns det i Finland ca registrerade mopeder. Var annan ungdom tar mopedkörkort och allt fler är flickor. Mopedkörning innebär inte bara frihet utan också ett ansvar. Mopeden är den ungas första motorfordon och användningen kräver att man känner till trafikreglerna och har rätt attityd. I takt med att mopederna har ökat i popularitet, har också antalet skadade ökat kraftigt under 2000-talet. År minskade antalet skadade för första gången sedan år 2002. År 2010 omkom 9 mopedister och 986 skadades enligt förhandsuppgifter. I statistiken syns endast de olyckor som kommit till Polisens kännedom. Omkomna och skadade mopedister i vägtrafiken Källa: Statistikcentralen och Trafikskyddet. År 2010 förhandsuppgifter.

8 Fel och för hög hastighet orsaker till olyckor
Olyckor sker ofta i korsningar. Också avkörningsolyckor är vanliga. Olyckor orsakas ofta av brister i kännedom om trafikregler, iakttagelseförmåga och kontroll av mopeden samt för hög hastighet. Bilisterna upptäcker inte alltid mopedisterna. Mopedolyckor sker ofta i korsningar. Också avkörningar är vanliga. Oerfarenhet utsätter en för fel och misstag: unga kan inte alltid iaktta trafiksituationen som en helhet och man känner inte alltid till eller följer inte väjningsreglerna. Enligt haverikommissionerna som undersöker trafikskador är bl.a. ringa körerfarenhet, att köra berusad, för hög situationshastighet, att inte använda hjälm eller använda den felaktigt samt att köra med trimmad moped riskfaktorer. Trimning är en riskfaktor i var fjärde mopedolycka som lett till döden. Överhastighet försvårar följderna av en olycka. Mopeden ger inte föraren skydd i en olyckssituation. En orsak till mopedolyckor är också att bilister inte alltid upptäcker eller inte beaktar mopedister tillräckligt i trafiken.

9 Skador vid mopedolyckor
Typiska skador är benbrott, huvudskador och inre skador. Konvalecenstiden för ett vanligt benbrott är lång, 6-12 veckor i gips och därtill rehabilitering. Under tiden man går med gips förtvinar musklerna märkbart. En del skador är obotliga som exempelvis rörelsehandikapp, inlärnings- och minnesstörningar. - Typiska skador är benbrott, huvudskador och inre skador. - En del skador är obotliga som exempelvis rörelsehandikapp, inlärnings- och minnesstörningar. - Ett vanligt benbrott tar också lång tid att läka, minst 2 månader. - Många benbrott kräver operationsvård. - Återgång till vardagen kan ofta ta upp till ett halvt år. Ofta är benet till att börja med skört, musklerna förtvinade och lederna stela och därför kan det ta upp till ett halvt år innan man kan sporta som vanligt i vardagen igen.

10 En typisk mopedskada En 15-årig pojke körde med moped in i sidan på en bil Underbensfrakturer Vård: tre operationer Tid från inledande av vården till sista kontroll: sju månader En 15-årig pojke på moped körde in i sidan på en personbil i en hastighet av 40 km/h. Han ådrog sig underbensfrakturer som syns på röntgenbilden. Fastän skadan inte var livshotande behövdes det tre operationer och konvalesenstiden blev sju månader.

11 Vad är en moped? Högsta tillåtna hastighet är 45 km/h.
Motorns kubikvolym är maximalt 50 cm³. Vad är en moped? - Ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon Största strukturella hastighet är maximalt 45 km/h Cylindervolymen är maximalt 50 cm³ Försäkring är obligatorisk också vid terrängkörning - Mopeden bör registreras

12 Vad krävs för mopedkörning?
15 års ålder Körkort av klass M för alla mopedister födda år 1985 och senare om de inte har körkort för motorcykel eller bil För att få köra lätt fyrhjuling krävs åtminstone körkort av klass M Vad krävs för mopedkörning? - Man måste vara 15 år gammal för att få köra moped. För att få köra moped krävs körkort av klass M av alla mopedister födda år 1985 och senare om de inte har körkort för motorcykel eller moped. För att få köra moped krävs inget körkort om mopedisten är född före den För att få köra lätt fyrhjuling (mopedbil, mopedfyrhjuling) krävs åtminstone körkort av klass M (också om man är född före år 1985).

13 Vad krävs för mopedkörning?
Utbildning är obligatorisk från och med Förarutbildningen utökas. Minimiutbildning: - sex timmar teoriundervisning - tre timmar körundervisning Förarexamen: - tvådelat teoriprov - hanteringsprov med moped eller - körprov i trafiken med mopedbil Vad krävs för mopedkörning? Innan man deltar i förarexamen ska man genomgå utbildning för M-klass körkort. M-klass utbildningen består av minst sex timmar teoriundervisning och minst tre timmar körundervisning. - Av tre körlektioner ska minst en vara hanteringsundervisning och minst två bestå av körning i trafik. - Utöver teoriprovet ska man med moped utföra ett hanteringsprov och med mopedbil ett körprov i trafiken.

14 Att skaffa mopedkörkort
Att få mopedkörkort förutsätter körkortstillstånd, vilket man ansöker om hos polisen. Utbildning kan ges av bilskolor och andra t.ex. föreningar som beviljats mopedskoletillstånd. Körkortet kan även avläggas genom undervisningstillstånd. Teoriprovet består av skriftliga frågor och uppgifter med trafiksituationer. Innehållet är bl.a trafikregler och -märken, utrustning och registrering. Att skaffa mopedkörkort Ansökan om körkortstillstånd görs skriftligen på boningsortens polisstation. Körkortstillståndet är i kraft ett år. För att ansöka om körkortstillstånd krävs: ansökningsblankett för körkortstillstånd (blanketten fås från bilskolor eller polisinrättningar) vårdnadshavarnas godkännande (om sökanden är under 18 år) läkarintyg (högst sex månader gammalt) eller hälsointyg för ungdom (högst fem år gammalt) två passfotografier blankett om anmälan om tidigare körkort eller gällande körförbud i EU- eller EMU-medlemsländer (blanketten fås från bilskolor eller polisinrättningar) avgift för körkortstillstånd enligt gällande tariff, år euro (tillståndet betalas då man lämnar in ansökan) - Utbildningen ordnas av bilskolorna. - Även föreningar m.fl. kan erbjuda utbildning om de innehar s.k. mopedskoletillstånd. - Utbildningen kan även genomföras med undervisningstillstånd. - Om utbildningen genomförs med undervisningstillstånd ska eleven och läraren gemensamt delta i en säkerhetslektion som hålls av bilskolan innan den övriga undervisningen inleds. Förarexamen För att få körkort för moped måste man bli godkänd i förarexamen. Den består av ett tvådelat teoriprov samt ett hanteringsprov med moped och ett körprov i trafiken med lätt fyrhjuling. Krav för att få genomgå utbildning: 15 års ålder Av polisen beviljat körkortstillstånd Tillförlitlig utredning av identitet Avgift för examen enligt gällande taxa (år 2011: 26 euro) Genomförd teoriundervisning (6 h) och körundervisning (3 h) Examen genomförs vid Ajovarma Oy:s verksamhetstsällen som är examensmottagare. Teoriprov Teoriprovet för mopedkörkort består av 10 skriftliga frågor och 15 frågor med bilder över trafiksituationer. Teoriprovet för lätt fyrhjuling består av 10 skriftliga frågor och 30 frågor med bilder över trafiksituationer. Provet genomförs på dator. 10 skriftliga frågor Uppgifterna innehåller frågor om bl.a. försäkring av moped och lätt fyrhjuling, registrering, utrustning, trafikregler och –märken. Tiden för dessa uppgifter är 30 sekunder per fråga. Uppgifter om trafiksituationer I uppgifterna med trafiksituationer visas bilder över trafiksituationer utgående från perspektivet för en mopedist eller förare av en fyrhjuling. Examen för mopedkörkort innehåller fem påståenden och varje påstående har tre bilder. Examen för fyrhjuling innehåller tio påståenden och varje påstående har tre bilder. På uppgifterna svarar man JA eller NEJ. För uppgifterna om trafiksituationer har man tid 10 sekunder per uppgift. Efter godkänt teoriprov kan man reservera tid för hanterings- eller körprov.

15 Hanterings- och körprov
Hanteringsprov med moped Nödinbromsning Långsamkörning Portar Ledande av mopeden Körprov i trafiken med lätt fyrhjuling Körprov i trafiken 45 minuter I provet värderar man hanteringen av fordonet, behärskande av trafiksituationer och körningens planenlighet Hanteringsprov med moped Hanteringsprovet för moped består av tre olika uppgifter. Uppgifterna består av nödinbromsning, långsamkörning och portar. Vid nödinbromsningen ska mopeden stannas behärskat inom en sträcka på nio meter från hastigheten 35 km/h. I långsamhetskörningen kör man längs en bana som är en meter bred och 20 meter lång och håller balansen genom att styra. Portarna skall passeras i slalom med jämn hastighet 30 km/h. Utöver ovannämnda övningar ska man leda mopeden i en U-sväng. Körprov i trafiken med lätt fyrhjuling Med lätt fyrhjuling utförs ett körprov i trafiken. - Körprovet tar 45 minuter. - Examensmottagaren värderar hantering, behärskande av körsituationer och körningens planenlighet. Efter ett godkänt hanterings- och körprov utfärdar examensmottagaren ett temporärt körkort som berättigar till framförande av moped under en månad i Finland. Alltid vid körning måste ett officiellt identifieringsbevis kunna uppvisas tillsammans med det temporära körkortet. Det egentliga körkortet fås från polisen på boningsorten inom 2-3 veckor.

16 Förarens och passagerarens körutrustning
Hjälmen är obligatorisk för förare och passagerare. Hjälmen skall vara rätt storlek och den skall fästas på rätt sätt. Därtill lönar det sig att använda övrig vettig körutrustning, som skyddande kördräkt och stadiga skor. Förarens och passagerarens körutrustning Hjälmen är obligatorisk för förare och passagerare Hjälmen skyddar inte om den inte är fäst på rätt sätt Övrig körutrustning: - Visir eller skyddsglasögon som skydd för ögonen - Skyddande kördräkt - Stadiga skodon - Körhandskar - Reflexer på kördräkten Passagerare skall vara utrustade på samma sätt som föraren.

17 Låt mopeden vara moped Mopedens högsta tillåtna hastighet är 45 km/h.
Det är olagligt att köra med trimmad moped i vägtrafik. Trimning ökar olycksrisken. Ökad hastighet förlänger bromssträckan. Det blir svårare att göra observationer och reagera. Låt mopeden vara moped Mopedens högsta tillåtna hastighet är 45 km/h. Mopeden får inte förändras så att den strukturella hastigheten höjs. Det är olagligt att köra med trimmad moped i vägtrafik. Trimning ökar olycksrisken. En trimmad moped är en fara för mopedisten själv och för övriga väganvändare. Ökad hastighet förlänger bromssträckan och ökar kollisionskraften betydligt. Det blir svårare att göra observationer och reagera på trafiksituationer. Situationerna uppstår snabbare.

18 Ekonomiska följder av trimning
Kostnaderna kan bli klart över 1000 euro: Böter Bilskatt Förhöjd trafikförsäkringsavgift (t.o.m. 9-faldig) Kostnader för att återställa fordonet till moped Kostnader för ändringsbesiktning Dessutom möjligen: Körförbud Uppskjutning av följande körkort Betalningsanmärkning om trafikförsäkringsavgiften inte betalts. Ekonomiska följder av trimning Kostnaderna för trimning kan bli klart över 1000 euro. Trimning bötfälls. Botens storlek beror på mopedistens eventuella inkomster, men den är oftast drygt 100 euro. Om mopeden förändrats så att den går över 45 km/h, anses den vara en motorcykel. För motorcykel måste man betala bilskatt, i medeltal 231 euro. Trafikförsäkringsavgiften för en motorcykel kan vara t.o.m. 9-faldig jämfört med avgiften för moped, flera hundra euro. Kostnaderna för att återställa fordonet till moped beror på vad man gjort med mopeden. Därtill kostnader för ändringsbesiktning, ca 50 euro. Betalningsanmärkning, om trafikförsäkringsavgiften inte betalts.

19 Nykter i trafiken En mopedist gör sig skyldig till rattfylleri om blodets alkoholhalt är 0,5 promille eller högre. Av de allvarliga mopedolyckorna sker var femte under påverkan av alkohol. Också en liten mängd alkohol gör att ens observationer och reaktioner sker långsammare. Man skall alltid förhindra att en berusad person kör iväg. Nykter i trafiken En mopedist gör sig skyldig till rattfylleri om blodets alkoholhalt är 0,5 promille eller högre. Gränsen för grovt rattfylleri är 1,2 promille. Av de allvarliga mopedolyckorna sker var femte under påverkan av alkohol. Också en liten mängd alkohol gör att ens observationer och reaktioner sker långsammare. Man skall alltid förhindra att en berusad person kör iväg. Skjutsar skall planeras så att det inte uppstår en risk att man kör iväg berusad. Mopedkörning och alkohol hör inte ihop. Kör alltså inte moped om du druckit ens lite alkohol. Rattfylleri= Att köra med motordrivet fordon om blodets alkoholhalt är 0,5 promille eller högre, också på slutet området. Inte ens i garage får man köra berusad. Lyder under strafflagen. - En promille = en tusendel Om man hos en människa uppmäter en alkoholmängd på 0,5 promille innebär det följande: Av människans vätskemängd är en halv tusendel, dvs. en tvåtusendedel absolut (100 %) alkohol Människans vätskemängd är beroende av bl.a. kön. Kvinnor har i medeltal mindre vätska i förhållande till vikten än män. Hos unga, lättviktiga personer (särskilt flickor) kan redan kan blodets alkoholhalt vara 0,5 promille redan efter 2 flaskor mellanöl.

20 Att skjutsa innebär en risk
Att skjutsa en passagerare innebär en risk då det blir svårare att hantera mopeden t.ex. att svänga och stanna. Var sjätte som skadats i en mopedolycka har varit passagerare. Undvik om möjligt att skjutsa och att åka med. Det har varit tillåtet att skjutsa personer oberoende av ålder sedan 2005 om mopeden är registrerad för två (framgår av registerbeviset). Fastän det är tillåtet bör man uppmärksamma att det är mer krävande att köra med en passagerare än att köra ensam. Att bromsa effektivt med en passagerare kräver mer skicklighet av föraren. Vid skjutsning av passagerare flyttas tyngdpunkten bakåt och högre upp, vilket försämrar köregenskaperna. Nästan all vikt är på bakhjulet och mopeden blir svår att köra. Var sjätte som skadats i en mopedolycka har varit passagerare. Antalet skadade flickor som färdats som passagerare på moped är sju gånger högre jämfört med antalet 2005. Undvik om möjligt att skjutsa och att åka med. Om du ändå skjutsar eller åker med bör du följa råden på följande sidor.

21 Råd till passageraren Använd hjälm och körutrustning.
Håll fast i föraren med båda händerna. Följ förarens rörelser om han/hon lutar i kurvorna. Följ med trafiken och var beredd på inbromsningar. Stör inte föraren under körning. Gunga inte eller luta dig innan mopeden har stannat och föraren har båda fötterna på marken. Råd till passageraren Använd hjälm och körutrustning. Håll fast i föraren med båda händerna (inte bakom!) för att inte ramla över föraren vid en inbromsning och för att kunna följa med förarens rörelser vid svängar. Stör inte föraren under körning. Följ med trafiken så att du själv är förberedd på kommande situationer. Följ förarens rörelser om han/hon lutar i kurvorna och var beredd på inbromsningar. Gunga inte eller luta dig innan mopeden har stannat och föraren har båda fötterna på marken.

22 Råd till den som skjutsar
Skjutsa endast om det är tillåtet enligt mopedens registerutdrag. Gå igenom grunderna för åkande med passageraren. Kontrollera att också passageraren har hjälm och skyddsutrustning. Kom ihåg att det blir svårare att hantera mopeden med en passagerare. Kör försiktigt! På moped får man skjutsa det antal personer som nämns i registerutdraget. Viktigt är att det finns nämnt i registerutdraget att det är tillåtet att skjutsa på mopeden. Om det inte finns inskrivet får man endast skjutsa ett högst tio år gammalt barn, förutsatt att mopeden har ändamålsenligt sits och tillräckliga fotstöd. Den som skjutsas ska använda hjälm. Råd till den som skjutsar Använd själv alltid hjälm och körutrustning. Gå igenom grunderna för åkande med passageraren (nämnda i föregående dia). Försäkra dig om att passageraren förstått instruktionerna. Kom ihåg att du bär ansvar för passageraren. Kontrollera att han/hon använder hjälm och skyddande körtillbehör. Kom ihåg att det blir svårare att hantera mopeden med en passagerare. Kör försiktigt!

23 Mopedens plats i trafiken
Längs körbanans högra kant Längs vägrenen, om det vid körbanans högra sida finns en tillräckligt bred vägren På lättrafikleder, om det under trafikmärket finns en tilläggsskylt som indikerar ”Tillåtet för mopeder” Man får inte köra på lättrafikled med moped om det inte särskilt tillåts med tilläggsskylt. På bildens plats är det tillåtet. Mopedens plats är: - Längs körbanans högra kant. - Längs vägrenen, om det på körbanans högra sida finns en tillräckligt bred vägren. På lättrafikleder, om det under trafikmärket finns en tilläggsskylt som indikerar ”Tillåter för mopeder” På bussfil, om det är körfilen längst till höger. - På cykelfil Med moped får man inte köra: På motorväg På motorfarled På gångbana och trottoar På lättrafikleder, om det inte vid trafikmärket finns en tilläggsskylt som indikerar ”Tillåtet för mopeder” I parker och på parkgångar eller motsvarande I terräng utan tillstånd av markägaren Därtill förbjuder många trafikmärken mopedkörning, t.ex. 311 Fordonstrafik förbjuden 312 Trafik med motordrivet fordon förbjudet 321 Körning med moped förbjuden 322 Cykelåkning och körning med moped förbjudna 324 Gångtrafik samt cykelåkning och körning med moped förbjudna 331 Förbjuden körriktning

24 Med moped i korsning Visa klart dina avsikter, använd riktningstecken
Sakta farten Observera noggrant den övriga trafiken Med moped i korsning Mopedolyckor sker särskilt i korsningar. Korsningar kräver särskild uppmärksamhet av mopedisten. Visa klart dina avsikter, använd riktningstecken Sakta farten Observera noggrant den övriga trafiken Observera trafikstyrningen, körfälten, vägmarkeringar, trafikmärken och trafikljus Välj rätt körlinje eller körfält. Avgör rätt körordning Beakta den lätta trafiken

25 Med moped i korsning Bedöm trafiksituationen som en helhet
Observera trafikstyrningen, körbanor, vägmärkningar, trafikmärken och trafikljus. Välj rätt körlinje eller körbana. Avgör rätt körordning. Beakta också dem som enligt reglerna borde väja för dig. Beakta den lätta trafiken. Bedöm trafiksituationen som en helhet Om du inte ser tillräckligt långt, betyder det inte att ingen kommer. Bedöm trafiksituationen som en helhet

26 Likvärdig korsning Väjning i likvärdig korsning
Om mopedisten kör rakt, väjer han för den trafik som kommer från höger. Om mopedisten skall vända till höger, väjer han för den lätta trafik som korsar den väg han svänger in på Om mopedisten skall vända till vänster, väjer han för den lätta trafik som korsar den väg han svänger in på samt den mötande trafiken och trafiken från höger

27 Körordning Väj för trafik från höger Väjning
Om mopedisten kör rakt, väjer han för trafik från höger Väj för trafik från höger

28 Körordning Väjning: - Om mopedisten vänder till vänster, väjer han för den lätta trafiken som korsar den väg han skall svänga in på samt den mötande trafiken och trafiken från höger. Den som vänder till vänster väjer för trafik som närmar sig fram ifrån och från höger.

29 Körordning Den som svänger väjer för den korsande vägens tvärtrafik.
Väjning: - Om mopedisten svänger till höger, väjer han för den lätta trafik som korsar den väg han svänger in på. Den som svänger väjer för den korsande vägens tvärtrafik.

30 Ej-likvärdig korsning
Att väja bakom triangel: Om mopedisten kör rakt, väjer han för trafik från höger och vänster. Om mopedisten svänger till höger, väjer han för trafik från vänster samt för lätt trafik som korsar vägen han svänger in på. Om mopedisten svänger till vänster, väjer han för trafik från höger och vänster, mötande trafik samt lätt trafik som korsar vägen han svänger in på.

31 Körordning Väjning: På denna bild är mopedisten på väg rakt fram, och väjer då för trafik från höger och vänster. Om mopedisten svänger till höger, väjer han för trafik från vänster samt lätt trafik som korsar den väg han svänger in på. Om mopedisten svänger till vänster, väjer han för trafik från höger och vänster samt lätt trafik som korsar den väg han svänger in på. Trafikmärket ”Väjningsplikt i korsning” förpliktar att väja för trafik på korsande väg.

32 Körordning Väjning: I korsningar där det finns STOP-märke väjer man som i korsningar med triangel, men därtill måste man stanna - vid den vita stopp-linjen - om sådan inte finns; vid en plats där man ser den korsande vägen. På denna bild är mopedisten på väg rakt och skall korsa vägen. Han bör stanna och väja för trafik från höger och vänster. STOP-märke förpliktigar att stanna och väja för den korsande vägens trafik.

33 Rondell Rondell Att köra in i rondellen är att köra rakt och att köra ut ur den är att svänga. Då man kör in i rondellen väjer man för trafik i rondellen, eftersom det finns triangel vid infarten. Då man kör ut ur rondellen är man genom att man svänger till höger förpliktigad att väja för tvärtrafiken på den korsande vägen. - Att köra ut ur rondellen är att svänga och därför bör man använda riktningstecken och väja för den lätta trafiken.

34 Korsning med trafikljus
I korsning med trafikljus väjer man enligt följande: Om mopedisten skall svänga till höger, väjer han för den lätta trafiken som korsar den väg han svänger in på. Om mopedisten skall svänga till vänster, väjer han för de som eventuellt kör rakt samt den lätta trafiken som korsar den väg han svänger in på.

35 Körordning i en korsning med trafikljus
På denna bild har mopedisten grönt ljus, likaså den mötande bilisten. Mopedisten som svänger till vänster bör väja både för bilisten som kör rakt och för den lätta trafiken som korsar den väg han svänger in på.

36 Trafikljus med pilar Då det finns trafikljus med pilar behöver man enligt reglerna inte väja för någon.

37 Tips för trygg mopedkörning
Känn till och följ trafikreglerna Behärska det egna utrymmet och mopeden Använd hjälm och fäst den på rätt sätt Använd skyddande kördräkt och bra körskor Välj hastighet så att den passar för situationen Tips för trygg mopedkörning - Grunderna för trygg mopedkörning är att känna till trafikreglerna och följa dem. - Det lönar sig att öva att hantera mopeden på ett slutet område och i början köra i lugn trafik. - Lagen förpliktigar att använda hjälm. Det är också viktigt att hjälmen fästs på rätt sätt. Det lönar sig också för mopedisten att använda skyddande kördräkt och bra körskor. - Hastigheten sänks enligt situationen, t.ex. om förhållandena eller trafiksituationen kräver det.

38 Tips för trygg mopedkörning
Kom ihåg ett förutseende körsätt: - hastighet enligt situationen - observera helhetssituationen - håll säkerhetsavstånd - visa dina avsikter i tid – överraska inte Tips för trygg mopedkörning Det är viktigt att observera helhetssituationen och beakta övriga väganvändare Man skall visa sina egna avsikter i tid och hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till den som kör före. Ofta ser man mopedister köra nära efter varandra.

39 Tips för trygg mopedkörning
Skjutsa passagerare endast om det är tillåtet i mopedens registreringsbevis och också passageraren har hjälm. Trimning och alkohol hör inte ihop med mopedkörning. Man får med moped skjutsa endast det antal människor som nämns i registerutdraget. Det relevanta är att det i registerutdraget finns ett omnämnande om att det är tillåtet att skjutsa. Om sådant omnämnande inte finns, får man med moped skjutsa enbart ett under 10-årigt barn, om det för passageraren finns ändamålsenlig sits och tillräckliga fotskydd. Passageraren bör ha hjälm på huvudet. - Trimning är alltså förbjudet och då man druckit alkohol skall man inte överhuvudtaget köra moped.

40 Tilläggsinformation om mopedkörning: (på finska) Kör tryggt i trafiken!


Ladda ner ppt "Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser