Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv
Ingemar Engström Professor i barn- och ungdomspsykiatri Psykiatriskt forskningscentrum Örebro universitet Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

2 Disposition Hur går det för barnen?
Fostrets rätt till en god graviditet Medicinskt och Psykologiskt Rätten att känna till sitt ursprung Genetiska – socials föräldrar En – två – flera föräldrar Behövande barn Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

3 Hur går det för barnen? Empiriska studier av barn i NRT:
Heterosexuella AID (9) Single mother AID (3) Äggdonation (6) Planerad lesbisk familj (14) Planerad gay familj (2) Surrogatfamilj (3) Summa 29 studier Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

4 Hur går det för barnen? Icke-genetiskt föräldraskap
Studier av styvföräldrar-styvbarn pekar på större problem i relationen Skillnader mellan genetiska barn och styvbarn Surrogat jmf med adoption (prenatal adoption) Adoptivbarn högre grad av psykisk ohälsa Starkt samband med sen adoption och tidiga upplevelser Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

5 Hur går det för barnen? Golombok S et al. x 3, senaste 2006
Longitudinell studie – 3 år N=34 surrogatfamiljer 20 partiell (surrogatmodern genetisk moder) 14 fullständig N=41 donatorinsemination N=41 äggdonation Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

6 Hur går det för barnen? Mor-barnrelationen bättre kvalitet än kontroller högre grad av ”expressed warmth” högre grad av positiv mor-barninteraktion Lägre grad av föräldrastress Inga skillnader i barnets utveckling temperament vid 1 år problembeteenden vid 2 och 3 år kompetens vid 2 och 3 år Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

7 Fostrets rätt till en god graviditet
Medicinskt högriskgraviditeter vad är rimligt att utsätta ett planerat foster för? Psykologiskt moderns välbefinnande lite studerat vad betyder råden om stimulans under graviditeten? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

8 Rätten att känna till sitt ursprung
Adoptionsstudier Identitetsfunderingar Arvets betydelse och funderingar om detta Golombok 2006 Samtliga surrogatfamiljer avsåg att berätta jmf 54 % donatorinsemination, 78 % äggdonation 44 % hade berättat vid 3 års ålder Golombok 2011 bättre mor-barninteraktion i den grupp som berättat Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

9 Genetisk – social förälder
Finns inget empiriskt stöd för att ”blod är tjockare än vatten” Goda gener och god social miljö är det optimala Vissa egenskaper och problem har betydande hereditet Viktigt att föräldrar är medvetna om detta Ingen skillnad gentemot adoption Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

10 En – två – flera föräldrar
Vanligen är en förälder att betrakta som en riskfaktor för psykisk ohälsa Detta är väl etablerat när det gäller skilsmässobarn Stor skillnad gentemot föräldrar som väljer att vara ensam förälder Socioekonomiska förhållanden avgörande Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

11 Behövande barn Nationellt och internationellt finns stora mängder barn som behöver goda föräldrar Risken för barn som handelsvara Risken för exploatering av tredje världen Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

12 Slutsatser Lite empiriskt baserad kunskap
Inga tecken hittills på att barnen tar skada Hur försäkra fostrets rätt till en optimal graviditet? Det är bra för barn att känna till sitt ursprung Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus


Ladda ner ppt "Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser