Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO"— Presentationens avskrift:

1 POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO
Polioprojekt

2 Vad är polio? Polio är en akut infektion i nervsystemet, som angriper nedre motoriska nervceller med slapp förlamning som följd Poliomyelitis anterior acuta polio = grå myelitis = infektion i ryggmärgen anterior = framdel acuta = akut Barnförlamning, Heine-Medins sjukdom Polioprojekt

3 Polioinfektion (akut poliomyelit)
Enterovirus (3 olika virustyper) Dropp- och kontaktsmitta Inkubationstid 1-2 veckor Sjukdomsbild ca 90% utan symtom ca 10% förkylning ca 1% hjärnhinneinflammation < 1% muskelförlamningar Polioprojekt

4 Polions historia Det äldsta gravfyndet med polio från ca 2000 f.Kr.
Den första kända avbilden av polioskada på en egyptisk inristning från f.Kr. Den första hittills kända skriften om polio från 1789: ”A Treatise on the Diseases of Children” (Michael Underwood) De första rapporterade epidemierna på ön St.Helena ( ) och i England (1835) Detaljerad beskrivning av polio 1840 (Jacob von Heine) De första stora epidemierna i Norge och Sverige 1905 Sena effekter av polio beskrivna första gången 1875 Polioprojekt

5 Poliofall i Finland Polioprojekt

6 Poliovacciner IPV (Inactivated Poliovirus Vaccine)
Jonas Salk inaktiverat virus injektion OPV (Oral Poliovirus Vaccine) Albert Sabin levande, försvagat virus oral (s.k. ”sockerbitvaccin”) risk för vaccinassocierad polio (1: första dos) Polioprojekt

7 Poliovaccinering I Finland inleddes vaccinering mot polio år 1957
Polio är fortfarande med i det allmänna vaccinationsprogrammet för finländska barn Boostervaccinering vart femte år behövs endast om man ska åka till länder där polio fortfarande förekommer eller om man i sitt arbete blir utsatt för virussmitta Polioskadade personer ska också vaccineras med vaccin som innehåller alla tre olika poliovirustyper Polioprojekt

8 Polioskadades behov av vaccinering
1. Om du inte har fått en enda poliovaccination, behöver du totalt 3 injektioner. Tiden mellan den första och den andra injektionen skall vara minst 2 månader och tiden mellan den andra och den tredje injektionen minst 6 månader. 2. Om du endast har fått ”sockerbitvaccin”, behöver du ännu 2 injektioner, helst med 6 månaders men minst med 2 månaders mellanrum. 3. Om du har fått minst 3 vaccindoser, är det skäl att överväga boostervaccinering endast om du ska åka till länder där polio fortfarande förekommer. Polioprojekt

9 Sena effekter av polio Utmattning
Nytillkommen eller ökad muskelsvaghet Muskel- och ledvärk Muskelatrofi, muskulär utmattning Svårigheter att andas Sömnproblem Svårigheter att svälja och producera ljud Köldkänslighet och köldkänsla Polioprojekt

10 Angrepp på motoriska nervceller som polio ger upphov till, re-innervation samt för tidig utmattning av de motoriska nervcellerna i samband med sena effekter av polio Polioprojekt

11 Diagnostiska kriterier för postpoliosyndrom
1. Patienten ska ha haft polio med förlamningssymptom 2. En viss återhämtning ska ha skett efter akutstadiet och tillståndet ska ha varit stabilt efter det 3. Nytillkommen muskelsvaghet eller onormal muskulär utmattning. Dessutom kan det förekomma andra symptom. 4. Symptom har förekommit minst ett år 5. Uteslutande av andra sjukdomar som kan ha förorsakat de nya besvären Polioprojekt

12 Behandling av postpoliosyndrom
Kontinuerlig och regelbunden motion Undvikande av alltför stor ansträngning Behovsbedömning av hjälpmedel Viktkontroll God behandling av övriga sjukdomar Tills vidare finns det ingen speciell medicinering mot postpoliosyndrom Polioprojekt

13 De polioskadades behov av rörelse- och motionsbehandling
Konditionsträning Andningsfunktion måste iakttas Styrketräning Aktiv styrketräning förutsätter åtminstone muskelstyrka som övervinner tyngdkraften (i manuell muskeltestning 3/5) Sträckningar Speciellt höft- och knäböjare samt vriststräckare Hänsyn ska tas till faktorer som påverkar andningen (bröstkorgens rörlighet, nack- och skulderregion, axelleder, understödjande andningsmuskler) Polioprojekt

14 Exempel på konditions- och styrketräning för polioskadade
Konditionsträning Varannan dag Maximal belastning: pulsnivå högst 70% av max (maximal pulsnivå = 220 – ålder) 2-5 min. träningsfaser, 1 min. vila, träningen i helhet min. Upplevd ansträngningsnivå högst “ansträngande” dvs. 15 på Borgs skala Styrketräning Varannan dag Vikt 30-50% av maximum för en omtagning 5-10 omtagningar, lugnt tempo, 10 sek. vila mellan omtagningarna 3 omtagningsserier, 5 min. vila mellan serierna Upplevd ansträngningsnivå högst “ansträngande” dvs. 15 på Borgs skala Polioprojekt

15 Gymträning för polioskadade
Lätta tyngder, långa serier, pumpande rörelser Tillräcklig vila mellan övningarna Individuellt program  genomgång av teknik och rörelser Lämplig gymapparatur tillgänglighet lätta tyngder i början steglös justering Polioprojekt

16 Bassängträning för polioskadade
Vattnets temperatur  avslappnande, smärtlindrande Vattnets lyftande effekt  stödjande och bärande Vattnets tryck  minskar svullnader  effektiverar användningen av andningsmusklerna Vattnets masserande effekt Genom varierad rörelsehastighet och användning av träningsapparatur justeras belastningen och motståndet Längd minuter Hänsyn till övriga sjukdomar (t.ex. hjärtsjukdomar) Polioprojekt

17 Hjälpmedel för polioskadade
Förflyttningshjälpmedel Hjälpmedel för dagliga aktiviteter Ändringsarbeten i bostaden Hjälpmedel för bilkörning Hjälpmedel och ändringsarbeten på arbetsplatsen Hjälpmedel för fritidssysselsättning Polioprojekt

18 De mest typiska smärttillstånden vid sena effekter av polio
Nociceptiva smärttillstånd muskelsmärta ledvärk ledslitage (artros) seninflammation, senskideinflammation och inflammation i senfästen (tendiniter, tenosynoviter, epikondyliter) ryggvärk Neuropatiska smärttillstånd klämda nerver nervrotssmärta myelopati (kompression av ryggmärgen och medföljande vävnadsskada som har orsakats av slitageförändringar) muskelkramper Polioprojekt

19 Behandling av smärta hos polioskadade
Smärta behandlas på samma sätt som smärta i allmänhet Läkemedelsbehandling Fysikaliska behandlingsmetoder bl.a. sträckningar, massage, akupunktur, elbehandlingar, värmebehandlingar Minskad belastning tillräckliga vilopauser, minskade dagliga påfrestningar hjälpmedel, skenor, stödkorsetter Operationer Polioprojekt

20 Postpoliosyndrom och utmattning
1) Fullständig utmattning (”brain fatigue”, ”polio wall”) 2) Minskad muskeluthållighet  fysisk utmattning Förebyggande av utmattning Undvikande av överansträngning Tillräcklig vila Regelbundna måltider, små portioner Uteslutande av andra sjukdomar, t.ex. sömnapné och depression Polioprojekt

21 Nedsatt andningsfunktion hos polioskadade
Orsaker: Svaghet i andningsmusklerna och de understödjande andningsmusklerna Nedsatt rörelseförmåga i bröstkorgen (kyfos, skolios) Skada i andningscentrum Symptom: Dagtrötthet Morgonhuvudvärk Sömnproblem Utmattning Andnöd Upprepade lungvägsinfektioner Polioprojekt

22 Vård av nedsatt andnings- funktion hos polioskadade
Sluta röka Träning av understödjande andningsmuskler och övningar som bibehåller och förstärker rörligheten i bröstkorgen Träning av andningsmusklerna (IMT- apparat) Slemlösande teknik (flaskblåsning, grodandning) Respiratorvård Pneumokock- och influensavaccineringar Polioprojekt

23 Polio och sömnproblem Orsaker till sömnproblem hos polioskadade
Rastlösa ben Smärta Tätare urineringsbehov nattetid Depression Sömnapnésyndrom Sömnapné = >10 sek. andningsuppehåll under sömnen Obstruktiv sömnapné: förträngning i de övre andningsvägarna p.g.a. förslappning av muskler i svalgområdet under sömnen Central sömnapné: störd andningsreglering i centrala nervsystemet Sömnapnésyndrom = upprepad sömnapné + symptom Polioprojekt

24 Sömnapnésyndrom Symptom: Undersökningar: Vård:
kraftig dagtrötthet, morgonhuvudvärk, snarkning, försämrat minne och koncentrationssvårigheter Undersökningar: sömnregistrering och undersökning av lungfunktionerna Vård: sluta röka, viktminskning undvikande av alkohol, sömnmedel och lugnande medel tennisboll i nattskjortans ryggparti behandling av tilltäppt näsa, näsplåster nattlig övertrycksandning tandskenor, kirurgisk behandling Polioprojekt

25 Av polio förorsakade svårigheter att svälja och framkalla ljud
Försvagad motorik i munnen Nedsatt känsla och rörelseförmåga i den mjuka gommen Fördröjd sväljningsreflex Maten rör sig långsamt och ensidigt ner i svalget Förändringar i röstens klang, färg och styrka Refluxsymptom (magsaft trängs upp i matstrupen) Polioprojekt

26 Rehabilitering av svårigheter att svälja och framkalla ljud
Lindring av symptom med hjälp av sväljterapi Indirekta stimuleringsmetoder God ställning vid måltiderna Huvudets position vid sväljning Igenkännande av felaktig röstanvändning Användning och vård av rösten Behandling av refluxsjukdom Polioprojekt

27 Tilläggsuppgifter www.polioliitto.com www.invalidiliitto.fi
Polioprojekt


Ladda ner ppt "POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO"

Liknande presentationer


Google-annonser