Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENKEL ANVISNING för detta Banritnings-underlag Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan bara ett underlag i Powerpoint-format med skyltar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENKEL ANVISNING för detta Banritnings-underlag Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan bara ett underlag i Powerpoint-format med skyltar."— Presentationens avskrift:

1 ENKEL ANVISNING för detta Banritnings-underlag Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan bara ett underlag i Powerpoint-format med skyltar etc för att rita Rallylydnadsbanor med. Grunder för HUR man gör för att hantera Powerpoint beskrivs inte här. Först finns det tre tomma banområden som används för att bygga upp banor / träningskombinationer på. Även rutor för att ange tävlingsdatum etc och datum samt banritare finns här. Dessutom en ruta med blå text till höger för att göra det lätt för de tävlande att anteckna skyltnumren i rätt nummerordning (som även underlättar för domare/arrangör att plocka i ordning skyltarna för att bygga upp banan). De skyltar som ska användas kopieras hit från bild 5 och/eller 6 samt placeras ut och vridas till rätt placering på banan. Tips! För att på en tävling slippa byta ut alla skyltar så kan en del ofta bytas ut mot ”liknande men svårare” från den högre klassen. I så fall går det med fördel att kopiera hela bilden och sedan ta bort de skyltar som ska bytas ut (men låta bannumrering och ev pilar/streck för att visa banvägen vara kvar helt/delvis). Oftast ska även antalet skyltar utökas i och med högre klass och därmed även väg + skyltnummer. Alternativt kan man välja att kopiera bara de skyltar, nr och ev vägar som ska vara kvar till nästa bild. Därefter finns det två bilder med själva skyltarna – dels de 30 i Nybörjarklass och dels de övriga ( st) för Fortsättningsklass + Avancerad klass och Mästarklass. Dessa skyltar är EJ skalenliga! Där finns även bannumren 1-20 på blågrå botten, för den som vill använda sådana på sin banritning. Avslutningsvis finns det två bilder med någorlunda skalenliga moment etc med ekipage-vägar o dyl – dels för när banområdet som valts är 20*24 m (med 4-metersrutor) och dels för när banområdet är 25*30 m (med 5-metersrutor). Storleken på dessa moment har ju betydelse när man ska välja att hämta in t ex slalom/spiral/frestelse/honnör/hopp/sidosteg = då gäller det att välja rätt variant för att storleken på dessa moment ska bli någorlunda korrekt på banritningen. På dessa sista sidor finns även några streck med pil i änden som kan kopieras & användas för att rita ut vägen som ekipaget ska följa på banan (det är en smaksak om man tycker det blir tydligare eller rörigt). Utgåva - Juni 2012 /Rallylydnadsgruppen inom SBKs utskott för prov och tävling LYCKA TILL!

2 Start 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= 12= Mål
Plats och klass? 201x-xx-xx Skyltar i nr-ordn: Start 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= 12= Mål Ritad & dömd av: Planstorlek: 20*24 m (4 meters-rutor) Planstorlek: 25*30 m (5-meters-rutor)

3 Start 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= 12= 13= 14= 15= Mål
Plats och klass? 201x-xx-xx Skyltar i nr-ordn: Start 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= 12= 13= 14= 15= Mål Ritad & dömd av: Planstorlek: 20*24 m (4 meters-rutor) Planstorlek: 25*30 m (5-meters-rutor)

4 Plats och klass? 201x-xx-xx Skyltar i nr-ordn:
Start 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= 12= 13= 14= 15= 16= 17= 18= 19= 20= Mål Plats och klass? 201x-xx-xx Ritad & dömd av: Planstorlek: 20*24 m (4 meters-rutor) Planstorlek: 25*30 m (5-meters-rutor)

5 Nybörjarklass: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 101 102 103 104 105 106 111 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 124 122 119 120 121 123 127 125 126 128 129 130 5

6 Fortsättningsklass: 201 - 315
202 203 204 206 207 205 16 17 208 209 213 214 215 210 211 212 Avancerad klass: 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 313 308 314 Mästarklass: 314/413 407 401 402 403 404 405 406 408 409 410 412 413 18 19 20 411 6

7 Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 20
Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 20*24 m (4 meters-rutor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 25
Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 25*30 m (5 meters-rutor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Ladda ner ppt "ENKEL ANVISNING för detta Banritnings-underlag Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan bara ett underlag i Powerpoint-format med skyltar."

Liknande presentationer


Google-annonser