Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk styrning: Introduktionsföreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk styrning: Introduktionsföreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-18."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk styrning: Introduktionsföreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-18

2 1 Kursens mål Introduktion Schema och uppläggning  Kurslitteratur  Lärare  Examination Dagens föreläsning

3 2 Kursens mål Kursens mål är att utveckla en god förståelse för hur organisationer styrs med ekonomisk information. •Hur kan man bedöma vad som kommer att skapa värde på marknaden? •Hur kan man påverka beteendet i en organisation genom styrsystemets utformning och användning. Svaren på ovanstående frågor har mycket stor betydelse för organisationers framgång och överlevnad.

4 3 Den ekonomiska styrningen har aldrig varit mer betydelsefull! ”Scania är idag en global, integrerad organisation med cirka 29 000 medarbetare. För att leda en stor och komplex organisation krävs tydlig strategi och styrning samt förståelse tvärsöver alla funktioner och regioner.” ”I flera avseenden är Scania det ledande företaget i sin bransch. För att fortsätta att vara det måste företagets operativa målsättningar vara integrerade med vision och affärsidé. De ska omvandlas till konkreta riktlinjer och mål för både Scania som helhet och för de olika enheterna i verksamheten.” Källa: Scanias årsredovisning, 2003

5 4 Allt viktigare att överträffa marknadens förväntningar Källa: Affärsvärlden 24

6 5 Värdeskapande – vad är det?

7 6 Värdeskapande KUNDERAKTIEÄGARE ANSTÄLLDA Värdet av produkter och tjänster Kompensation och självförverkligande TSR (Utdelning och värdestegring på aktier) Arbets- marknaden Kapital- marknaden Kommersiella marknaden Intäkter Kapital

8 7 Ett exempel från Stockholmsbörsen Källa: www.di.se

9 8 Företaget som öppet system Företagets omgivning Företagets strategi

10 9 Företagets strategi Marknadsandel 2004 2005 2006 2007 DAGENS LÄGE MÅLSATT LÄGE Strategin är tillvägagångssättet att uppfylla företagets mål.

11 10 Företagets strategi Strategier och styrsystem måste samordnas! Företagets styrsystem

12 11 Strategi, styrning och konkurrenskraft!

13 12 Styrsystemet är viktigt både vid formulering och implementering av strategier Källa: Anthony et al., 1988, Management Control Systems (modifierad).

14 Ekonomistyrning Bristande samspel mellan verksamhetens mål, strategier och mått Fokus på de mått som är lätta att mäta - inte på de mått som är viktiga Kostnaden för precision är större än nyttan Data samlas in och rapporteras för ofta För många resultatmått Måtten är inte förankrade och kommunicerade i organisationen Måtten ändras inte i samma takt som verksamheten förändras Problem med traditionell ekonomistyrning

15 14 In this time of rapid technological change, vigorous global and domestic competition, and enormously expanding information processing capabilities, management accounting systems are not providing useful, timely information for the process control, product costing, and performance evaluation activities of managers. H. Thomas Johnson & Robert S. Kaplan Två klassiker In many companies the all-important quest for value is being confounded by a hopelessly obsolete financial management system. The wrong financial goals, performance measures, and valuation procedures are emphasized. These shortcom- ings cry out for approaches to financial management so pro- foundly different from current ones that nothing less than a revolution in thinking is called for. G. Bennett Stewart, III

16 15 Varför är området strategi och ekonomisk styrning intressant? In Japan, the integrity of production system and strategic purpose comes first. But Japanese manufacturers also realize that decisions at the level of operations can, if handled in a wise and consistent manner, have a useful cumulative effect on the level of strategy. Experience has taught the Japanese the value of placing even short-term manufacturing decisions at the service of long-term strategy – a lesson the American companies have learned only imperfectly. Wheelwright (HBR, 1981) In Japan, the integrity of production system and strategic purpose comes first. But Japanese manufacturers also realize that decisions at the level of operations can, if handled in a wise and consistent manner, have a useful cumulative effect on the level of strategy. Experience has taught the Japanese the value of placing even short-term manufacturing decisions at the service of long-term strategy – a lesson the American companies have learned only imperfectly. Wheelwright (HBR, 1981)

17 16 Organisationens planerings- och uppföljningssystem Strategisk formulering Mål och strategier Ekonomisk styrning Implementering av strategier Operativ styrning Fokus på aktiviteter, produktivitet och effektivitet Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Källa: Anthony & Govindarajan, 2004, Management Control Systems (modifierad).

18 17 Från mål till handling! •Finansiella •Icke- finansiella Mål •Val av marknader •Val av produkter/tjänster •Val av kundsegment •Hur tillfredsställa kunden •Hur bli konkurrenskraftig •Hur säkerställa god lönsamhet Strategi •Aktiviteter som skall genomföras för att nå målen •Milstolpar, tidsåtgång, resurser, ansvar Handlingsplan •Kortsiktig •Detaljerad •Handlingsorienterad Budget Kritiska framgångs- faktorer Icke-monetära mått Milstolpar och aktiviteter, monetära mått Detaljerad finansiell information Utgångspunkt för målstyrning och uppföljning Balanserad styrmodell

19 18 In today´s business environment, strategy has never been more important. Yet research shows that most companies fail to execute strategy successfully. Behind the abysmal track lies an undeniable fact: many companies continue to us management processess – top-down financially driven, and tactical – that were designed to run yesterday´s organizations. Robert S. Kaplan & David P. Norton Många utmaningar återstår Over the past several years we have observed that one of the key issues with most organizations is a lack of clarity in what they are trying to become and how they manage their way to their goal. Clearly the old command and control management process doesn´t work, but what is going to replace it? John Donovan, Richard Tully & Brent Wortman

20 19 Vad påverkar framväxten av en modern ekonomistyrning? Modern ekonomistyrning Tilltagande globalisering Kunskapsarbetets framväxt Ny informationsteknik Stärkt ägarorientering Källa: Lindvall, 2001, Verksamhetsstyrning (modifierad).

21 20 Kursens schema och uppläggning

22 21 Kursens schema och uppläggning

23 22 Lärare Examinatorer: Prof. Fredrik Nilsson (fredrik.nilsson@liu.se) Kursledning: Anders Parment (anders.parment@liu.se) Övriga lärare: Unn Forsberg (unn.forsberg@liu.se) Erik Nilsson (erik.nilsson@liu.se) Nils-Göran Olve (nils-göran.olve@liu.se)

24 23 Kurslitteratur Kursbok: Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan (2003) Management control systems McGraw Hill Exempel på bredvidläsningslitteratur: Nilsson, F., Rapp, B. (2004) Understanding competitive advantage Springer Nils-Göran Olve, Jan Roy, Magnus Wetter (1999) Performance drivers: A practical guide to using the balanced scorecard John Wiley & Sons

25 24 Examination • Skriftligt prov på grundkunskaper motsvarande Anthony & Govindarajans bok. • Inlämningsuppgift (paper) vid kursens slut. • Obligatorisk närvaro vid samtliga caseseminarier. Om närvarokravet är uppfyllt ges slutbetyg genom en kombinationav de andra två momenten, varvid dessa väger lika.

26 25 Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Ekonomisk styrning: Introduktionsföreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-18."

Liknande presentationer


Google-annonser