Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RättspsyK Regler för formulär

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RättspsyK Regler för formulär"— Presentationens avskrift:

1 RättspsyK Regler för formulär
Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut VTF 1 VTF 2 VTF 3 Patientärende med Grunddata Patientärende med Grunddata Patientärende med Grunddata Formulär Patientärende Kopiera Grunddata Kopiera Grunddata Avslut av VTF och Vårdepisod Start av Vårdepisod och första VTF Uppföljning Uppföljning Uppföljning Uppföljning Uppföljning Uppföljning Formulär Nyregistrering Formulär Årsuppföljning Överföring Formulär Övertagande Formulär Årsuppföljning Överföring Formulär Övertagande Formulär Avslut TIDEN

2 RättspsyK 7 formulär och 2 tabeller
Patientärende med Grunddata Varje registrerat formulär med ett patientärende blir en rad i tabellen Grunddata Grunddata Ett VTF 1 Varje gång en uppföljning registreras görs en notering även i tabellen Grunddata Nyregistrering Nyregistrering av befintlig Årsuppföljning Många uppföljningar M Varje registrerat formulär med en uppföljning blir en rad i tabellen Uppföljning Uppföljning Överföring Övertagande Avslut

3 RättspsyK En vårdepisod med flera VTF
Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut En vårdepisod som gäller en patient och ett domslut. Vårdepisoden omfattar tre vårdtillfällen (VTF), varav två gäller vård på Säter och ett gäller vård på Karsudden. Start av Vårdepisod och första VTF VTF 1 Säter VTF 2 Karsudden VTF 3 Säter Slut på Vårdepisod och sista VTF Pat.ärende med Grunddata Pat.ärende med Grunddata Pat.ärende med Grunddata Formulär Patientärende Kopiera Grunddata Kopiera Grunddata Stängt Stängt Stängt Uppf Uppf Uppf Uppf Uppf Uppf Uppf Uppf Uppf Formulär Årsuppföljning Formulär Årsuppföljning Formulär Årsuppföljning Formulär Nyregistrering Formulär Överföring Formulär Övertagande Formulär Överföring Formulär Övertagande Formulär Avslut Inrapportering av uppföljningar TIDEN

4 RättspsyK Beslutsträd för att välja formulär
Finns någon registrerad vårdepisod för patienten? Ja Nej Patienten har ingen vårdepisod registrerad. En ny vårdepisod måste skapas för att registrera uppföljningar. Formulär: Grunddata för patientärende Är VTF aktivt (öppet för registrering)? Ja Nej Är din enhet ägare till VTF? Är VTF avslutat med en utskrivning? Patienten har vårdepisod registrerad med ett öppet VTF som är registrerat av en annan enhet. Formulär: Inget formulär är giltigt Ja Nej Ja Nej Är senaste händelse för VTF = Grunddata för patientärende? Ja Nej Patienten har vårdepisod registrerad. Den senaste händelsen för VTF = Avslut Formulär: Grunddata för patientärende Patienten har vårdepisod registrerad. Den senaste händelsen för VTF = Överföring Formulär: Övertagande av patientärende Patienten har vårdepisod registrerad med ett öppet VTF som är registrerat av din enhet. Den senaste händelsen för VTF = Grunddata för patientärende. Formulär: Nyregistrering av patientärende, Nyregistrering av befintligt patientärende Patienten har vårdepisod registrerad med ett öppet VTF som är registrerat av din enhet. Minst en uppföljning är registrerad. Den senaste händelsen för VTF = Nyregistrering eller Årsuppföljning (Uppföljning). Formulär: Årsuppföljning, Överföring av patientärende, Avslut

5 RättspsyK Hantering av datum i registrets tabell Gunddata (VTF)
Avslut av sista VTF och hela Vårdepisoden Första VTF i Vårdepisoden Grunddata i patientens första VTF i vårdepisoden Grunddata i patientens andra VTF i vårdepisoden Patientärende med Grunddata Domslutsdatum Öppet ärende (VTF) Domslutsdatum Öppet ärende (VTF) Registreringsdatum på blanketten Registreringsdatum på blanketten Stängt ärende (VTF) Stängt ärende (VTF) Inskrivningsdatum Kopiera Grunddata Inskrivningsdatum Domslutsdatum Utskrivningsdatum Utskrivningsdatum Avslutsdatum Registreringsdatum i RättspsyK (systemet) Registreringsdatum i RättspsyK (systemet) Tidsstämpel Tidsstämpel Senaste åtgärd för grunddata Senaste åtgärd för grunddata Uppföljning Nyregistrering Uppföljning Årsuppföljning Uppföljning Överföring Uppföljning Övertagande Uppföljning Årsuppföljning Uppföljning Avslut Registreringsdatum (blankett) Inskrivningsdatum Registreringsdatum (blankett) Registreringsdatum (blankett) Utskrivningsdatum Registreringsdatum (blankett) Inskrivningsdatum Registreringsdatum (blankett) Registreringsdatum (blankett) Utskrivningsdatum Avslutsdatum Uppföljning Varje uppföljning sparas i registrets tabell Uppföljning. I tabellen sparas datum och annan administrativ data. SPARA I REGISTER Registreringsdatum på blanketten Inskrivningsdatum Namn på formulär (systemet) Registreringsdatum i RättspsyK (systemet) Utskrivningsdatum


Ladda ner ppt "RättspsyK Regler för formulär"

Liknande presentationer


Google-annonser