Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JG3 Mediahistoria Wiborgs Tidning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JG3 Mediahistoria Wiborgs Tidning."— Presentationens avskrift:

1 JG3 Mediahistoria Wiborgs Tidning

2 Innehållet Tidningslandskapet i Viborg Exempel: Wiborgs Tidning

3 Viborgs historia °1293 Tvist mellan Rysland och Sverige Finland
invånare, °1939 Mångkulturalism: bl.a. svenskar, tyskar, ryssar, romer, tatarer och judar. överlåten till Sovjetunionen °1944

4 Tidningslandskapet Tidningspress på: - tyska - svenska - finska
- också: ryska

5 Tyska tidningarna Wiburgs Mancherlay 1821
Wiburgs Wochenblatt , efterföljare Sanan Saattaja Wiipurista

6 Finska tidingarna Sanan Saattaja Wiipurista 1833-1841
Ilmainen Wiipurin Sanomat/ Wiipurin Sanomat. Supistus , fortsatte som Karjala Karjala, (utkommer fortfarande, från 1956 i Villmanstrand)

7 Svenska tidningarna Wiborgs Annonce Blad 1837-1849
Wiborgs Tidning Wiborg Wiborgs Tidning 1867 (1864?)-1881 Östra Finland , efterföljare Wiborgs Nyheter Wiborgsbladet Wiborgs Nyheter

8 Wiborgs Tidning N.A.Zilliacus grundade tidningen och ett eget tryckeri han lärare i historia vid tyska fruntimmersskolan Första årgången går inte att hitta Tidningen Otawa skriver den 27 november 1863: ... Wiborgs tidning joka tulee, paitsi julistuksia, sisältämään ulkomaan paikkakunnan uutisia, rikos- asioiden tutkintoja, Wiipurin laiwa-luetteloa, kurssi- ja kauppa ilmoituksia j.n.e …

9 Wiborgs Tidning Landsortstidning
utkom varje helgifri onsdag och lördag åtminstone från år Åren varje helgifri tisdag,torsdag och lördag

10 Wiborgs Tidning Tidningen var (är) c 4-5 sidor
Innehåll i början: Notiser, politik, utrikes, sammankomster, konst, teater, ekonomi, noveller, diverse smått, reklam (bara på baksidan)Tidningens fokus på egen ort. Från år var redaktör och utgivare Gabr.Lagus (fick en känsla av att han till en början inte riktigt var helt insatt i Wiborg?)

11 Wiborgs Tidning Genomgång/Utveckling: (granskat varje årgångs första och sista nummer under ) Tidningens plan: ... fattigdom, Finland fått bidrag utomlandsifrån (tackar bl.a landets styrelse och Joh.Wilh. Snellman) - Järnväg planeras till Wiborg -> hopp om stora vinster och aktivare kontakter till bl.a Europa - Lagus haft problem med Wiborg kännedom -> får hjälp det kommande året av den person som tidigare redigerat tidningen (Zilliacus?)

12 Wiborgs Tidning klar uttryckning av nationalism - Lagus avgår efter detta år, skriver ett vackert tack och blickar bakåt om de olika svårigheterna som varit övergår till 3 ggr i veckan - ny yngre redaktör som lär ha bättre tid och ork (Namn oklart) - tidningen profilerar sig igen

13 Wiborgs Tidning framgår att redaktionen representerats av bara 1 person (redaktören) -> för mycket arbete, tidningen blivit lidande -> en ny redaktion kommer att ta över igen samma redaktion tar över som haft hand om tidningen under de fem första åren (Zilliacus igen?) - medhjälpare och korrespondenter i skilda län (Kuopio, St.Petersburg, Sordavala, huvudstaden ...)

14 Wiborgs Tidning dödens skörd, avlidne finske män - fattigdom, köld, skördaras missväxt (”Lilla istiden”) mera korrespondenter från Ryssland -> man ville utöka kännedomen om folket och det land som Finlands öde var så nära sammankopplat med - krigsnyheter : bl.a kriget i Asien (Anglo-Afghanska kriget II) - ny redaktion i augusti igen -> redaktör Axel Antell (Zilliacus i ekonomiska svårigheter)

15 Wiborgs Tidning möjlighet att i hela landet annonsera också på första sidan - Axel Antell uttalar sig om redaktionens och journalistikens kod tidningen utvecklas och profilerar sig igen -> lät lite mera romantiskt och lättsamt nu (krönikor,reseskildringar,noveller,skisser,utländska författares/författarinnors verk, dagens intressantaste företeelser osv.)

16 Wiborgs Tidning I anledning av nuvarande utgivares bortavara från orten under en längre tid av nästkommande år, ävensom i anseende till nödiga, nya anstalter för bladets tryckning framleds, utkommer Wiborgs Tidning icke under förra hälften av år > utkom aldrig mer

17 Wiborgs Tidning (1880 -> nämns inte N.A.Zilliaci boktryckeri i tidningen som tryckställe mera utam refereras till samma adress som redaktionskontoret [Vakttornsgatan nr 17]. Zilliacus sålde tidningen och tryckeriet. Grundade sedan 1882 Wiborgsbladet.)

18 TACK!!


Ladda ner ppt "JG3 Mediahistoria Wiborgs Tidning."

Liknande presentationer


Google-annonser