Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRINCESS-studien PRINCESS – Pre-hospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness. En randomiserad studie för att fastställa om tidig nedkylning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRINCESS-studien PRINCESS – Pre-hospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness. En randomiserad studie för att fastställa om tidig nedkylning."— Presentationens avskrift:

1 PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra-Nasal Cooling Effectiveness Survival Study

2 PRINCESS-studien PRINCESS – Pre-hospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness. En randomiserad studie för att fastställa om tidig nedkylning vid hjärtstopp ökar överlevnaden. 14 st deltagande prehospitala enheter : - Akutläkarbilen A991 - Akutbil A993 (Huddinge) - Akutbil A995 (Sollentuna) - 11 st ambulanser

3 Kylutrustningen - RhinoChill
RhinoChill består av tre komponenter: En syrgasflaska med 300 Bar. En apparat som kontrollerar och styr flödet av mixen av kylmedia/syrgas. En 2-liters flaska fylld med en kylmediet. Kylmediet/syrgasen levereras med ett flöde av 40 L/min. Syrgasen i väskan räcker då i ca 22 minuter. Kylmediet räcker i 1 tim.

4 Näskatetern… Katetern kan liknas vid en sorts syrgasgrimma, fast med längre skänklar. Den förs in i patientens näshåla och kylmedia sprutar in i patientens nasofarynx och kyler då snabbt vävnaden till ca 2° C.

5 Trans-nasal kylning ______________________________
Snabb nedkylning av näskaviteten till ca 2°C Hjärnan nedkyls primärt Kroppen kyls ned långsammare. En gradient hjärna/kropps-temperatur uppnås Confidential 5

6 Systemic Cooling Started
Erfarenheter från Prince-studien: - Snabb nedkylning (Kortare tid till måltemperatur) RhinoChill No RhinoChill Hospital Arrival Systemic Cooling Started 2 hours faster RhinoChill on RhinoChill off 155 284 6

7 Erfarenheter från Prince-studien: - Ökad överlevnad I behandlingsgruppen
RhinoChill Kontroll 29.4% 13/42 14/30 10/34 13/22 10/21 10/16 p = 0.17 p = 0.028 p = 0.37 7

8 Bevittnade hjärtstopp
PRINCESS - Patientflöde Ambulans/akutbil A-HLR säkrar luftväg Randomisering ~900 pat Rhinochill Ej Rhinochill ROSC ROSC Inlagda levande Inlagda levande 166 pat Exklusion Ambulanstid >15 min Ålder <18 och >80 år 166 pat Hypotermi på IVA Hypotermi på IVA Överlevnad och neurologisk funktion efter 3 månader Överlevnad och neurologisk Funktion efter 3 månader

9 Patients Inklusionskriterier ____________________________________________________
Ålder ≥18 ≤ 80 år Bevittnat hjärtstopp (sett eller hört) Medvetslös patient (≤ GCS 8)

10 Patients Exklusionskriterier (Vi kyler inte om vi är mindre än tre personal på plats)__________________________________________________ Hjärtstopp orsakat av trauma, blödning, överdos, hängning, drunkning, CVL, elektrisk stöt. Redan uppenbart nedkyld patient. Svårigheter att placera näskatrar Beslut om ej HLR föreligger Terminal sjukdom Graviditet Koagulationsrubbning (dock ej pågående Waranbehandling) Behov av syrgas i hemmet

11 Randomisering av patient
Randomisering efter att patienten intuberats/larynxmask. Inklusions- och exklusionskriterier finns på randomiseringskuvertet. I kuvertet ligger det en lapp som talar om ifall patienten skulle kylas eller ej.

12 Algoritm vid kylning Räddningstjänst/Polis/Taxi
Ambulans/Akutbil/Akutläkarbil Räddningstjänst/Polis/Taxi Defibrillator uppkopplad HLR 30:2 med byte varannan minut Ambulanssjukvårdaren: kopplar upp ambulansens defibrillator för att få en EKG-bild. Sjuksköterskan: Plockar fram- och förbereder inför intubation/LMA. Sjuksköterskan: Intuberar/LMA så fort som möjligt (ev. med assistans). Ambulanssjukvårdaren: Plockar fram kylutrustning samt öppnar randomiseringskuvert.  

13 Algoritm vid kylning Räddningstjänst/Polis/Taxi
Ambulans/Akutbil/Akutläkarbil Ambulanssjukvårdaren: Vid kylning startas apparaten och tidpunkter noteras fortlöpande. Sjuksköterskan: Applicerar näskatetern och kylningen startas. Sjuksköterskan: sköter ventilation och övervakar kylningen från huvudändan. Ambulanssjukvårdaren: Sätter PVK, kopplar och startar infusion samt drar upp Adrenalin samt ev. Cordarone. Ger injektioner (enl. handräckningsprincipen) och dokumenterar åtgärder fortlöpande. Därefter följs ordinarie A-HLR-schema! HLR 30:2 med byte varannan minut

14 Under transport till sjukhus
Kylutrustningen kopplas över till ambulansens syrgasuttag. Syrgasadaptor finns i ryggsäcken Utrustningen sätts fast på ett transportsäkert sätt, enligt utredning från MTA på SÖS. Förvarnar aktuell akutmottagning om hjärtstopp med pågående kylbehandling.

15 På akuten Sedvanlig patientrapport samt både muntlig och skriftlig information om att det är en studiepatient. Hjälper till att koppla över och starta akutmottagningens kylutrustning. Därefter dokumentation – ambulansjournal, hjärtstoppsjournal och ifyllande av CRF-formuläret.

16 PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness Survival Study ____________________________________________________________________ Studiestart maj Information om studien kommer fortlöpande att läggas upp på Stockholms prehospitala centrums hemsida


Ladda ner ppt "PRINCESS-studien PRINCESS – Pre-hospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness. En randomiserad studie för att fastställa om tidig nedkylning."

Liknande presentationer


Google-annonser