Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan i Kungsmarken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan i Kungsmarken"— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan i Kungsmarken

2 Grannsamverkan i flerbostadshus
Bo Bra projektet i Kungsmarken Bidrag BRÅ kronor prova metoden 47 trapphusträffar i 63 trapphus, 62 kontaktpersoner (40) Hederspris från BRÅ 2009 Umeå Metod och arbetssätt resurskrävande, men framgångsrik Att dela upp stora hus i små enheter skapar vi-känsla Engagemanget och ansvaret har ökat Marieberg, Kronotorp, Ekebacken, Galgamarken Karlskrona Älgbacken och Hjorthöjden i Ronneby

3 Genomförande Kartläggning Arbetsgrupp, tidplan Initiativtagande hg
Inbjudan Målgrupp Mötesplats Information och material Mål för trapphuset

4 Genomförande Påverkan – vad vill jag förändra, förbättra, utveckla genom en mindre Framtidsverkstad Kontaktperson Dokumentation

5 Genomförande Operativt nätverk och deras roll
Internationella hälsokommunikatörer Utbildning Workshop Områdes Brå, Trygghetsnätverk, Trygghetsvandring Nattvandrare, Trivselvandring

6 Utvärdering Tabellen illustrerar de uppsatta och nådda målen
Processmål Trapphuslistor över alla boende sammanställs Initiativtagande hyresgäster Första trapphusträffen- minsta antal trapphus Minsta antal kontaktpersoner röstas fram i sina respektive trapphus Minsta antal deltagare som deltar i grannsamverkansutbildningen Antal 70 50 30 30 + styr- och projektgrupp Resultat/Genomförande 79 47 62 64 Kommentar sammanställdes av praktikant under 1juli - 20 augusti Skillnaden från målsiffran beror på att en del trapphus tillhör militären samt utgör studentbostäder, vissa trapphus blev också ihop slagna (A+B), dock hölls träffar i alla trapphus totalt sett

7 Utvärdering Effekter och områdesstatistik: Kungsmarken Aktivitet/Årtal
2007 2008 2009 Differens i % Kommentar Skadegörelsekostnader på Månstenen och Kristallen kr kr 11 Tillgreppsbrott 74 st. 71 st. 4 Källa: Kungsmarken enligt KUT analys Polismyndighet i Blekinge Våldsbrott inkl de inomhus 118 st. 73 st. 39 Skadegörelsebrott 28 st. 12 st. 57 Tillgrepp i butik på Kungsmarken 2 st. 1 st. 50 Mottagna störningar av Karlskronahems bevakningsföretag 164 st. 106 st. 110 st. 33 Källa: Störningsjouren Karlskronahem AB, ökningen mellan 2008 och 2009 låg på 3,8%, den som visas är minskningen från 2007 till 2009 Folkmängd 2221 st. 2291 st. 2353 st. 6 ökningen mellan 2007 och 2009, källa PPT presentation Bo Bra projektet Öppen arbetslöshet Kungsmarken, sökande 111 st. 121st 170 st. 53 Arbetslöshet, segregation och utanförskap inga mätningar 66,10% Kungsmarken hamnar på 4:e plats i en undersökning där man mätte segration, utanförskap och arbetslöshet i hela Sverige

8 Utvärdering Polisens trygghetsmätning: Mellanstaden
Generell trygghetsbild : Från 2,33 – 1,91 Trygghetsutvecklingen mycket positiv, Polisen och kommunens prioriteringar har fått stort genomslag. Låg grad trafikproblem, låg utsatthet för stöld och skadegörelse. Låg allmän oro för bostadsinbrott och många nöjda med polisens lokala arbete Hög nivå (4 (5)) för trygg utomhus sent på kvällen, buskörning (2(4)) Problembild 2009 2010 Utemiljö Missbruksproblem Utomhusstörningar Totalt problem i något avseende Problem/ordningsstörningar Utsatthet för brott Abstrakt oro egendomsbrott Abstrakt oro för brott mot person Total oro utsatt för brott Allmän oro utsatt för brott Konkret känsla av otrygghet Avstå aktiviteter Konkret otrygghet Polisens agerande 3,00 2,75 2,43 1,00 2,50 1,75 2,00 3,67 2,25 2,86 1,33 2,14 1,50 1,44 3,33 1,25 1,67

9 Utvärdering Karlskronahems mätning 2009-2010
Svarsfrekvensen i Karlskronahems undersökning har ökat från 40 % till 51 % Hyresgästernas svar på ”jag trivs bra i mitt bostadsområde” har höjts på en 5 gradig skala från 4,0 till 4,2 (5 % höjning) i Månstenen och från 3,8 till 4,0 (6 % höjning) i Kristallen.

10 Framgångsfaktorer Enkel arbetsmetod och modell som exporterats
Informationen angelägen och utan pekpinnar Pratar med varandra inte om varandra Överbryggt språkhinder genom internationella hälsokommunikatörer som gjort hembesök De boende har fått påverka och känt sig delaktiga Snabbt fungerande operativt nätverk Kontaktpersonerna ovärderliga i det operativa nätverkets fortsatta arbete

11 Nuläge u Karlskrona Lägenheter Träffar Antal
Kungsmarken (877) (62) 2010 Marieberg (32) 2010 Kronotorp (11) 2011 Ekebacken (3) Galgamarken (pågår) Ronneby 2010 Älgbacken (8) 2011 Hjorthöjden 448 (504) (17) Summa (141) -38 (27%) u

12 Varför Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas
Alla hyresgäster som vill ska ha möjlighet att påverka den gemensamma boendemiljön. Att känna igen sina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området ökar trivseln och tryggheten. Den upplevda nyttan av trygghet och service som är viktigast


Ladda ner ppt "Grannsamverkan i Kungsmarken"

Liknande presentationer


Google-annonser