Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 " Gränsen mellan folkbildning och utbildning – något som förenar eller skiljer?" Konferensen: Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande 2013 Folkbildningsrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " " Gränsen mellan folkbildning och utbildning – något som förenar eller skiljer?" Konferensen: Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande 2013 Folkbildningsrådet."— Presentationens avskrift:

1  " Gränsen mellan folkbildning och utbildning – något som förenar eller skiljer?" Konferensen: Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande 2013 Folkbildningsrådet www.folkbildning.se

2  Statens syfte med stöd till folkbildningen Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att:  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället  bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

3  Folkbildning i siffror Det frivilliga icke formella utbildningsalternativet. Finns med verksamhet över hela landet. Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner.  150 folkhögskolor  100 000 deltagare på folkhögskolor varje år  10 studieförbund med ungefär 180 lokalavdelningar  1 000 000 deltar varje år i studiecirklar  Jämförs med universitetens 285 000 studenter

4  Verksamhet  Studiecirklar  Kulturprogram  Annan folkbildning  Långa kurser och korta kurser  Allmän kurs och särskild kurs  Även annan verksamhet, på uppdrag av samhället och medlemsorganisationer.

5  Nätpedagogisk verksamhet  Från distans till nätpedagogik  Från eldsjälar till ledningsstrategier  Från ryggsäckskunskap till strategier för lärande  Livslångt lärande & medborgarskapskunskap  Förändring tar tid  Svårt att mäta hur mycket internet som används. Inte alltid initierat av lärare och kursplan.

6

7  folkhögskola.nu

8  150 Folkhögskolor  Utbildningar för vuxna (normalt från 18 år)  107 folkhögskolor ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer.  43 drivs av regioner, landsting eller kommuner  Långa och korta kurser på olika nivåer, en del ger behörighet att söka till högskolan  Varje skola har sin egen styrelse och profil  Varje termin finns 100,000 deltagare

9 Statsbidragskrav på folkhögskolor 2013: ” …ska erbjuda flexibla lärformer.”

10  10 Studieförbund  Varje studieförbund har sin egen profil i relation till sina medlemsorganisationer och koppling till olika folkrörelser  De har verksamhet över hela landet  Tillsammans har de 270 medlemsorganisationer  Arrangerar knappt 300 000 studiecirklar inom en rad olika ämnen per år  Drygt 300 000 kulturevenemang per år

11 Fritt och frivilligt – bildning – flexibelt – deltagarinflytande

12  Folkbildningens ”Vägval & Vilja” Ett folkbildningspolitiskt dokument ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har bidragit till arbetet.

13  Folkbildningsuppdraget Fokus på fem prioriteringar för folkbildningen inför framtiden:  Bildning & sammanhang  Tillgänglighet & delaktighet  Medborgare & civilsamhälle  Arbetsliv & livslångt lärande  Kultur & kreativitet

14 www.digidel.se

15  Digital delaktighet  Det digitala samhället ställer utökade och nya krav på pedagoger och verksamheten.  Folkbildningsrådet har i många år arbetat med uppdraget inom folkbildningen, att öka den digitala delaktigheten i samhället.  Arbete med flexibelt lärande och flexibla former för nätpedagogik är en naturlig fortsättning på detta uppdrag.

16  Folkbildningsrådet Signatär Digitala Agenda för Sverige

17  http://www.digidel.se/wordpress/wp-content/uploads/axbom- digidel-infografik-S.png

18  Flexibelt lärande  Innebär att man använder internet som en naturlig del av bildningsarbetet och undervisningen inom folkbildningen.

19 Flipped Classroom Wiki – Bambuser Söka – Sortera Tagga – Källkritik Twitter – Bloggar Instagram Facebook Appar – Notiser RSS – Goggle Kollaboration etc

20

21  Utmaningar  Dropouts från skolan  Arbetslöshet - ungas arbetslöshet  Invandrare och diskriminering  Urbanisering  Antidemokratiska rörelser  Hållbar utveckling (lokalt–globalt) Gå vidare till studier eller arbete

22 "Gränsen mellan folkbildning och utbildning – något som förenar eller skiljer?"

23  Särskilda insatser flexibelt lärande  2009 till 2013 Folkbildningsrådet har avsatt 8,5 miljoner kronor per år för utveckling av flexibelt lärande.  Hälften av anslaget har använts till fortbildning, kunskapsbildning och  stöd till utveckling av Folkbildningsnätet - folkbildning.net  Den andra halvan har satsats på utvecklingsprojekt: Metod och öppna lärresurser (OER) - fria CC-märkta

24  fle www.folkbildning.net

25

26 FlexLär 2013 11 november Göteborg 12 november i Malmö 21 november i Stockholm www.folkbildning.se

27

28  För framtidens lärande  Nättidningen re:flex – www.reflex.folkbildning.net www.reflex.folkbildning.net  Folkbildningsnätet – folkbildning.netfolkbildning.net  Folkbildningsrådet – folkbildning.sefolkbildning.se  Folkhögskolornas informationstjänst – folkhögskola.nu folkhögskola.nu  Digidel 2013-kampanjen – digidel.nudigidel.nu

29  Ulrika Knutsson #uknutsson ulrika.knutsson@folkbildning.net 08 - 412 48 23 Handläggare – flexibelt lärande Folkbildningsrådet www.folkbildning.se

30


Ladda ner ppt " " Gränsen mellan folkbildning och utbildning – något som förenar eller skiljer?" Konferensen: Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande 2013 Folkbildningsrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser