Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/feb08 /feb08 LstMetadata – en profil av ISO19115 Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/feb08 /feb08 LstMetadata – en profil av ISO19115 Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna,"— Presentationens avskrift:

1 /feb08 /feb08 LstMetadata – en profil av ISO19115 Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna, temadag, Borlänge 6 mars 2008

2 /feb08 /feb08  Kort om harmoniseringsarbete av rikstäckande Lst-producerade data  Varför har Länsstyrelserna ”skapat” en ”egen” metadataprofil?  Länsstyrelsernas metadataprofil ”Lst Metadata” (ur ISO 19115), 2006  Lst Metadata Editor för ArcGIS9.2 – inmatning av metadata  Lst Metadata stylesheet Innehåll

3 /feb08 /feb08 /sept 07 I nuläget (med början 2003) - praktisk och fungerande lösning:  Länen laddar upp filer till tjänsten ”GISdata från länsstyrelserna” (www.gis.lst.se/lstgis)www.gis.lst.se/lstgis  Filerna har:  Överenskomna namn  Överenskommen placering i pilotgis huvudkatalogstruktur  Bara vissa överenskomna fält ur pilotGIS tas med i nattlig sammanslagning  Datasetsspecifikationer enligt interna AG standard  Metadata skrivs in för vissa rubriker enligt vår interna arbetsgrupp ”AG Standard” samt för andra rubriker av resp. län (t ex aktualitet/senast kontrollerad) Kort om harmoniseringsarbete av rikstäckande Lst-producerade data

4 /feb08 /feb08  Besök - ca 1.000 unika besök per dag (jmfr www.o.lst.se), uppåtgående trend.  Ca 1.500 dataset uppladdade (2006).  Över 200.000 nedladdningar av dataset (2006).  Kostnad per nedladdat dataset ca 5 kr/st. LstGIS tjänsteplattform och tjänsten ”GISdata från Länsstyrelserna”

5 /feb08 /feb08 Rapporter på http://gis.lst.sehttp://gis.lst.se

6 /feb08 /feb08 /sept 07 Framgent (delvis påbörjat)  Länen kommer gemensamt att ha data lagrat i ArcSDE  Data i SDE följer namnstandard enligt AG Standard  Metadata skall lagras tillsammans med SDE-lagret enligt LstMetadataStandard, vilken bygger på ISO19115 core  ESRIs, eller annat, XML-schema/DTD användas för att placera ett visst metadatafält på rätt xpath

7 /feb08 /feb08  Ökade krav på metadata (bl a INSPIRE)  Några olika metadatasystem på 21 länsstyrelser  Existerande extern datadistribution i tjänsten ”GISdata från Länsstyrelserna”)  Alldeles för många metadatafält att fylla i för en användare  Fr o m 2008/09/10 – en samlad IT-organisation för Länsstyrelserna (ca 140 personer). LstMetadata skall användas för beskrivande metadata. Varför har Länsstyrelserna ”skapat en ”egen” metadataprofil?

8 /feb08 /feb08 Länsstyrelsernas metadataprofil (ur ISO 19115 core) med XML-synkronisering  AG standard  Alla ”mandatory” och vissa ”conditional” fält ur ISO19115 core  Synkronisering med ”GIS-data från Länsstyrelserna”  Inte statisk. Finns rapport om ”LstMetadata” och harmoniseringsarbetet.  Tillämpningar: Stylesheet, Editor för ArcCatalog

9 /feb08 /feb08 /sept 07 Xpath för ”Abstract describing the dataset” resp. ”Spatial resolution of the dataset”: /metadata/dataIdInfo/idAbs /metadata/dataIdInfo/dataScale/equScale/rfDenom Xpath – sökväg i ESRI’s XML-schema för ISO 19115

10 /feb08 /feb08 Lst Metadata Editor för ArcGIS9.2 – inmatning av metadata

11 /feb08 /feb08 Synkronisering/populering av fälten i tjänsten ”GISdata från Länsstyrelserna” Metadata från uppladdad XML ISO core Tjänsten ”GISdata från Länsstyrelserna” kommer att moderniseras/bytas ut (bli ”portal”) baserad på lagring av data och metadata i ArcSDE

12 /feb08 /feb08 Lst Metadata stylesheet Allmängiltig xsl

13 /feb08 /feb08 Rapport på http://gis.lst.sehttp://gis.lst.se


Ladda ner ppt "/feb08 /feb08 LstMetadata – en profil av ISO19115 Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna,"

Liknande presentationer


Google-annonser