Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Asylsökande barn och Dublinförordningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Asylsökande barn och Dublinförordningen"— Presentationens avskrift:

1 Asylsökande barn och Dublinförordningen
Riksdagshuset Stockholm 16 juni 2010 Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV Flyktingbarnteamet Gamlestaden, Göteborg Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn

2 Kindertransport: 10.000 barn till England nov 1938 – sept 1939
500 barn till Sverige Ca 3 år, ca 11 år

3 Traumatiserande faktorer
Hur mår barnen? Traumatiserande faktorer Salutogena faktorer Traumatiserade OCH starka ofta Kan vi se två sidor samtidigt?

4 Dåtid Nutid Framtid —livet före flykten —flykten —asylprocessen
—det nya livet —hur skall det gå? —planer, drömmar Ensamkommande barn — en heterogen grupp

5 Livet före flykten Förluster av anhöriga Krig, våld, övergrepp, hot Förföljelse: politisk, religiös, etnisk Bristande skolgång Familje- eller hederskonflikter, tvångsäktenskap Exploatering sexuellt, arbetskraft, kriminellt Barnsoldater Social misär

6 Flykten Lång väg, lång tid Farofylld Farligt och underbetalt arbete Fängelse Misshandel Sexuella övergrepp?

7 Asylsökande barns tankar om hälsa och välbefinnande
Vad är viktigt för att må bra? Föräldrar och familj Skolan Vänner Fritiden Tillit och förtroende Framtiden Föräldrar och familj: Mamma är viktig för att man ska må bra — tillit till föräldrarna Behov av vikarierande familj Skolan: Struktur Viktiga vuxna Social funktion Ingång till Sverige Utbildning Vänner: Ha roligt med, koppla av, glömma Fritiden: Få aktiviteter, oftast hemma Begränsade möjligheter: ekonomi, busskort Litet utbud Fotboll Simning Annan idrott

8 Asylsökande barns tankar om hälsa och välbefinnande
Vad mår man dåligt av? Mardrömmar och plågsamma minnen Familjesplittring och oro för dem som är kvar Brist på pengar Utanförskap och ensamhet Att inte gå i skola Framtiden Avslag

9 Asylsökande barns tankar om hälsa och välbefinnande
Den ovissa framtiden Vi pratar inte om Irak. Vi låtsas att vi har glömt allt. Vi gillar inte att komma ihåg det som hände i Irak. (Amir 16 år och Abir 13 år) Väntetiden känns inte alls bra. Man bara tänker och tänker liksom, hela tiden. Vad kommer att hända? (Altina 13 år)

10 Asylsökande barns tankar om hälsa och välbefinnande
Den ovissa framtiden Att våga vilja Framtidsdrömmar 1) Kurvan 2) Att våga vilja (”Vad skulle du velat gjort under tiden i Sverige som du inte gjort?”  få svar) 3) En del barn uttrycker framtidsdrömmar — Hjälpande yrken Vi ser också barn som inte vågar tänka så långt, som inte vågar vilja.

11

12 Hur går det på sikt? Sarah Moskowitz (USA, England, Israel)
Hans Keilson (Holland) Dalianis-Karambatzakis (Grekland) Anders Hjern — Birgitta Angel (Sverige) Edith Montgomery (Danmark) Händelser före flykten har stor betydelse för psykisk hälsa den första perioden efter ankomsten Händelser i det nya landet har stor betydelse för senare psykisk hälsa och välbefinnande

13 “Klimat av misstänkliggörande”
Ensamkommande barn i asylprocessen Bevisbördan på barnet ålder asylskäl — svårt att berätta Misstroende, ifrågasättande “Klimat av misstänkliggörande” Kränkande

14 Ensamkommande barn i asylprocessen
Avvisning till konfliktområden enligt Dublinförordningen Trots avsaknad av anhöriga avsaknad av sociala nätverk avsaknad av skydd för barn enligt Barnkonventionen Kränkande

15 Ensamkommande barn i asylprocessen
Säkerhet Osäkerhet Hopp  Hot Förhoppningar  Verklighet Retorik  Praxis

16 Vanliga hälsoproblem Posttraumatiskt stressyndrom Sömnproblem — invasiva mardrömmar — återupplevande Ångest, koncentrationssvårigheter Utagerande beteende Depression, inåtvändhet Förlorad barndom — tidigt vuxenansvar Buksmärtor, huvudvärk Aptitlöshet Skuldkänslor — överlevnadsskuld Påverkan på sociala, kognitiva och känslomässiga funktioner

17 Behov Bra skola Bostad Trygga och kärleksfulla vuxna
Kontinuitet i relationer ersättningsfamilj nya sociala nätverk Återknyta och upprätthålla relationer till viktiga personer i ursprungslandet Skydd mot våld, diskriminering och utnyttjande Psykosocialt stöd, t.ex. identitetsstöd traumasymtom överlevnadsskuld

18 Ensamkommande barn Vanliga barn? Sårbara barn? eller Vanliga OCH sårbara??

19 Lärdomar från förintelsen?:
Vilka effekter skulle dagens flyktingpolitik ha haft om den hade tillämpats den gången? Hade inte fått stanna


Ladda ner ppt "Asylsökande barn och Dublinförordningen"

Liknande presentationer


Google-annonser