Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från loftgånslänga till framtidens gröna sociala boende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från loftgånslänga till framtidens gröna sociala boende"— Presentationens avskrift:

1 Från loftgånslänga till framtidens gröna sociala boende
Hej Jag heter Ola Broms Wessel och jag driver arkitektkontoret Spridd tillsammans med Klas Ruin. Vi är ett projekterande kontor med nära koppling till undervisning och forskning. Roligt att vara här och få presentera det här Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende som vi gör inom ramen för kontorets verksamhet. Delegationen för hållbara städer

2 Projektets mål att demonstrera hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende med: nya former av kollektivt boende innehållande privata bostäder med tillgång till attraktiva gemensamma rum rum för fest, arbete, lek, gästboende, träning, andlighet, odling och tillgång till tjänster såsom lokalt producerad mat, tvätt, reparationer, osv. I det här planeringsprojektet vill vi undersöka och demonstrera hur... Vi ser att... Sådana boendeformer är en stark internationell trend och efterfrågas av såväl unga, småbarnsfamiljer som äldre. Genom att inför den förestående renoveringen av husen ta ett sådant helhetsgrepp på boendet såväl som den sammantagna livsstilen kan miljonprogramsområden bli ett exempel på ett verkligt nollutsläppssleverne med ökad livskvalitet. ta utgångspunkt och utveckla kvaliteter i det befintliga, platsen, utemiljön, lanskapet aktiviteter verksamheter Hållbarhetsfokus central utgångspunkt Utöver teknik, Ytanvändning Delegationen för hållbara städer

3 Byälvsvägen Fantastiskt läge men kallas ändå getto Byälvsvägen,
Bagarmossen, attraktiv del av stockholm Ett fantastisk läge Nackareservatet och Skogskyrkogården Getto men ändå inte ett område som är känt på samma sätt som Tensta-Rinkeby el. Husby Bostadsannons Delegationen för hållbara städer

4 Program, informationsbank och modell
Syftet är att: Ta fram ett realiserbart program för om- och tillbyggnad av Byälvsvägen och visa hur detta kan genomföras Informationsbank och dialogprocess. Material från Byälvsvägen och andra områden från Rekordåren Mer generaliserbar modell för program och process 1) Med realiserbart program menas att resultatet är en fördjupad program- och systemarbete som även kan kostnadsberäknas 2) Spridd är engagerade Samarbete med Boom-grupen Erik Stenbergs arbete som handalar om strukturer 3) Vi siktar på att visa detta i en publikation som beskriver dåtid nutid framför allt framtid Delegationen för hållbara städer

5 Stockholms Stadsmuseum
Deltagare Projektet samlar flera aktörer och delprojekt Forskare delprojekt arkitektur: Tim Anstey Meike Sshalk Helena Mattsson Erik Stenberg Thordis Arrhenius Forskare Energiteknik: Peter Kjaerboe Spridd Förnyelseprojekt Rekordårens hus Byälvsvägen KTH Projektet är en plattform Möte där olika grupper kan mötas Småstugebyrån Per Hasselberg Stockholms Stadsmuseum - Etnologisk kompetens, Anna Ulfstrand - Byggnadsantikvarier, Tomas Örn Fristående Madamearkitekt Nilsson Samuelsson Delegationen för hållbara städer

6 Programarbete Möten med hyresgäster på Konsthall C och Moderna museet
Arbetat nu med en dialogprocess med konstnären Per Hasselberg från Småstugebyrån Moderna - Övriga på “samrådsmöte” Ingela Lind, Anne-Charlotte Backlund Film Konsthall C Hyresgäster Per Hasselberg från Småstugebyrån på Konsthall C Delegationen för hållbara städer

7 Naturskönt läge, nära kollektivtrafik i populära Bagarmossen
Platsen, natur, kollektivtrafik osv Byälvsvägen i Bagarmossen på gränsen till Nackareservatet, Stockholm Delegationen för hållbara städer

8 Naturskönt läge, nära kollektivtrafik i populära Bagarmossen
Byälvsvägen i Bagarmossen på gränsen till Nackareservatet, Stockholm Delegationen för hållbara städer

9 Naturskönt läge, nära kollektivtrafik i populära Bagarmossen
Byälvsvägen i Bagarmossen på gränsen till Nackareservatet, Stockholm Delegationen för hållbara städer

10 Använda det gemensamma mer
Rationell struktur som kan ses som en tillgång Park och naturmark som tex. i Fisksätra kan nyttjas på nya sätt Eller Byälvsvägen brukaravtal Park som drivs med brukaravtal vid Byälvsvägen Trädgårdar Fisksätra Rekordårens hus har ofta en repetitiv karaktär som kan ge plats för den enskilde att sätta en egen prägel på bostaden. Ofta ligger tidens bostadsområden i naturområden av hög kvalitet och park- och naturmark skulle kunna utnyttjas bättre. Delegationen för hållbara städer

11 Gränser, nytt och gammalt
Hus och omgivande mark Modernistisk plan hus I landskap Antikvarier har nu börjat arbeta med miljonprogrammet -även områdets miljö som helhet Ofta stora fastigheter – Unescos klassning av miljöer. Lyfta befintliga kvaliterr snarare än att göra det till något annat. Vilka är de viktiga kvaliteterna? Är det planen i sig själv Satsa på det som finns, Tillägg ja, men med respekt för det befintliga Framhäva något och förändra annat. Planen kan stärkas, men gränser kan förändras Göra en närläsning Tex. rumsbildande element och gränser i landskapet markplanering Byälvsvägen plan tillbyggnad och relationer privat – offentligt Delegationen för hållbara städer

12 Gränser, nytt och gammalt
Hus och omgivande mark Mer offentlig zon i mitten Byälvsvägen plan tillbyggnad och relationer privat – offentligt Delegationen för hållbara städer

13 Projekt i dag som lyfts fram
Stora likheter med miljonprogrammets planering Intressant exempel från West 8 som studerat just gränser privat och offentligt Stora likheter O-utsläpp Ser ni Byälvsvägen - nej då... Wandsbek, Hamburg, Tyskland av West 8 och Hamburg stad Del av Dongtan, ny stad utanför Shanghai, Arup Delegationen för hållbara städer

14 Små förändringar kan göra skillnad
Grundläggande karaktärsdrag Turn around-projekt eller stora förändringar? I detaljen God renovering med respekt till befintligt - boendes önskning, respekt för det som finns när man lyfter fram det som är bra och åtgärdar brister Ekonomiskt kostbart Behöver föryas Brf Kyrkbacken, Solna, Spridd Delegationen för hållbara städer

15 Små förändringar kan göra skillnad
Grundläggande karaktärsdrag, En liten förändring för mer ljus på balkong och i lägenhet Brf Kyrkbacken, Solna, Spridd Delegationen för hållbara städer

16 Små förändringar kan göra skillnad
Befintlig situation Så här ser huset i dagsläget Brf Kyrkbacken, Solna, Spridd Delegationen för hållbara städer

17 Små förändringar kan göra skillnad
Nya tak Ny fasad Nya fönster och dörrar Urtag i underkant bröstning balkong Bara hugg och ljus färg i balkongnischer Renovering av fasad med utgångspunkt i ursprungliga material Brf Kyrkbacken, Solna, Spridd Delegationen för hållbara städer

18 Små förändringar kan göra skillnad
Ny fasad Nya fönster och dörrar Förstorade balkonger med inglasning Påbyggnad på tak Man kan gå vidare med tillägg balkonger och på tak Ofta kan tillägg behövas för att finansiera kostsam renovering, Antikvariska krav hindrar detta? Brf Kyrkbacken, Solna, Spridd Delegationen för hållbara städer

19 Om- och tillbyggnader Byälvsvägen
Utveckla boende inom ramen för hyresrätten Genomfartsvägen på byälvsvägen Stark gräns och typisk repeterad fasad Möjlighet till att utveckla sin bostadsrätt?? Låghus Byälvsvägen, Spridd Delegationen för hållbara städer

20 Om- och tillbyggnader Byälvsvägen
Utveckla boende inom ramen för hyresrätten Tillbyggnad på mark med ett rum och terrass till etagelägenheter som finns i dag Ger till boende och ger till det gemensamma Låghus Byälvsvägen, Spridd Delegationen för hållbara städer

21 Om- och tillbyggnader Byälvsvägen
Utveckla boende inom ramen för hyresrätten TIllbyggnad på tak i samband med takomläggning och tilläggsisolering Låghus Byälvsvägen, Spridd Delegationen för hållbara städer

22 Om- och tillbyggnader Byälvsvägen
Nya kollektiva funktioner och nya lägenheter Balkongen var ett element Loftgången ett annat - kan rummet kring tillfartsvägen förtätas med fördel? Rationellt att koppla till trapphus osv Loftgångshus Byälvsvägen, Spridd Delegationen för hållbara städer

23 Om- och tillbyggnader Byälvsvägen
Nya kollektiva funktioner och nya lägenheter Lofgången blir ett element som ger form till tillbygnaden Möjlighet till nya funktoner och kanske tillägg av tex. kollektivboende, gemensamhetslokal osv Loftgångshus Byälvsvägen, Spridd Delegationen för hållbara städer

24 Perspektivutsnitt där man ser husen i dag med parkmark och naturmark
Utsnitt Byälvsvägen, Spridd Delegationen för hållbara städer

25 Möjlighet till olika tillägg, ny markplanering, energilösnignar och nya förhållningssätt till omgivande landskap Utsnitt Byälvsvägen, Spridd Tillbyggnad loftgångshus Utbyggnad på mark i ett plan Utbyggnad på mark I två plan Utbyggnad på tak Solpanel Trappor Omgivande natur Träd Delegationen för hållbara städer

26 Utbyggnad på mark i två plan Utbyggnad på tak Solpanel
Utbyggnad på mark i ett plan Utsnitt Byälvsvägen, Spridd Trappa Tillbyggnad loftgångshus Utbyggnad på mark i ett plan Utbyggnad på tak Solpanel Trappor Omgivande natur Träd Utbyggnad på mark I två plan Omgivande natur Träd Tillbyggnad loftgångshus Delegationen för hållbara städer

27 Vi är i början av det här projketet och vi vill bidra till hur den viktiga diskussionen om miljonprogrammets . Delegationen för hållbara städer


Ladda ner ppt "Från loftgånslänga till framtidens gröna sociala boende"

Liknande presentationer


Google-annonser