Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi"— Presentationens avskrift:

1 SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi 24.11.2010
SSNs konferanse om kvalitetsindikatorer og terminologi Stockholm Samarbete vid terminologiutveckling - ger kvalitet i vården Kaija Saranto, professor, Social och hälsovårds informatik, ACENDIOs President

2 SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi 24.11.2010
Innehåll Kontinuum från data till vishet Datasystemens mål i vårdpraktiken "Nursing Reference Information Model" Exempel på dataanvändning Varför behöver vi benchmarking i patientvården?

3 Informationens värdekedja: Nelson & Joos
SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi Social- och hälsovårdens dataadministration, Vasa Informationens värdekedja: Nelson & Joos Kontinuum från data till vishet vishet: förstående tillämpning kunskap: tolkning integrering förståelse Ökande komplexitet information: organisering tolkning vishet = användning av ändamålsenlig kunskap för att förtydliga eller lösa problem. Fordrar närvaro av samtliga fyra datatyper och dessutom erfarenhet och värden. På grund av detta överlappar ringarna varandra till viss del. Övergången från ett kontinuum framåt eller uppåt innebär ökad interaktion, inbördes relationer och ökad komplexitet. data: namngivning, insamling, organisering Ökad interaktion och mellanmänskliga relationer och

4 Englebardt& Nelson 2002

5 Nursing Information Reference Model
Epping & Goossen 1997

6 Benchmarking Översättning Innehåll jämförelseutveckling
jämförelseledning Innehåll jämförelse = jämförelse av behörighetskod att lära sig av sin jämlike 6

7 Varför behöver vi benchmarking i patientvården?
Vårdpersonalen är den största gruppen inom hälsovården för verksamhetens resultat eller för mätning av verkningsfullheten finns få standardiserade verktyg Metoderna och kvaliteten varierar i vården och därför behöver man förenhetliga praktiken Den bästa praxisen sprider sig långsamt, vi måste fokusera på preciserad utbredning. Benchmarking – Jämförelse stöder ledarna i beslutsfattning samt i kontinuerlig kvalitetskontroll och utveckling Befolkningen förväntar sig att servicens kvalitet är transparent Vi har redan hjälpmedel så som elektronisk patientjournal som gör utveckling av benchmarking i patientvården möjlig 7

8 Olika modeller att nyttja data för jämförelse

9 SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi 24.11.2010
FinCC:s struktur; behovs- och funktions- klassifikationer 2.01, Vårdresultat 1.0 Anneli Ensio

10 Finländsk klassifikation av vård, komponenter version 2.01
Aktivitet Andning Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster Circulation Dagliga funktioner Fortsatt vård Förmöga att klara sig Hälsobeteende Livscykel Läkemedelsbehandling Nutrition Psykisk balans Sinnesfunktioner Säkerhet Umgänge Utsöndring Vätskebalans Vävnadsintegritet Ämnesomsättning

11 Systematisk vårddocumentationen KYS (84 avd.) statisk 4.1.-1.8.2010
Kooste: Minna Mykkänen ja Henna Huovinen

12 Vårdfunktioner KYS Kardiologiska avdelningen 25. 2. -2. 8
Vårdfunktioner KYS Kardiologiska avdelningen hankepäällikkö Päivi Hoffren

13 Hela materialet från KYS
Vårdbehov Vårdfunktioner

14 Vårdbehov Hela materialet från KYS Kardiologiska avd.

15 Hela materialet från KYS
Vårdbehov Bedömning av vård

16 Benchmarking- Information produktion
Automatiserad datainsamling Tiedon määrittely Information behov Tiedon keruu Tiedon vastaanotto Tiedon varastointi Tiedon käsittely SSN? Användare Defienerad begrepp/ indikatorer Information behov Data motagning Arkivering av data Data behandling Slutanvändare Information product 16

17 Sammanfattning Jämförelseverksamhet är en viktig del av systematisk kvalitetskontroll på alla nivåer – lokal, nationell och internationell. Den elektroniska databasen gör det möjligt att värdera vårdens resultat och resurser Speciellt jämförelseverksamhet i patientvården ökar information om hälsovårdens funktioner Jämförelseverksamheten baserar sig på datan, som måste vara användbar och lätt tillhands så att ingen extra data insamling behövs Verksamheten skall vara nationell men också nordisk och internationell jämförelseverksamhet behövs. 17

18 Acendio konferens på Madeira 24.- 26.3.2011

19 Tack! kaija.saranto@uef.fi
SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi Tack!


Ladda ner ppt "SSN Kvalitetsindikatorer och terminologi"

Liknande presentationer


Google-annonser