Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GUSTAV VASA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GUSTAV VASA."— Presentationens avskrift:

1 GUSTAV VASA

2 Föddes ca år 1496 i Sverige på Rydholm norr om Stockholm, årtalet, datumet och födelseplatsen osäkert Gustav tillhörde till monarkiska dynastin Vasaätten, och därmed anslöt sig Gustav Vasa tidigt till kretsen runt Sten Sture den yngre. Vid 13 års åldern skickades han till Uppsala för att studera på universitet och skolan där. Vid års åldern skickades Gustav Vasa till sin släktings hov, till den dåvarande riksföreståndaren Sten Sture den Yngre, för utbildning i praktiska ting som hovseder, etikett och fäktning. Han fick också ett slags officersutbildning. Gustav Vasas barndom

3 Gustav Vasa deltog i i viktiga politiska händelser redan vid ung ålder.
1518 I slaget vid Brännkyrka söder om Stockholm ska Gustav Vasa enligt den traditionella historieskrivningen ha burit riksbaneret när Sten Sture besegrar den dansk-norske kungen Kristian II. → Högst troligen inte sant eftersom Gustav var alltför ung och oerfaren för att få en sådan prestigefull uppgift. Enligt den tidens sed utväxlade man gisslan för att försäkra sig om att vara säker under förhandlingarna → Sten Sture den Yngre ger fem av sina bästa män, en av dem Gustav Vasa. Men Kristian II bröt sitt löfte och Gustav blev förd till fångenskap till Danmark. Men Gustav vägrade och lyckades fly 1519 till Lübeck för att hålla sig undan danskarna → Efter åtta månader återvände Gustav Vasa till Sverige den 31 maj 1520

4 BEFRIELSEKRIGET OCH VÄGEN TILL TRONEN
Under tiden då Gustav varit i exil hade Kristian II besegrat Sten Sture den Yngre i slaget på Åsundens is januari → den 3 februari dör riksföreståndaren av Sten Sture den Yngre och då är Sverige utan ledare. Större delen av Sverige kontrollerades av danska trupper Kristina Gyllenstierna (Sten Sture den yngres änka) innehade Stockholms slott. Kristina skickade ut brev till bönderna runtomkring landet -> Upproret misslyckades, flera omkom. Den 3 juni sammankallade Kristian II ett riksmöte i sitt läger utanför Stockholms murar för att förhandla med svenskarna. Den 7 september höll kung Kristian II sitt intåg i Stockholm, där alla kyrkklockor ringde för att hylla stadens nye härskare. Det skulle dock snart visa sig att hans avsikter var allt annat än vänskapliga. Gustav Vasa var vid den här tiden då Stockholm redan fallit, befann han sig i Nyköping hos sin svåger Joakim Brahe → Inbjuden till Kristians kröning, Gustav vägrade åka till Stockholm för att se kröningen.

5 Genom att inte delta i Kristian II:s kröningsfest slapp Gustav Vasa att bli ett av offren för Stockholms blodbad. Istället försökte han få allmogen i Dalarna att göra uppror → valdes till deras hövitsman i januari 1521. Snart erövrade Gustav Vasas män t.ex. Kopparberget och Västerås → Fler anslöt sig till hären Upprorsrörelsen engagerade det övriga Dalarna och snabbt utbredde sig upprorsrörelsen till andra landskap → Gustav Vasa herre över flera landskap. Blev också då ledare för alla svenska styrkor som bekämpade Kristian II I slutet av augusti 1521 erkändes Gustav Vasa av Götalandskapen som Sveriges rikes hövitsman och riksföreståndare. Samtidigt lämnade den regering som tillsatts av Kristian II i Sverige, på flykt undan upprorsarmén Med hjälp av Sveriges första flotta, köpt på kredit från Lübeck 1522, fick Gustav Vasa de resurser han behövde för att inta de viktiga slotten och föra kriget till ett lyckligt slut. Men det dröjde ända till 1523 tills Sverige var fullständigt i Gustav Vasas händer. Samma år tågade Gustav Vasa in i Stockholm och Kalmar och intog båda städerna från danskarna. De sista fästerna föll i Finland i oktober 1523. Gustav Vasa hade lett största delen av kriget som riksföreståndare och avslutade det som kung

6 GUSTAV VASA BLIR KUNG Gustav Vasa blir utsedd och krönt till kung 6 juni 1523 i Strängnäs Till minne av detta firar Sverige sin nationaldag 6 juni.

7 Gustav Vasas regeringstid
Regerade i 30 år,från år 1523 ända till hans död Han centraliserade kungamakten och gjorde Sverige till en byråkrati Han kallas för Sveriges landsfader och han var den första monarken som styrde ett enat Sverige Han utförde många reformationer och ändringar under sin tid som kung Han styrde Sverige som en storgodsägare, han ville bestämma över allt och gav inte efter i något Hans regeringstid var våldsam i Sverige. Det gjordes mycket med uppror, som slogs ned med hård han, av Gustav Vasa trupper

8 Gustav Vasas viktiga strider/slag
Dalupproren - första dalupproret - andra dalupproret - tredje dalupproret Dackefejden 1542 Nils Dacke

9 Gustav Vasa i Mora

10 Reformationen År 1527 i Västerås införde han sin första reformation
Han införde reformation mot kyrkan vilken innebär att kyrkans politiska makt försvann och dens stora egendom skulle indras till kronan. Nu kunde Sverige börja utvecklas till en statsmakt för att kronans egendom och makt blev mycket större än tidigare. Handeln intresserade Gustav Vasa väldigt mycket, han förbättrade urikes- och inrikespolitiken i Sverige. Tack vare honom utvecklades jordbrucket och boskapsskötseln i Sverige. Kungen uppmuntrade folket att flytta och kolonialisera sig i ödemarksområden där det inte bodde någon. Kolonialiseringen blev viktig för den gav kronan möjlighet att beskatta nya jordarealer. Genom att kungens makt centraliserades så minskade adelns makt allt mer och mer Under Gustav Vasas tid ökades skatterna i Sverige och han införde en sorts länstyre Han införde också arvmonarki

11 Familj Den 24 september 1531 gifte sig Gustav Vasa i Stockholm med prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenberg. De fick sonen Erik som blev Sveriges nästa kung. Katarina han bara vara gift fyra år med Gustav för hon dog Redan den 1 oktober 1536, på årsdagen av drottning Katarinas jordfästning, gifte Gustav Vasa om sig Uppsala slott med Margareta Eriksdotter. De fick tillsammans 10 barn, deras äldsta son Johan blev kung över Sverige efter hans storebror Erik. Margareta dog år 1551 och det han inte gå ens ett år föra Gustav gifte sig ännu sista gången med Margarets systerdotter, Katarina Stenbock, som var 40 år yngre en Gustav Vasa, denna äktenskap blev barnlöst Av Gustav Vasa 11 barn nådde 9 vuxenålder

12 Gustav Vasas verk i Finland
Grundade Ekenäs 1546 Grundade Helsingfors 1550 Bildade Finlands hertigdöme( Johan III)‏ Ryska kriget Reformation & Reduktion Boendespolitik Bildande av modern stat arvmonarki

13 Gustav Vasas viktiga strider/slag
Stora ryska kriget Grevefejden

14 Vasaloppet De första Vasaloppet

15 Gustav Vasa död och maktkampen efter hans död
Gustav Vasa dog den 29 september 1560 på Stockholms slott. Han blev 64 år gammal. Man är inte helt säker att vad det var som orsakade hans död. Den officiella dödsorsaken var cholera men det kan eventuellt ha varit dysenteri eller tyfus. Han ligger begravd bredvid hans två första fruar i Vasakoret i Uppsala domkyrka Efter Gustav Vasa död steg hans äldsta son Erik till makten. Erik hamnade nästan genast i strid med sin bror Johan efter att han hade blivit krönt. Erik och Johan hade helt olika åsikter hur Sveriges utrikespolitiska frågor skulle skötas. Grelen mellan bröderna ledde till det att det bröt ut ett krig mellan dem. Erik anklagade Johan för högförräderi och han dömdes till döden. Dödsdomen upphävdes dock och efter detta så gjorde Johan uppror mot sin bror. Detta ledde till att Erik störtades från makten och Johan blev krön till Sveriges kung.

16 Gustav Vasas efterträdare
Sigismund Gustav II Adolf Kristina Erik XIV Johan III  Karl IX  


Ladda ner ppt "GUSTAV VASA."

Liknande presentationer


Google-annonser