Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se"— Presentationens avskrift:

1 Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se
Monica Bravell, Webbstrateg Landstinget i Östergötland

2 Nya förutsättningar finns
Landsting och regioner har en gemensam strategi för e-hälsa 1177.se skall vara landstingets primära kanal för hälsa- och sjukvårdinformation All information till patienterna ska flyttas från lio.se till 1177.se Förnya recept, bokning/avbokning av tid etc sker genom ”Mina vårdkontakter” lio.se renodlas till en webbplats för organisationen landstinget 2 2

3 Svenskarna och internet 2011-2012
89% av befolkningen har tillgång till internet Mobil uppkoppling ökar och halva svenska befolkningen använder internet i mobilen och ca 20% använder surfplatta Hälften av alla 3-åringar i Sverige använder internet (2011) Åtta av tio ”googlar” för att få svar på frågor om hälsa och medicin (2011) De som står utanför Internet anser sig inte intresserade, de tycker att det är krångligt eller har synproblem. Få personer ansåg det var för dyrt 90 % av högutbildade i åldern år har e-legitimation, 19% i åldern över 65 år Användningen av mobilt internet ökar kraftigt under Under 2011 använde ca 36 % av svenska folket (12 år <) internet i mobiltelefon eller annan handhållen enhet Källa: ”Svenskarna och internet”2012 av Word Internet Institute Sida 3

4 Strategier e-hälsa i landstinget
Öka kontakterna med invånarna, via digitala kanaler Flytta fler manuella ärenden till digitala kanaler där det finns en stor patient- och verksamhetsnytta Flytta över all patientinformation från lio.se till 1177.se Erbjuda kvalitetssäkrade råd om vård och hälsa via 1177.se Öka kännedomen om och användning av 1177.se och Mina vårdkontakter, medarbetare/medborgare Renodla lio.se till en webbplats för organisationen landstinget Lanstinget behöver 4

5 Övergripande mål för e-hälsotjänster i Landstinget i Östergötland 2013
Med invånaren/patienten i fokus erbjuder LiÖ digitala e-hälsotjänster som - förbättrar tillgängligheten till vården ökar invånarnas delaktighet i vården bidrar till ökad kunskap om bra vård och bättre hälsa

6 Projektet ”Nya LiO.se 2.0” Uppdrag: Mål:
Att ta fram en ny, modern och renodlad webbplats för organisationen Landstinget i Östergötland, skild från intranätet Lisa Mål: Att skapa en lättanvänd och värdeskapande webbplats för målgrupperna stödjer alla nuvarande och kommande webbläsare inklusive mobila plattformar 6

7 Bakgrund till projektet
Nuvarande LiO.se är rörig och svåröverskådlig Webbplatsen har ingen informationsstruktur Mycket av den information som finns på LiO.se har ingen tilltänkt mottagare Byggd i samma lösning som intranätet Lisa Vi släpper in externa på intranätet Svårt att jobba för redaktörer 7 7

8 Mål - Nya LiO.se 2.0 - Stärka varumärket
Nya lio.se ska vara lättanvänd och värdeskapande för målgrupperna Nya LiO.se ska: - Stärka varumärket - Ge en tydlig ingång till landstingens gemensamma webbplats för hälso- och sjukvårdsinformation, e-tjänster, 1177.se - Främja bilden av LiÖ som attraktiv arbetsgivare och stödja rekryteringen - Stärka bilden av LiÖ som en öppen och demokratisk aktör

9 (Primära) målgrupper för Nya LiO.se 2.0
Patienter & närstående Vårdgivare (i offentlig och privat regi) Väljare/medborgare Framtida medarbetare Studenter Media Forskare

10 Projektets omfattning
Stort projekt - Totalt ca timmars arbete Ny teknisk plattform - 150 timmar Ny grafisk design - 650 timmar Ny, målgruppsanpassad informationsstruktur med dels nytt innehåll timmar

11 Innehållsaktiviteter
Flytta all information som handlar om skador, sjukdomar, behandling och ”kontaktkortsinformation” till 1177.se Flytta all information med målgruppen ”anställda” till Lisa Flytta information med målgruppen ”vårdgivare” till Vårdgivarwebben (portal) Ta bort information som saknar mottagare Ta fram information som saknas

12 Informationsstruktur
Ska vara anpassad till de huvudsakliga målgrupperna All information ska ha en mottagare

13 Uppdrag: Flytta patientinformation från lio.se till 1177.se
Delprojekt: se aktiviteter Uppdrag: Flytta patientinformation från lio.se till 1177.se

14 Åsa, patient/anhörig Ålder: 46 år, kvinna, bor i Linköping
Gift, två barn, 12 och 18 år gamla Låg till normal datorvana Surfar dagtid och kvällstid Surfar med datorn, ibland mobiltelefonen Har bråttom när hon besöker webbsidan Behöver mycket snabbt hitta information om kontaktvägar in i vården Behöver snabbt och enkelt hitta medicinska råd och fakta om sjukdomar och behandlingar Behöver känna trygghet gällande medicinsk råd och information Behöver enkelt hitta telefonnummer, öppettider och information om sin VC Behöver hitta praktisk information om Universitetssjukhuset, t.ex. parkeringsmöjligheter, karta med beskrivning om hur man hittar till olika vårdenheter på Sjukhuset Behöver veta vilka som arbetar på klinken/mottagningen

15 ”One stop shop” på 1177.se Erbjuda patienter och närstående fakta och råd om hälsa, vård, skador och kontaktuppgifter på ett ställe Presentera hela vårdutbudet och e-tjänster som erbjuds av Kliniker och vårdcentraler, mottagningar och avdelningar inom LiÖ Erbjuda en modern tjänst - anpassad för mobil användning Riktlinjer för patientinformation på 1177.se/ostergotland

16 Nuläge - Patientinformationen på lio.se
Omfattar: 43 vårdcentraler ca 1500 sid 74 specialistkliniker ca 3700 sid 31 folktandvårdskliniker ca 900 sid inkl LiÖ tandvårdssidor Regler och rättigheter ca 400 sid Hälso- och vårdutveckling ca 700 sid Totalt: ca 7200 sid Hanteras av: 23 huvudredaktörer och 308 webbskribenter Inom nio Närsjukvårds- och Specialistsjukvårdscentrum, Folktandvården, stöd- och serviceenheter (Ledningsstaben, CHV, IC, ITC) och privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget Kontaktuppgifter till vårdenheter inom LiO hanteras av ca 1000 personer

17 1177.se i oktober 2012 3 000 000 besök i månaden, 2 min/besök
Drygt 40 % av besöken kommer från mobila uppkopplingar (smarta telefoner och surfplattor) Drygt mottagningar inom primär- och specialistvård 21 olika startsidor för landstingen och regioner 4 000 texter om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, patienträttigheter, läkemedel och ca svar på vanliga frågor Ca 25 texter översatta till olika språk 18 filmer för barn Drygt 1000 illustrationer och 30 animationer En interaktiv anatomisk atlas Nio temasidor: Cancer, Barn och föräldar, Gravid, Tandvård, Egenvård, Stroke, Kroppen, Reseråd och vaccinationer, Liv och Hälsa, Psykisk hälsa Alla e-tjänster som erbjuds via Mina vårdkontakter UMO.se – ungdomsmottagning på nätet Graviditetsapp och BVC-app

18 Verktygen på 1177.se för patientinformation
Hitta och jämför vård 1177.se och Mina vårdkontakter Landstingsunika tillägg i nationella artiklar på 1177.se

19 Kontaktkorten på 1177.se är anpassade för mobil användning

20 Kontaktkort 1177.se - Specialistmottagning
Exempel

21 Nya kontaktkort 1177.se - Specialistmottagning

22 Nuvarande kontaktuppgifter i Hitta och jämför vård 1177
Nuvarande kontaktuppgifter i Hitta och jämför vård 1177.se till privata vårdgivare i Östergötland Vårdcentral Specialistvård

23 Aktiviteter och tidplan för flytt av patientinformation från lio
Aktiviteter och tidplan för flytt av patientinformation från lio.se till 1177.se 1. Genomföra utbildning för 150 st kontaktkortsadministratörer och huvudredaktörer i kontaktkortadmin, riktlinjer och lathund för överflyttning av patientinformation från lio.se till 1177.se nov-jan 2013 Flytt och anpassning av innehåll från vårdenheters webbsidor på lio.se till de nya kontaktkorten på 1177.se. dec-mars 2013 Borttagning av innehåll på vårdenheters webbsidor på lio.se (innehåll som publicerats på 1177.se) maj 2013 4. Genomföra utbildning för privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget juni 2013 Flytt och anpassning av innehåll från vårdenheters webbsidor på lio.se till kontaktkorten på 1177.se. Aktiviteten omfattar att med hjälp av ett administrationsverktyg som finns på 1177.se , kontaktkortadmin, lägga in innehåll, information om vårdenheternas utbud ( Vilka specialistmottagningar som finns på enheten, vilka e-tjänster som erbjuds samt uppgifter om personal på enheten idag. Enligt den form som finns idag (BVC, Distriktssköterskor och Läkare). På varje vårdenhet inom centrumet ska 1 webbskribent utbildas i det nya administrationsverktyget tillsammans med ansvariga Huvudredaktörer för centrumet. Inventera innehåll på lio.se som kan vara landstingsunika tillägg i nationella artiklar på 1177.se Se ex på tillägg på 1177.se idag 23

24 Aktiviteter och tidplan för flytt av patientinformation från lio
Aktiviteter och tidplan för flytt av patientinformation från lio.se till 1177.se 5. Ersätta nuvarande kontaktuppgifter på vårdenheternas, webbsidor på lio.se med den nya kontaktkorten maj-sept 2013 6. Inventera innehåll på enheters webbsidor på lio.se som kan vara landstingsunika tillägg i nationella artiklar på 1177.se. 7. Skriva /publicera landstingsunika tillägg/artiklar i nationella artiklar på 1177.se 8. Ta bort innehåll på lio.se som blivit landstingsunikt tillägg eller egen artikel på 1177.se maj-sept 2013 Flytt och anpassning av innehåll från vårdenheters webbsidor på lio.se till kontaktkorten på 1177.se. Aktiviteten omfattar att med hjälp av ett administrationsverktyg som finns på 1177.se , kontaktkortadmin, lägga in innehåll, information om vårdenheternas utbud ( Vilka specialistmottagningar som finns på enheten, vilka e-tjänster som erbjuds samt uppgifter om personal på enheten idag. Enligt den form som finns idag (BVC, Distriktssköterskor och Läkare). På varje vårdenhet inom centrumet ska 1 webbskribent utbildas i det nya administrationsverktyget tillsammans med ansvariga Huvudredaktörer för centrumet. Inventera innehåll på lio.se som kan vara landstingsunika tillägg i nationella artiklar på 1177.se Se ex på tillägg på 1177.se idag

25 Principer för kontaktkort 1177.se
Vårdgivare som har ramavtal/vårdavtal med Landstinget ska ha egna kontaktkort på 1177.se Alla vårdcentraler, Kliniker, avdelningar och mottagningar som har patientkontakter och eget telefonnummer ska ha kontaktkort på 1177.se/ostergotland. BVC och Distriktssköterskor ska ha egna kontaktkort Enheter med många TeleQ-nummer till mottagningar/yrkesgrupper ska presentera dessa som utbud Kliniker ska ha kontaktkort på 1177.se Under- och specialistmottagningar presenteras på klinkmottagningens kontaktkort Mottagningen/avdelningens kontaktkort länkas till vårdcentralen eller kliniken Kontaktkort med praktisk information ska finnas för sjukhusen i länet

26 Enhetlig namnsättning för mottagningar på vårdcentraler i Östergötland
Ny benämning, mars 2013 Tidigare namn (exempel) Arbetsterapin Astma- och KOL-mottagningen Barnavårdscentralen Barnhälsovård Barnhälsan 6-13 år Blodtrycksmottagningen Diabetesmottagningen Dietistmottagningen Distriktsköterskemottagningen Inkontinensmottagningen Hälsomottagningen Livsstilsmottagning Läkarmottagningen Medicinska fotvården Fotvård, fotvårdsmottagning Minnesmottagningen Demensmottagning, Demens- och minnesmottagning Provtagningen Laboratoriet, Lab Rökavvänjningen Tobaksavvänjning Samtalsmottagningen Psykosocial mottagning Sjukgymnastiken Sjuksköterskemottagningen Tympanometrimottagningen Vaccinationsmottagningen

27 Kontaktkortens olika delar
Om oss Vårt utbud E-tjänster Omdömen Personal Tillfällig information

28 Kontaktkorten ska innehålla
Kontaktuppgifter Telefontider Här-finns-vi-kartor Öppettider Besökstider Kort presentationstext (Om oss) Vårdutbud (Vårt utbud) Information om telefon- och läkartillgänglighet Information om remisskrav Information om driftsform Information om hur man kommer i kontakt med mottagningen E-tjänster: Mina vårdkontakter samt egna e-tjänster om sådana finns Information om avgifter (länk till artikel på 1177.se om patientavgifter) Länk till information om vårdval (vårdcentraler) Länk till aktuell jourcentrals kontaktkort (vårdcentraler) Länk från mottagning/avdelning till kontaktkortet för vårdcentralen/kliniken Länk till vårdenheter som man samarbetar med som finns på en annan geografisk adress Länk till sjukhusens kontaktkort som innehåller serviceinformation

29 1177.se _kontaktkort_ Om oss Privata vårdgivare
Exempel: Capio vårdcentral Berga är en privat vårdcentral i Linköping som har avtal med Landstinget i Östergötland.

30 1177.se _kontaktkort_ Vårt utbud Privata vårdgivare
Under vårt utbud visas endast de utbud som görs på uppdrag av landstinget och bekostas av landstinget. För övrigt vårdutbud får man hänsvisa till egen webbplats

31 Översiktsbild kontaktkort 1177.se
Många olika informationskällor för de olika fälten i kontaktkorten på 1177.se HSA är den primära källan för uppgifterna 31

32 32 TILLFÄLLIG INFORMATION: Informationen uppdateras i HSA-katalogen
KONTAKTKORTSHUVUDET: Informationen uppdateras i HSA-katalogen E-TJÄNSTER: Informationen hämtas primärt från Mina vårdkontakter. Du kan även lägga in egna e-tjänster i Kontaktkortsadmin. Eventuella egna e-tjänster visas efter e-tjänsterna från Mina vårdkontakter. Kontaktkortsadmin & HSA HSA OM OSS: Informationen uppdateras i HSA. Nationella patientenkäten Mina vårdkontakter & Kontaktkortsadmin Informationen hämtas från Väntetidsdatabasen Länken läggs in per region/landsting i Episerver (visas för alla mottagningar i det landstinget utom tandvårdsmottagningar) Länken läggs in per region/landsting i Episerver (visas endast för vårdcentraler) 32

33 1177.se och vårdguiden blir en gemensam webbplats 30 oktober 2013
Ny lösning för Hitta och jämför vård Migrering av vårdguiden.se till1177.se Sida 33

34 ”Skisser”

35 ”Gamla” kontaktkort på 1177.se


Ladda ner ppt "Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se"

Liknande presentationer


Google-annonser