Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AllTele i korthet Oberoende, rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör Erbjuder telefoni- och bredbandstjänster via PSTN, stads- och regionnät till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AllTele i korthet Oberoende, rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör Erbjuder telefoni- och bredbandstjänster via PSTN, stads- och regionnät till."— Presentationens avskrift:

1 Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009

2 AllTele i korthet Oberoende, rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör Erbjuder telefoni- och bredbandstjänster via PSTN, stads- och regionnät till hushåll och SME i Sverige. Gediget branschkunnande - AllTele besitter både teknik, erfarenhet och kompetens för att realisera kompletta system och telefonitjänster i samarbete med nätägare och ISP:er. Komplett produktportfölj Kraftig tillväxt Uttalad förvärvsstrategi

3 Affärsidé AllTeles affärsidé är att erbjuda telefoni och bredband till alla, och att Bolagets erbjudande ska uppfattas som enkelt, nära och prisvärt Mål Omsättning: > 450 MSEK senast år 2012 EBITDA-marginal > 20 procent senast år 2012 Rörelsemarginal > 10 procent senast år 2012 Starka operativa kassaflöden

4 Utveckling från 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AllTele
från E/// till Leissner Umeå Energi Kunder från Song i testmiljö Listning First North Skekraft Phonera 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AllTele bildas AllTele driftsätter Fast IP-telefoni, 1800 studenter i Linköping (från Tele2) AllTele byter IP-nät (från Song) Beslut Förvärvs- strategi Wasadata Vattenfall TDC

5 2008: +308% Nettoomsättning 169,3 (41,5) MSEK
Omsättningstillväxt 308 (192)% Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,5 (7,5) MSEK EBITDA 22,2 (-8,8) MSEK Rörelseresultat 7,2 (-14,2) MSEK Årets resultat 2,3 (-6,7) MSEK Resultat per aktie före utspädning 0,28 (-1,26) SEK

6 Q1 2009: Stark tillväxt med god lönsamhet
Nettoomsättning 55,3 (26,5) Mkr, +109% Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 (0,1) Mkr EBITDA 8,7 (3,0) Mkr Rörelseresultat 3,9 (0,1) Mkr Periodens resultat 2,2 (-1,1) Mkr Resultat per aktie före utspädning 0,22 (-0,20) kr Resultatet har belastats med externa engångskostnader om 0,9 Mkr avseende börsnotering.

7 Omsättning Helår (mkr) Q1 (kkr)

8 EBITDA Helår (mkr) Q1 (kkr)

9

10 Kundstockens utveckling
Hushåll 95% Företag 5%

11 Utveckling tjänsteportfölj
2008- Telefoni över xDSL (telenät) Bundlad internettelefoni Telefoni över öppna bredbandsnät Internettelefoni Telefoni över fasta telenätet Förval TAB 2007- 2009- IP-TV Rikstäckande Stadsnätsburen Bredband - Internettjänster Bredband - LAN Bredband - xDSL 2002- Telefoni över bredbandsnät Fast IP-telefoni Mobilt Bredband AllTele NMT (nov08)

12 Framtida tjänster och produkter
Mobila bredbandslösningar baserade på CDMA 450 med delvis ”egen” infrastruktur på basstationer. IP-TV (pilotprojekt 2009) Intäktsandelen från företagsmarknaden planeras öka (från ca 5 till ca 25%) Ny företagsplattform telefoni

13 Marknaden - aktörerna Telia (inkl. Skanova)
Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet) Comhem Tele2 AllTele Phonera

14 EBITDA - Jämförelse Telia (inkl. Skanova) 31,8
Telenor (B2, Glocalnet) 31,9 Comhem 42,6 (Q4 -08) Tele2 22,0 (Q1 -09) AllTele 15,7 (Q1 -09) Phonera 12,1 (Q4 -08) * Efter effekter av genomförda förvärv

15 Effekter av korsförsäljning ex.
Omsättning > 3,5 Miljarder SEK EBITDA 42,7 % ARPU 273 SEK

16

17 Marknadstrender IP-telefoni växer kraftigt, +50% i årstakt
Bredbandsmarknaden fortsätter att växa (80%penetration) Andelen fast telefoni som levereras av annan än Telia > 50% 2007 Konsolidering bland operatörer Ökande marginaler (PTS) Stadsnätstillväxten + 40% per år

18 PTS prognos för fast telefoni (nov 2007)

19 Trender Nya telefonilösningar
Övergång från traditionell telefoni till IP-telefoni och mobila lösningar Konvergens och Multiple Play Flera typer av tjänster (tv, radio, telefoni etc) sänds genom samma infrastruktur till en och samma typ av terminal Prisutveckling på marknaden Trendbrott med ökande prisnivåer Flat Rate Skifte till IP-VPN Från Frame Relay och hyrda förbindelser till IP-VPN-lösningar.

20 Organisation

21 Styrelse Thomas Nygren, ordförande (sedan start 2002)
Ola Norberg, VD (sedan start 2002) Olle Söderberg (sedan 2006) Björn Wolrath (sedan 2008) Camilla Moström Koebe (sedan 2008)

22 Ägare Antal aktier Andel Ola Norberg familj + bolag 1 116 665 11,3%
Phonera AB 10,1% Tenor SA 8,4% Öhman IT-fond 7,4% Hans Hellspong familj 5,1% Peter Bellgran familj 4,1% AB Stena Finans 4,0% Yggdrasil AB Ackra Invest AB Thomas Nygren familj + bolag 3,1% TJ Junior AB 3,0% BMI Invest AB 2,1% Davegårdh & Kjell Fonder AB 2,0% Humle Småbolagsfond Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,7% Övriga 27,6% TOTALT 100%

23

24 Listat på First North sedan 1 mars 2007
Kursutveckling 3 mån Listat på First North sedan 1 mars 2007 24

25 Nyckeltal i urval 2008 Kassaflöde från löpande verksamheten 2008 36,9 MSEK Skuldsättningsgrad / Soliditet 0,6 / % Eget kapital per Aktie 7,14 SEK Antal aktier

26 Nyckeltal i urval Q1 2009 Kassaflöde från löpande verksamheten Q1 2009 16,1 MSEK Skuldsättningsgrad / Soliditet 0,5 / % Eget kapital per Aktie 7,36 SEK Antal aktier

27 Händelser i Närtid Listbyte från First North till NASDAQ OMX Small Cap (2009) Fortsatt konsolidering Regleringar PTS samtrafik juli

28 Summering inför framtiden
Stabiliserad verksamhet efter omfattande expansion 2008 Bra kassaflöden ger goda möjligheter till finansiering av potentiella förvärv och ökad marknadsföring Aktivt arbete för bra aktievärde ger ökad beredskap inför potentiella förvärv (ex vis börsnotering) Vidare expansion - via förvärv och vidareutveckling befintlig kundbas Expansion, lönsamhet och starka kassaflöden i fokus


Ladda ner ppt "AllTele i korthet Oberoende, rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör Erbjuder telefoni- och bredbandstjänster via PSTN, stads- och regionnät till."

Liknande presentationer


Google-annonser