Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från säng-till-säng rond

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från säng-till-säng rond"— Presentationens avskrift:

1 Från säng-till-säng rond
till mottagningsliknande möte Martin Rejler MD*, Gunilla Wivast RN* , Boel Andersson- Gäre MD Prof¤, Jörgen Tholstrup MD* *medicinkliniken Eksjö, Höglandssjukhuset Eksjö och doktorand in Bridging the Gaps ¤Futurum, Qulturum, Jönköping, Sweden. undersökning före Guidelines för nytt rondformat testat Bakgrund: Ronden är en central komponent av sjukhusets dagliga processer sedan hundra år tillbaka. Trots att den är spridd till alla sjukhus är den mer av en ritual än en optimerad vårdprocess. Den missar I flera avseenden viktiga behov som patientintegritet, interprofessionell interaktion och kommunikaition samt vårdplanering. Mål: Denna studie beskriver en remodellering av ronden med avseende att förnya den från en vandring mellan patienternas sängar till att erbjuda en patient centrerad konsultation som liknar ett mottagningsbesök. Studieupplägg: En case studie. Plats: En gastroenterologisk vårdavdelning med femton bäddar som är en del av medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. Intervention: Den tidigare ronden ersattes av en mottagningsliknande möte genomfört i ett speciellt avsatt rum där allt som berörde patienten, anamnesupptagande, undersökning samt vårdplanering avhandlades i närvaro av det multiprofessionella teamet. Även administrativt arbete som remisser, konsultationer och enklare utskrivningssamtal genomfördes samtidigt. Införandet stöddes av en whiteboardtavla som fungerade som ett enkelt vårdplaneringinstrument. Inplementeringen skedde genom dagliga reflektioner och upprepade testcykler. Mätetal: Intervjuer med ledningsansvariga, en utgångsvärdesmätning, analyser av material från reflektionsstunderna och fri text från en undersökning ställd till personal. Resultat: Den ärvda rondformen ersattes av en multiprofessionell patientorienterad vårdplaneringrond. Den infördes genom upprepade testcykler och upplevdes positiv av såväl patienter som personal. Konklusion: Det nya rondformatet ökar patientens integritet, underlättar interprofessionell kommunikation och förbättrar vårdplaneringsprocessen. Hela förbättringsarbetet infördes och stöttades med hjälp av ett praktisk vårdplaneringsinstrument. Inplementering av nytt rond format Inplementering av nytt white- board plan- erings- verktyg Reflektions stunder i kombination med upprepade testcyklar av nyheter undersökning efteråt Sköterska Under sköterska Underläkare överläkare patient The authors are Phd-candidates in the researchprogram Bridging the Gaps at the County Council of Jönköping, Sweden

2 The author is Phd-candidate in the researchprogram Bridging the Gaps at the County Council of Jönköping, Sweden

3


Ladda ner ppt "Från säng-till-säng rond"

Liknande presentationer


Google-annonser