Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober
Fakta ur Sollentuna invånares perspektiv Sammanställt av: Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna Tillfällig adress: Tillfällig telefon nummer: , ,

2 Sollentuna är hårt drabbat av flygbullret från bana 3 Alla flygvägar kryssar Rotebro
4/3/2017 Bana 2 Bana 1 Bana 3 Rotebro är det enda enskilda område i hela Storstockholm som drabbas direkt av både inflygningar och avgångar på bana 3 Centrala Väsby Centrala Rotebro har kommit att bli en ”konvergenspunkt” för flygplan ankommande från tre olika huvudrutter (väster, öster och söder). Rotebro Flygplanen i sväng bullrar mest eftersom planen måste öka motorpådraget för att bibehålla höjd och fart Viby

3 Antal flygplan (och buller) över centrala Rotebro har ökat kraftigt
Bana 2 Bana 1 Bana 3 Antal efter bana 3 Antal flygplan per år över centrala Rotebro (summan av beräknade* inflygningar och avgångar på bana 3) ca 52000 * Antaganden om antal dager per år med nordliga vindar, etc Antal innan bana 3 Antal flygplan per år över centrala Rotebro (bara den andel av flygplan som tar en sväng över Rotebro mot bana 1) ca 11000 Centrala Väsby Preliminära ljudmätningar: 65-80 dBA 50-60 dBA Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad: 70 dBA Riktvärde för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur Rotebro Viby Det är en ökning med ca flygplan (eller 372%) år 1 (Denna ökning är bara början. Tillståndet gäller för en ökning från dagens flygrörelser till per år)

4 Luftfartsverket påstår att färre är bullerdrabbade nu sedan bana 3 togs i drift (kan stämma om mätmetoden är FBN: medelljudnivån för ett årsmedeldygn) Bana 2 Bana 1 Märsta Bana 3 Avgångar från bana 1 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 1600 Rosersberg 1600 Avgångar från bana 3 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 16600 Bollstanäs 8000+ Rotebro 8600 Rosers berg Centrala Väsby Runby Bollstanäs Inflygning till bana 1 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 9600 Rosersberg Runby 8000 Inflygning till bana 3 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 29300 Centrala Väsby Rotebro 8600+ Viby 5700 Rotebro Viby Om vi räknar antal bullerdrabbade av flygplan som flyger direkt över tättbebyggda områden är resultatet tvärtom: fler är bullerdrabbade nu

5 Luftfartsverket har sagt att en sydlig inflygning mot bana 3 skall bara ske vid nordliga vindar och högtrafikperioder. Hur ofta och vilka tider blir det i realiteten? Vi har kartlagt oktober månad inför mötet 22 oktober Datum Vindförhållande Inflygning dagens start Tid 01oct/ON Sydliga vindar Bana 1/3 från norr? ? 02oct/TO Sydliga vindar Bana 1/3 från norr? ? 03oct/FR Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 04oct/LÖ Vindstilla ? ? 05oct/SÖ Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0650 (bana 1 kl 2230) 06oct/MÅ Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 kl 2230) 07oct/TI Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) 08oct/ON Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) 09oct/TO Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) 10oct/FR Svaga sydliga vindar Bana 1/3 från norr? ? 11oct/LÖ Sydliga vindar Bana 1/3 från norr? ? 12oct/SÖ Nordliga vindar Bana 1 från söder Från kl 0650 (bana 3 kl 1200) 13oct/MÅ Nordliga vindar Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 kl 2100) 14oct/TI Svaga nordiga vindar Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 kl 1600) 15oct/ON Svaga nordliga vindar Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) 16oct/TO Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 kl 1300) 17oct/FR Vindstilla Bana 3 från norr Från kl 0615 (bana 1 från kl?) 18oct/LÖ Svaga nordliga vindar Bana 1 från söder Från kl 0620 hela dagen 19oct/SÖ Svaga nordliga vindar Bana 1 från söder Från kl 0650 hela dagen 20oct/MÅ Vindstilla Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) 21oct/TI Svaga nordliga vindar Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) 22oct/ON Nordliga vindar Bana 3 från söder Från kl 0610 (bana 1 från kl?) Slutsatser baserad på mätningar i oktober Inflygning från söder mot bana 1 eller 3: 73% av alla dagar Inflygning från söder mot bana 3: 59% av alla dagar Vid inflygning från söder används bana 3 runt 70-80% (bana 1 bara 20-30%) Vid inflygning från söder startar man oftast mot bana 3 från kl 0610 (många i norra Sollentuna väcks därför kl 0610 nästan varje morgon) Det är inte bara vid nordliga vindar som bana 3 används från söder. På nästan alla vindstilla dagar (8 av 10) väljer Luftfartsverket också att landa på bana 3 från söder. Varför använder man inte inflygning från öster mot bana 2 eller från norr mot bana 1/3?

6 Sollentuna drabbas redan hårt av buller från tåg och bil
Bana 3 Många invånare i Sollentuna drabbas av bilbuller från E4. Det är en permanent bullermatta som hörs hela tiden Järnvägen passerar våra hus på ett avstånd av 50 till 200 meter. Sedan utbyggnaden till fyra spår har trafikintensiteten ökat kraftigt. Hastigheten har ökat från ca 130 km/h till 200 km/h E4 Rotebro Järnvägen Viby Resultat: ca bilar passerar per dygn ca 450 tåg passerar per dygn Om inte det var nog har vi plötsligt fått ca 350 flygplan som flyger över våra hus per dygn (vid nordliga vindar) Norrviken Vi kan inte flytta E4 eller järnvägen men det måste gå att hitta nya flygvägar eller flytta tillbaka landningar till bana 1

7 Förbättringsalternativ 1: Väsby vinner sakfrågan gällande Villkor 6
4/3/2017 Bana 2 Bana 1 Bana 3 Överflygning av Väsby (och norra Sollentuna) tätort ej tillåtet X Centrala Väsby X Rotebro Viby

8 Förbättringsalternativ 2: Bana 1 och 2 används i större utsträckning
4/3/2017 Bana 2 Bana 1 Bana 3 Vid sydliga vindar, flytta avgångar från bana 3 till bana 2 eller 1 (Luftfartsverkets ursprungliga förslag) Inflygningar mot bana 1 i större utstäckning (idag är fördelningen runt 20% mot bana 1, 80% mot bana 3) Centrala Väsby X Rotebro Viby

9 Förbättringsalternativ 3: Etablering av nya flygvägar
4/3/2017 Bana 2 Bana 1 Bana 3 Flytta ”konvergenspunkt” från centrala Rotebro till norr om Rotebro Centrala Väsby Rotebro Avgångar från bana 3 tar en ny flygväg norr om Rotebro Viby

10 Andra förbättringsalternativ: Enligt info från Luftfartsverket 22/10
4/3/2017 Sneda inflygningar (avslag från Luftfartsinspektionen) Hantering av luftrum (högre höjd, andra glidbanor) Sjunkprofil vid landning (sakta glida ner) Hantering av banesystem (eventuell stängning av bana i vissa lägen) Alla dessa förslag är långsiktiga (måste remissas i många instanser, lång process)


Ladda ner ppt "Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober"

Liknande presentationer


Google-annonser