Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personvalskampanj - från ax till limpa Föredrag av Peter Gustavsson vid Uppsala läns SAP-distrikts kongress 8 april 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personvalskampanj - från ax till limpa Föredrag av Peter Gustavsson vid Uppsala läns SAP-distrikts kongress 8 april 2006."— Presentationens avskrift:

1 Personvalskampanj - från ax till limpa Föredrag av Peter Gustavsson vid Uppsala läns SAP-distrikts kongress 8 april 2006

2 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 2 Upplägg 1. Personvalet – så funkar det 2. Partiets riktlinjer för personvalet 3. Men hur gör jag då? - Så driver du en personvalskampanj

3 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 3 SÅ FUNKAR DET Parti- och personval •Fram till 1994 års val - uteslutande partival •Ny vallag innebar möjlighet till personval genom att sätta kryss för en kandidat på en partilista. •De kandidater som fått mer än en viss procent flyttas upp över den övriga listan. •5 % i kommun, landstings- och EU-val. Till landstinget måste kandidaten dock ha fått minst 100 röster och till kommunen minst 50 röster. •8 % i riksdagsval.

4 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 4 Personval - möjligheter •Fler som deltar aktivt i valrörelsen; många budbärare •Närhet mellan kandidat och väljare •Väljarnas preferenser kommer till uttryck

5 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 5 Personval - risker •Vem står på ”valbar plats” •Partilojalitet kontra personligt svängrum –Partiprogrammen gäller… –Hur kan man då profilera sig? •Risk: delvis konserverande •Risk: att bli beskylld för att vara ”köpt" •Personfixering •Kändisval •Avideologisering

6 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 6 Erfarenheter så här långt •De som blir inkryssade från ”icke valbar plats” är starka personligheter och/eller tydligt profilerade i en eller flera politiska frågor. •Störst genomslag för personvalet i EU-valen – lågt valdeltagande, nationella listor, låg spärr (5 %), spänning kring EU-frågan inom alla partier. •Fortfarande partival i huvudsak – hindrar avideologisering och kändisval. •Personvalet en möjlighet för väljaren att kräva förändring utan att byta parti

7 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 7 Personvalet är politiskt •Personvalet ger väljarna chansen att avlägga två röster – en på parti och en på person. •Väljarna kryssar för en person de har förtroende för personligt OCH politiskt. •Personvalet är politiskt – väljarna kryssar på personer därför att de tror att den personen är en bra politiskt företrädare som kan representerade dem och deras åsikter!

8 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 8 Alla är valbara •EU-valet 2004: S-kandidat 1, 2, 3, 7 och 31 blev invalda! •Förr var bara den som stod tillräckligt högt upp på listan valbar. •I dag är alla kandidater valbara.. •…och också den som står högt upp på listan måste profilera sig

9 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 9 Vilka blir inkryssade? •I regel får förstakandidaten flest kryss, följt av andra ”valbara” kandidater. •Kända personer lokalt, starka personligheter blir valda. •Personer som profilerar sig politiskt inom partiet och utåt i media blir valda. •Personer som backas av starka organisationer blir valda.

10 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 10 Slutsatser •Personvalet skapar delad makt mellan partimedlemmar och väljare. •Alla kandidater på listan valbara. •Även om du står högt upp på listan kan kandidater längre ner på listan bli inkryssade. •Personvalskampanjerna kan gynna partiet – väljare med svagt förtroende för partiets främsta företrädare kan kryssa för någon annan men ändå rösta (s). •Och medlemmar som annars inte är aktiva kan vara aktiv i kampanjen för någon de tror på!

11 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 11 PARTIETS RIKTLINJER Råd till personvalskampanj •Diskutera din kampanj med Din valledare •Beakta rättigheter och skyldigheter •Gör kampanjen till ett bidrag till partiets valrörelse •Kom ihåg vem som är den verklige motståndaren •Redovisa öppet

12 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 12 Kandidatförsäkran Jag är medveten om de rättigheter och skyldigheter som jag enligt partiets stadgar och regler har som partimedlem och förtroendevald. Jag förbinder mig vidare att • delta aktivt i partiets utåtriktade arbete under valrörelsen och den kommande mandatperioden, • godta att partiet presenterar mig som kandidat med text bild i broschyrer och på hemsidor i enlighet med det underlag som jag lämnar in,

13 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 13 Kandidatförsäkran Jag förbinder mig vidare att •redovisa ekonomiska bidrag till min eventuella personvalkampanj öppet i enlighet med den överenskommelse som har träffats mellan riksdagspartiernas partisekreterare, • bedriva min eventuella personvalskampanj så att den står i tydlig överensstämmelse med partiets valrörelse i fråga om budskap och kampanjmetoder.

14 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 14 Förtroendevalds rättigheter Som förtroendevald har Du •rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda •rätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroendeuppdraget omfattar

15 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 15 Förtroendevalds skyldigheter Du har skyldighet att •låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut •upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen •fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar •erlägga de kansliavgifter som har beslutats av partiet •uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund

16 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 16 MEN HUR GÖR JAG DÅ? Varför vill du bli vald? •En bra PR-kampanj kan inte rädda ett uselt budskap – om du inte VILL något kan du lika gärna strunta i det. •Räcker inte med att ”partiet kallade” eller ”jag tyckte det kunde vara kul”. •Börja från början: Varför är jag socialdemokrat? Vad brinner jag för? Kärlek, hat, passion. •En berättelse som håller om vem du är och varför du är engagerad.

17 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 17 Analys •Hur kan din kampanj gynna partiets kampanj i stort? •Vad står du för – i dina egna ögon och i andras? •Vad är du känd för? •Vilka frågor är dina profilfrågor? •Starka-svaga sidor? •Vilka kan tänkas vara med och jobba med din kampanj? Kan någon stödja ekonomiskt?

18 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 18 Vad vill du med kampanjen? Tre möjliga mål: •Att bli inkryssad •Att garantera en plats som är valbar om listans turordning slår igenom fullt ut •Att profilera dig och bidra till partiets valrörelse i stort, utan att ha något mål att nå gränsen för antal kryss

19 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 19 Vilken är din valkrets? •Personvalet sker valkretsvis. •I Uppsala kommunfullmäktige finns tre valkretsar 2006 •I landstingsvalet finns tre valkretsar (norra, centrala och södra länsdelarna) •I riksdagsvalet är hela länet en valkrets •Välj din valkrets och fokusera där. Stöd utanför valkretsen är trevligt och sannolikt bra för partiet. Men vill du bli inkryssad är det till liten hjälp.

20 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 20 Hur många kryss krävs? Några exempel: •Uppsala centrala valkrets i kommunfullmäktige 2002: 5 777 s-röster. Röster i valkretsen för att bli inkryssad: 289 (5 %) (OBS! Valkretsomläggning – svårjämförbart med årets val) •Riksdagsvalet 2002, Uppsala län: 66 035 s-röster. Röster i Uppsala län för att bli inkryssad: 5 283 (8 %) •EU-parlamentsvalet 2004: 616 963 s-röster. Röster i Sverige för att bli inkryssad: 30 849 (5 %)

21 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 21 Var finns dina väljare? •Hemorten/bostadsområdet •Arbetsplatsen •Vänner och bekanta •Fackliga medlemmar •Folk som engagerar sig i ”dina frågor” •Folk som tycker som du •OBS! Bor väljarna i valkretsen?

22 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 22 Kartlägg valkretsen •Bryt ner siffrorna: Hur många röster måste du få i varje del av valkretsen för att bli vald? •Hur stark behöver du vara på dina starkaste fästen för att kompensera för att du står svagare i andra delar av valkretsen?

23 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 23 Generella insatser •Mediautspel •Insändare •Material i valstugan •Festivaler och andra evenemang •Med mera

24 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 24 Riktade insatser •Dörrknackning •Telefon •Riktade materialutdelningar •Agera i frågor som är viktiga i området •Med mera

25 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 25 När får man veta? •Personrösterna börjar räknas efter partirösterna •Oftast klart under veckan efter valet •Förra gången i Uppsala: Klart fredagen efter valet

26 2006-04-08Personvalskampanj - från ax till limpa, Peter Gustavsson 26 Sammanfattning •Inte fult att bedriva personvalskampanj •Inte fel att personifiera politiken, men fel att personfixera politiken •Personvalet kan vara bra för partiet – om vi använder det på rätt sätt •ALLA SKA MED – SÅ ENKELT ÄR DET •NU VINNER VI VALET


Ladda ner ppt "Personvalskampanj - från ax till limpa Föredrag av Peter Gustavsson vid Uppsala läns SAP-distrikts kongress 8 april 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser