Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbart samhällsbyggande i världsklass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbart samhällsbyggande i världsklass"— Presentationens avskrift:

1 Hållbart samhällsbyggande i världsklass
Sveriges Byggindustrier satsar på forskning INTRODUKTION – BILD 1 Jag kommer att ge er en del information om en mycket viktig forskningssatsning som drivs av Sveriges Byggindustrier. Jag kommer att ta upp… …satsningens bakgrund och utgångspunkter …vad som pågår just nu …ge några exempel på intressanta resultat

2 EN ETISKT TVEKSAM BRANSCH ELLER? – BILD 2
Två mycket kända och vad man kan tycka seriösa tidningar har med ungefär ett års mellanrum haft artiklar med i stort samma innehåll och budskap. I Affärsvärlden i februari 2012 kan man läsa: ”Dessutom är byggbranschen ökänd för sin låga produktivitet. Den har i det närmaste stått still i flera decennier samtidigt som andra branscher uppvisar enorma höjningar. En del av den usla produktiviteten kan sannolikt tillskrivas korruptionen osv...” Det är klart – ingen rök utan eld. Men jag tycker att massmediabilden är alldeles för svart. Vi känner inte igen oss. Tänk på alla välskötta företag och alla fantastiska projekt. Vem skriver om dessa? På vilket sätt berättar vi om branschens alla framgångsrika satsningar. Ett viktigt mål med denna forskningssatsning är just att påverka massmedias och viktiga beslutsfattares bild av byggbranschen.

3 Labor Productivity Index For the U. S
Labor Productivity Index For the U.S. Construction Industry and all non-farm Industries Index, % 250 Non-Farm Productivity 200 150 100 Construction Productivity USEL PRODUKTIVITET – BILD 3 Hur många gånger har vi inte fått höra om vår usla produktivitetsutveckling och kurvor som den här ritas då och då upp. Och samtidigt vet vi att många företag kraftfullt och målinriktat utvecklar sin verksamhet. Jag tycker inte detta går ihop. I vår forskningssatsning kommer vi att borra djupt i dessa frågor vi skall kartlägga och beskriva förnyelsen men också studera hur dessa produktivitetssiffror kommer fram. 50 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Source: Teicholz, Paul " Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies"

4 Tre statliga initiativ
Skärpning gubbar, 2002 Sega gubbar, 2009 Hållbart samhällsbyggande i världsklass, 2010 TRE STATLIGA INITIATIV – Bild 4 De två första utredningarna är väl i dag historia men historian påverkar hur viktiga beslutsfattar tycker och tänker. Skärpning gubbar var ju mycket kritisk mot entreprenadledet och Sega gubbar landade ju i att inget händer. Satsningen Hållbart samhällsbyggande i världsklass är det senaste initiativet där vår forskningssatsning ingår som en viktig del. Här vill jag fördjupa mig något.

5 Hållbart samhällsbyggande i världsklass – ett utvecklingsprojekt
Vad BI:s styrelse anser: Vi känner väl till problemen – men ifrågasätter en helsvart bild Vi måste få mycket mer av nytänkande – trots många bra exempel på förnyelse Vi välkomnar utvecklingsprojektet – satsar på kvalificerad forskning HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE BYGGANDE I VÄRLDSKLASS – BILD 5 För något år sedan diskuterade BI:s styrelse hur BI skulle ta sig an en förfrågan från ansvarig minister att åter starta ett projekt med syftet att utveckla och förnya byggbranschen. BI:s svar blev att fokusera långsiktigt på högklassig forskning. För BI:s styrelse var det viktigt att lyfta fram tre centrala punkter: 1. Medvetenhet om problem men en alltför svart bild 2. Trögheten att förnya men vetskapen om många goda exempel 3. Vilja att stödja den föreslagna satsningen genom högklassig forskning

6 Varför forskning Ger resultat med hög trovärdighet
Leder till analyser som utmanar VARFÖR FORSKNING? – BILD 6 Styrelsen diskuterade ingående syftet med forskningssatsningen och vad den förväntades ge. Debatten mynnade ut i följande: Vi skall få resultat med hög trovärdighet, sanningar som inger respekt och inte minst analyser som utmanar etablerade sanningar och invanda mönster. Sammantaget vill vi vrida bilden mot en trovärdig bild av byggbranschen.

7 Forskningsinriktningar
Drivkrafter och hinder för förnyelse Att mäta branschens produktivitet En effektivare planprocess IT och produktivitet Internationella inköp Effektivare arbetsfördelning i byggprocessen Ledarskap för förnyelse SJU FORSKNINGSINRIKTNINGAR – Bild 7 I samråd med forskarna har BI utarbetat sju forskningsinriktningar inom vilka de olika forskningsprojekten bedrivs. Här har forskarna full självständighet att bestämma problemställningar och metoder. Som ni ser täcker forskningsinriktningarna ett antal mycket centrala områden.

8 Forskningsledare och forskare
För varje forskningsinriktning gäller: En professor som forskningsledare En examinerad forskare som genomför projektet Forskningsavtal första året med: Kungliga tekniska högskolan (KTH) Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Handelshögskolan BI i Oslo. Kretsen kommer att vidgas år två. FORSKNINGSLEDARE OCH FORSKARE – BILD 8 Forskning bedrivs ju i huvudsak i nom ramen för universitet och högskolor. Forskning är ett yrke med en flerårig yrkesutbildning som avslutas med doktorsexamen. Därpå kan forskaren gå vidare i sin karriär mot positioner som docent och professor. I BI:s forskningssatsning finns bara färdigutbildade och kvalificerade forskare. Varje projekt leds av en professor samt en eller fler forskare med doktorsexamen. BI har mycket medvetet valt denna modell så att ingen kritiker kan ifrågasätta eller kullkasta resultat.

9 Hur resultaten sprids Serie med forskningsrapporter
Kan laddas ner från Rapporterna Pressmeddelande BIN-artikeln Presentationsmaterial Sammanfattning i BIN HUR RESULTATEN SPRIDS – Bild 9 Forskarna publicerar sina resultat i vetenskapliga publikationer. Det är en kvalitetssäkring! Sedan tar BI över och presenterar resultaten i BI:s rapportserie som finns på BI:s hemsida.

10 Hållbart samhällsbyggande i världsklass


Ladda ner ppt "Hållbart samhällsbyggande i världsklass"

Liknande presentationer


Google-annonser