Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK uppgifter från forskningsdatabasen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK uppgifter från forskningsdatabasen"— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK 2013 - uppgifter från forskningsdatabasen
Mikael Dahlberg Mats Anderberg

2 Disposition Rapporteringar i databasen UngDOK BoendeDOK

3 Rapporteringar i IKMDOK

4 Den totala bilden för 2012 Uppgifter från 66 lokala enheter.
Fördelning kvinnor och män är 28 procent respektive 72 procent. Ålder (m/md) är 33 år och 29 år.

5 UngDOK 3.0 Inskrivning - livsområden
Administrativa uppg. Sociodemografisk info. Behandlingskontakt Boende & försörjning Sysselsättning Alkohol, droger & tobak Behandlingshistoria Kriminalitet Uppväxtmiljö Utsatt för våld K. Familj & relationer L. Fysisk hälsa M. Psykisk hälsa N. Avslutande frågor Totalt 76 huvudfrågor

6 Inskrivningsdata första halvåret 2013
Kön (%) Kvinnor Män Medelålder (år) Initiativtagare till kontakt (%) Familj Socialtjänst Eget initiativ Skola Sjukvård Tidigare kontakt med enheten (%) 27 73 17 39 30 14 5 13

7 Boende, försörjning & sysselsättning
Boendeform senaste 3 månaderna (%) Hos föräldrar Försörjning senaste 3 månaderna (%) Av föräldrar Sysselsättning senaste 3 månaderna (%) Skola Saknas Praktik/arbete Deltar i fritidsaktivitet (%) Problem i skolan (%) Läs- och skrivsvårigheter (%) 79 73 77 15 8 46 62 16 406 400 394 375 355 350

8 Alkohol, droger & tobak – Primär drog (N=397)

9 Alkohol, droger & tobak N Primär drog frekvens senaste 3 månaderna (%)
Ej bruk Enstaka tillfälle 1 dag/vecka eller mindre 2-3 dagar/vecka 4-6 dagar per vecka Dagligen Primär drog debutålder (år) Bruk av annan drog (%) Alkohol Cannabis Andra medel 12 26 14 20 9 18 15 72 42 19 384 376 397 284

10 Psykisk hälsa N Problem senaste 30 dagarna (%) med sömn
varit deprimerad ångest/oro koncentration, förståelse aggressivt beteende självmordstankar självmordshandling hallucinationer läkemedel för psykiska problem ätstörning självskada Neuropsykiatrisk diagnos (%) Traumatisk händelse (%) 52 40 46 23 13 3 8 21 7 6 18 32 335 331 332 321 315 255 298 316 303 305

11 BoendeDOK ” BoendeDOK utgör grunden för vårt arbete med klienten och de uppgifter som framkommit i denna ska återkopplas till klienten och utmynna ut i en genomförandeplan. Vidare skall uppgifter i BoendeDOK användas i syfte att förbättra verksamheten samt ge underlag när det gäller att ta fram uppgifter som kan behövas för att titta på aktuell status i boendet/i enheten. Av denna anledning behöver en BoendeDOK registreras på varje nytt boende för att statistiken inte skall bli missvisande.”

12 BoendeDOK Inskrivning - livsområden
Administrativa uppg. Bakgrundsinformation Boendekontakt Boende Relationer Myndighets- och vårdkontakter Alkohol och andra droger Behandlingshistoria Fysisk hälsa Psykisk hälsa Våld och utsatthet Kriminalitet Sysselsättning och ekonomi Kommentar Totalt 105 huvudfrågor

13 Inskrivningsdata första halvåret 2013
Kön (%) Kvinnor Män Ålder (år) Formuläret besvarat genom (%) Personlig intervju Aktmaterial Anledning aktmaterial (%) Annat skäl Vill ej medverka Språkförståelse Hälsotillstånd 30 70 42 (17-78) 62 38 60 31 7

14 Primär drog (N=353)

15 Boende N Haft ett boende med förstahandskontrakt (%)
Tid sedan förstahandskontrakt (%) 1-6 månader 7-11 månader 1-3 år 4-6 år 7-10 år Mer än 10 år Tid med förstahandskontrakt (%) 73 6 7 15 22 36 5 33 20 251 164 159

16 Boende fortsättning N Skäl till uppsägning av förstahandskontrakt (%)
Egen uppsägning Vräkt/avhyst Boendeform senaste 6 månaderna (%) Egen bostad Andra hand/inneboende/boendekollektiv/studentbostad Försöks-/träningslägenhet Institution/kategorihus Familjehem Fängelse/häkte Hotell Hos föräldrar Hos släktingar Bostadslös Annat boende 42 58 5 24 14 27 2 3 1 6 10 8 161 305

17 Boende fortsättning N Förändring, boende (%) Stöd/hjälp (%)
Stöd/hjälp med (%) Betala hyra i tid Betala övriga räkningar i tid Hantera din ekonomi Sköta städning Tvätta Planera inköp Laga mat Klagomål från grannar eller hyresvärd (%) 74 80 31 27 28 8 6 11 36 249 200 220 226 229 237 233 230

18 Boende fortsättning Förändring, vad? (N=191)
”Få ett eget lägenhetskontrakt” ”Bli självständig, ha eget boende” ”Uppnå referens och genom detta få en egen bostad” ”Det finns för mycket regler och stöd. Vill till tränings- och referensboende istället, till slut eget kontrakt.”

19

20 ”Acceptance-enkäten” – Ungdomars och behandlares uppfattning om att bli intervjuade respektive intervjua med UngDOK Sammantaget har 31 ungdomar och 31 behandlare besvarat enkäten efter att ha genomfört en inskrivningsintervju med UngDOK. Enkäten består av tio påståenden som besvaras med en fyrgradig Likhertskala: 1 = Håller inte med, 2 = Håller varken med eller inte med, 3 = Håller delvis med och 4 = Håller helt med. Fem av variablerna är positiva (1, 6, 7, 9 och 10) och fem är negativa (2-5 och 8).

21 ”Acceptance-enkäten” – Ungdomarnas version
Intervjuarens sätt att ställa frågor var bra Jag känner mig mer förvirrad nu än före intervjun Det kändes som ett förhör Det var för många frågor Det var ansträngande att bli intervjuad Jag tycker att intervjuaren tog mina problem på allvar Relationen till intervjuaren var positiv Jag berättade om allt som bekymrar mig Intervjun gjorde att jag fick en bättre förståelse för mig själv och mina problem Frågorna i intervjun är tillräckligt ingående för att ge en bra förståelse av min situation

22 Fem positiva påståenden (N=31)
Variabler U (md) B (md) 1. Sättet att ställa frågor var bra 4 3 6. Problem tas på allvar 7. Relationen var positiv 9. Intervjun skapade förståelse av problem 2 10. Frågorna i intervjun är tillräckligt ingående för att ge en bra förståelse av situationen 1 = Håller inte med 2 = Håller varken med eller inte med 3 = Håller delvis med 4 = Håller helt med

23 Fem negativa påståenden (N=31)
Enkätfråga U (md) B (md) 2. Mer förvirrad nu än före intervjun 1 3. Det kändes som ett förhör 4. Det var för många frågor 2 3 5. Intervjun var ansträngande 8. Alla bekymmer kommer fram 4 1 = Håller inte med 2 = Håller varken med eller inte med 3 = Håller delvis med 4 = Håller helt med

24 Några slutsatser Formulär och manualer har utvecklats och förbättrats i nära samarbete mellan behandlare och forskare. Det är viktigt att undersöka acceptansen för nyutvecklade intervjuer. Ungdomar har en relativt hög grad av acceptans för UngDOK-intervjun och finner den relevant. Behandlare har en något lägre grad av acceptans och det gäller främst formulärets omfattning och den kraft det tar att genomföra intervjun. Flera av de nya frågorna i UngDOK/BoendeDOK ger ny och betydelsefull kunskap. Bakgrundsfaktorer och hjälpbehov kan variera inom en särskild målgrupp. Ungdomar vid Maria-mottagningar eller personer inom boendeverksamhet är inte homogena grupper.


Ladda ner ppt "IKMDOK uppgifter från forskningsdatabasen"

Liknande presentationer


Google-annonser