Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

8 700 invånare 900 km2 Centralort: Charlottenberg www.eda.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "8 700 invånare 900 km2 Centralort: Charlottenberg www.eda.se."— Presentationens avskrift:

1 8 700 invånare 900 km2 Centralort: Charlottenberg

2

3

4 ”Hädanefter är krig mellan Skandinaviska bröder omöjligt.” Monumentet restes 1914 till minne av 100-årig fred.

5

6

7 I mars 2006 beslutade KS att ge socialnämnden i
uppdrag att upprätta ett handikappolitiskt program för Eda kommun.

8 Hur det började. Förfrågan från Eidskog hur vi arbetar med Universell
Utformning, januari 2007. Universell Utformning — vad är det? Gemensamt seminarium Eda- Eidskog på Morokulien Seminarium i Skotterud våren 2008 med praktiska övningar. Seminarium i Stiklestad utanför Trondheim, December 2008.

9 Man kan säga att Eidskog gav Eda en spark i baken.

10 Nu fick vi fart på arbetet med det handikappolitiska programmet.
En arbetsgrupp bildades med socialnämndens ordförande som ordf. i gruppen. Gruppen bestod av representanter från handikappolitiska rådet och tjänstemän från kommunens olika verksamheter som skola, vård- och omsorg, fastighetschef, gatuchef, kommunarkitekt, fritidschef och LSS-handläggare.

11 Handikappolitiska programmet bygger på FN:s 22 standardregler.
För varje regel finns det uppsatt målformulering med såväl kortsiktiga som långsiktiga mål, vem som är ansvarig, eventuell kostnad för åtgärden och tidplan för åtgärden.

12 Det handikappolitiska programmet antogs av KF den 27 maj 2009.
Programmet ska ses över och revideras vart annat år. I kommunens årliga bokslut ska varje nämnd redovisa vad hur man arbetat med programmet och vad som gjorts. Erforderliga personella och ekonomiska resurser ska årligen avsättas i kommunens budget.

13 Ordförande Woie berättar
i mars 2009 för KF i Eda om Universell Utformning i Eidskog

14 Avtal träffas med Eidskog att Eda
köper tjänster av Eidskog kommun på löpande räkning till själv- kostnadspris.

15

16 Inventeringsarbetet har i april 2009 startat under
ledning av Wenche Lindberg från Eidskog. I inventeringsarbetet ingår representanter från handikapprådet: synskadad, hörselskadad och rörelsehindrad dessutom bygglovingenjör, gatuchef fastighetsingenjör och teknisk chef. När vi inventerar skolorna deltar funktionshindrade elever i inventeringsarbetet.

17 Inventeringen har startat med Kommunkontoret,
eftersom vi vill "städa framför den egna dörren". Praktiska övningar med kommunstyrelsens ledamöter om tillgängligheten har genomförts.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Vi har inventerat alla kommunens skolor och fortsätter med vårdhemmen och övriga av kommunens lokaler. Vi inventerar givetvis det offentliga rummet i form av gator och torg. Exempelvis förhöjda övergångsställen som samtidigt utgör fartdämpande hinder för biltrafiken är mycket uppskattat.

33 Vi vill tacka Eidskog kommun, för det är ni som fått fart
på oss i Eda att ta itu med detta viktiga arbete Vi vill också tacka för att vi blivit inbjudna till det här seminariet. Detta ökar ytterligare vår förståelse för handikappfrågorna och att Universell Utformning är något naturligt som ska sitta i ryggmärgen och som vi alltid ska ha med oss i vardagen vid all planering.


Ladda ner ppt "8 700 invånare 900 km2 Centralort: Charlottenberg www.eda.se."

Liknande presentationer


Google-annonser