Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren"— Presentationens avskrift:

1 MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren

2 Agenda Valutan och MMS Gyllene regler Variabler Mått

3 Så här mäts TV-tittandet
Övriga Tidningar Annonsörer Media byråer

4 Varför en valuta och vad kännetecknar den?
Skapar ordning och reda Jämförbarhet Möjliggör utvärderingar Ständigt utvecklas Accepterad av branschen Transparens

5 MMS Gyllene Regler Räckvidd Frekvens GRP/TRP Veckoräckvidd Dagsräckvidd Programräckvidd Overnight Timeshift Rating Genomsnittlig tittartid Share/Tittarandel KO MMS Gyllene Regler en samling definitioner och regler för hantering av tittardata och beräkning av tittarsiffror.

6 Exempel på definitioner
Ett TV-dygn sträcker sig från 02:00 till och med 25:59. Registrering av tittande sker på sekundnivå men rapportering sker på minutnivå. ”Kampen om minuten” innebär att om det finns flera tittarpass under en viss minut så vinner längst tittarpass hela minuten, om oavgjort så det senaste. En reklamspot ärver sin startminuts värden. Månad och år består av ett antal hela veckor. Gäster hos panelhushållen registreras och lever för en dag. Tittandet redovisas för individer, inte för hushåll.

7 Senaste tillskottet i valutan
Overnights (OV) Preliminära tittarsiffror dagen efter livedagen. Innehåller livetittande samt TS-tittande samma dag (VOSDAL). L + T0 = OV Konsoliderat data (KO) Slutgiltiga, officiella tittarsiffror (8 dagar efter livedagen). Innehåller livetittande och VOSDAL samt TS-tittande upp till 7 dagar efter livedagen. L + T0 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 = KO

8 Målmatrisen primära kontrollvariabler
Familjesituation - 3 celler 3 * 2 * 3 * 2 = 36 celler - 2 celler Utbildning Konsumtion - 3 celler Detta är Pay-matrisen, likadan för NoPay med cellerna 19-36 - 2 celler Pay/NoPay Utbildning TV-konsumtion Familjesituation 1 pers 2+ utan barn 2+ med barn Low education Light consumption 1 2 3 Medium consumption 4 5 6 Heavy consumption 7 8 9 High education 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 Bas och panel Bas Panel Kartlägger Svenska befolkningen ur ett TV-perspektiv. Ger bastal/befolkningstal som styr panelens sammansättning och ingår i de dagliga sifferberäkningarna. Målmatrisen justeras utifrån denna bas. Här mäts TV-tittandet löpande. Varje panelmedlem har ett representationstal som är olika varje dag, baserat på alla som skulle kunnat titta. Total befolkningen dividerat i panelen alla individer /2500 = ca: 3.600p Paneltal = antalet panelindivider för respektive målgrupp i panelen, minimum 75 vid analys.

10 Variabler klass 1 - viktade
Ålder/kön 28 st olika moduler ex. Kv år Familjesituation år Vuxen år i hh utan barn Vuxen i hh utan barn Vuxen i hh med barn år Vuxen i hh med barn år Urbaniseringsgrad Storstad år Storstad Tätort år Tätort Landsbygd

11 Variabler klass 2 - fria Inköpsansvarig Hushållsinkomst Individinkomst
SVT-region ICA-region TV4-region TV3-region Hushållsstorlek Utbildning Boendeform Antal barn i hh Tittar konsumtion Arbetstid Sysselsättning PC i hemmet Internet i hemmet Inspelningsbar-HD Distributör Fritidshus Etniskt ursprung Mottagningssätt Antal tv-apparater Kanal5-region

12 Variabler klass 3 - intresse
Språkfrågor Bilar, motor Djur och natur Gå i kyrkan Handarbeta, sy kläder Konst, konstutställningar Matlagning, prova nya maträtter Musik – jazz Ordna fester, träffa vänner Sjunga, uppträda, körsång Teknik, vetenskap Bygga, reparera, snickra Ekonomi, aktier, affärer Gå på bio Heminredning, måla, tapetsera, dekorera Kulturfrågor, kulturdebatt Miljöfrågor Musik – klassisk, seriös, opera Politik, samhällsfrågor Spela musikinstrument Titta på TV Trädgård, växter, odling Båtar, segling, navigering, båtliv Familj, samlevnad, relationer Gå på museum, besöka historiska platser Andra kulturer, folkliv, vanor Dansa (dansband, gammaldans, disco mm) Fotografera, filma, videofilma Gå på restaurant, café, pub Sport/idrott – gå på matcher, tävlingar Vardagsekonomi, vardagsjuridik Hälsa, friskvård, sjukdomar Litteratur, läsa böcker Musik – dansband, schlager Måla, teckna Semestra i Sverige Sport/idrott – träna, motionera själv Balett, modern dans Datorer, informationsteknologi Friluftsliv, ute i naturen, äventyrsresor Gå på teater Jakt och fiske Lotterier, tippa, trav Musik – folkmusik, worldmusik Nöjesvärlden, artister, shower, evenemang Semestra utomlands Historia Kungahuset Mode, kläder, skönhetsvård Musik – pop, rock, hiphop, soul Religion, livsåskådning

13 Bas och panel och viktat och oviktat
Låt oss illustrera med hjälp av

14 De olika mått i MMS TV-valuta
Tittartidsorienterade. Räckviddsorienterade. Räckvidd och frekvens.

15 Tittartidsorienterade mått
Rating eller genomsnittlig publikstorlek Avser genomsnittlig minut under en tidsperiod (program, dagdel) Genomsnittlig tittartid Genomsnittlig tittartid per dag och möjlig tittare. Share eller tittartidsandel Hur stor del av det faktiska tittandet under en viss period som tillfaller ett program eller en viss kanal.

16 Rating Rating är den genomsnittliga publikstorleken under ett program.
Rating bildas genom att dividera tittartiden med längden på det som mäts. Rating kan uttryckas i absoluta tal eller som en procentsats.

17 Exempel Rating En panelare, Eva tittade i söndags live i 35 minuter på programmet ”Mästarnas Mästare” som var totalt 58 minuter långt. Även 20 minuter TS senare samma dag och slutligen ytterligare 30 minuter TS dagen efter. Vi summerar tittandet och multiplicerar med Evas vikt 4500 Till sist dividerar vi med programmets längd på 58 min för att få fram en rating i absoluta tal. I verkligheten hade programmet (OV)

18 Största möjliga rating?
100% eller n st personer. Så vad är n? st = Sveriges befolkning

19 Frågor?....

20 Genomsnittlig tittartid
Genomsnittlig tittartid är ett mått som i minuter redovisar hur lång tid man totalt tittat på TV, eller på en specifik kanal. Utgår från summerade tittarminuter. Dividera summerade tittartidsminuter med antal personer i önskad målgrupp och du får genomsnittlig tittartid per möjlig tittare.

21 Visste ni att… Genomsnittlig daglig tittartid i minuter per
möjlig tittare i totalbefolkningen. Sverige hade 166 minuter 2010. Finland hade 178 minuter 2010. Genomsnittlig daglig tittartid i minuter per möjlig tittare i totalbefolkningen.

22 Största genomsnittliga tittartiden?
Vad är den största genomsnittliga tittartiden per möjlig tittare för ett dygn? x = antal minuter Så vad är x? 1.440 minuter

23 Frågor?....

24

25 Share/tittartidsandel
Share kan vara en viss kanals andel av den totala tittartiden under viss bestäm tidsperiod. Share finns i två former Konsoliderad share som inkluderar time-shift-tittande Live-share utan TS som då visar tittarnas val just vid sändningstillfället

26 Exempel Rating och Share
Berit tittar live på hela Körslaget som är 89 minuter, hennes vikt är 3000. Cecilia tittar live på Körslaget i 3 minuter, hennes vikt är 4000 Berit som såg 89 min live ser dessutom ytterligare 20 minuter TS dagen efter, samma vikt 3000. Sen har vi Cecilia som såg 3 minuter live och sen pausar sin PVR i 2 minuter för att sedan fortsätta titta på resten av programmet, 86 minuter TS, samma vikt 4000.

27 Frågor?....

28 Enkel reach/räckvidd Enkel räckvidd avser en enskild slot eller ett enskilt program. Vi räknar antalet unika personer som sett minst en viss del av slotten/programmet. En viss person räknas bara en gång oavsett hur många gånger denne tittar och oavsett om det är livetittande eller TS-tittande.

29 Standard för reach/räckvidd
MMS standard för program, dag, dagdel, vecka är: Sett något alls minst 1 min. Sett program minst 3 sammanhängande min. Sett dag eller del av dag minst 5 sammanhängande min. Veckoräckvidd minst 15 sammanhängande min. Reach (räckvidd) uttrycks i tusental (000) eller i %

30 Exempel reach/räckvidd
Eva ser på ”Mästarnas mästare” Hon tittar 35 min live. Senare samma dag 20 min TS. Dagen efter ytterligare 30 min TS. Vår räckviddsregel här är; Sett minst ett tillfälle. Minst 3 sammanhängande minuter. Oavsett om man tittat live eller TS. Även fast alla tre tillfällen uppfyller räckviddskriteriet blir Eva’s bidrag till räckvidden bara EN träff (hennes dagliga vikt).

31 Räckvidd & Frekvens Vi studerar nu en serie av sändningstillfällen över tiden, en longitudinell studie. Kan vara veckans sju dagar, kan vara en reklamkampanj med 300 sända spottar under tre veckor. Vi följer en utpekad uppsättning panelindivider över tiden.

32 Räckvidd över tiden Vi räknar antalet träffar per panelindivid.
Paneldag blir serien/kampanjens mitt dag eller närmast senaste. Veckoräckvidd kanal Hel vecka / hela veckor. Vårt räckviddskriterium är sett minst 15 sammanhängande minuter. Reklamkampanj Vi följer t.ex. upp en reklamkampanj med 300 spottar över 3 veckor. Vårt räckviddskriterium är sett minst 1 minut. Resultatet för serien/kampanjens redovisas t.ex. procentuellt hur många som sett 1+, 2+, 3+ o.s.v. av aktuell målgrupp.

33 Så här räknar vi räckvidd och frekvens
Reach 1+ Snitt frek = 4/5 = 80% Frekvenstabell = 12/4 = 3,0 Frekvens Faktiskt Kumulativt 1 4 2 3 5 6+ Tot 12 Tabell i datorns minne Panel ind-id Träff Sum 1  3  5 Totalt 5 st 12 Frekvens Antal personer Frekvensfördelning

34

35

36 Exempel räckvidd och frekvens
Vi väljer ”Big Brother” och räknar fram reach1+ och genomsnittlig frekvens. Minst 3 minuter, alltså bara unika träffar från live och TS sammantaget. Vi analyserar årets 5 första avsnitt för målgruppen A15-44 och får en reach1+ på 16,0 och en snittfrekvens på 2,121 avsnitt.

37 Exempel räckvidd och frekvens Big Brother
HotProg (c) MMS 2000 Datum: Frekvensrapport för grupp c Universum: Totalt Målgrupp: A15-44 [KO] Universumstorlek: 3692 Paneldag: 110306 Panelstorlek: 794 Metod: Minst 3 min Antal objekt: 5 Total räckvidd: 592 16 Snittfrekvens: 2,121 Snittrating: 173 4,7 GRP: 857 23,2 Frekvens Rel kum Abs kum Rel fak Abs fak 1 8,3 305 2 7,8 287 2,6 94 3 5,2 193 1,9 71 4 3,3 122 1,7 62 1,6 61

38 Frågor?....

39 Sammanfattning Valutan och MMS Gyllene regler Variabler Mått

40 Vårt mål för denna akademi
Ökad förståelse och kunskap om vad som ligger bakom tittarsiffrorna och valutan Att er trygghet och kunnighet i valutan stärker kundernas/uppdragsgivarnas förtroende för valutan så att detta leder till fler uppdrag för er och så att TV-mediet ytterligare lyfts

41 Snart lanserar MMS ”WEB-TV mätningar i världsklass”
Tack för idag! MMS hemsida – – där finns till exempel tidigare presentationer, gratis vecko-, månads och årsrapporter, gratis tjänsten HotTop och mycket mer. Snart lanserar MMS ”WEB-TV mätningar i världsklass” Hans Mandorff Niklas Usher Holmgren


Ladda ner ppt "MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren"

Liknande presentationer


Google-annonser