Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömning av POPs i fet fisk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömning av POPs i fet fisk"— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömning av POPs i fet fisk
Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

2 Toxikologisk riskbedömning
(negativa effekter) – ej riskvärdering nytta vs risk

3 POP Dioxiner och dioxin-lika PCB PCB – icke dioxin-lika ???
DDT – cancer, hormonstörande PBDE/PBB/HBCD – flamskyddsmedel försiktighetsprincipen?

4 TCDD “bra” karaktäriserad!
Relativt låga nivåer av TCDD i mat Andra dioxiner (17 dioxin-lika, totalt 210) Andra PCB (12 dioxin-lika, totalt 209) Gemensam verkningsmekanism - TEQ

5 Gemensam verkningsmekanism
Ligand Hsp90 AhR Arnt t ex CYP1A1 XRE AhR -> hormoner, enzymer, ??? > toxicitet Patrik Andersson, IMM

6 Dioxiner Extremt toxiska TCDD mest studerad
Brett spektrum av toxiska effekter

7 Effekter i djurförsök (TCDD)
Akut exponering (högre doser) Viktminskning Hudförändringar (hyperkeratos, pigmentering) Minskat immunförsvar, mindre tymus Leverskador (och enzyminduktion) Fosterskador (gomspalt, njurmissbildningar) Många biokemiska effekter

8 Effekter i djurförsök (TCDD)
Kronisk exponering Cancer Försämrat immunförsvar* Förändrad könsutveckling* Beteendeeffekter* *Känsligast vid exponering under fosterutvecklingen, effekterna uppträder senare.

9 Levertumörer hos råtta (%) TCDD (ng/kg/dag)

10 Brösttumörer hos råtta (%) TCDD (ng/kg/dag)

11 Effekter hos vuxna människor
Ökad cancerrisk (mjukdelssarkom, Non-Hodgkin lymfom, lungcancer, magcancer, levercancer, totalt) Minskad cancerrisk (bröstcancer, äggstockscancer) IARC – klass 1 Kloracne, sämre immunförsvar, hormonnivåer

12 Effekter hos barn Aktivitet och inlärning Immunförsvar? Hormonnivåer?
Födelsevikt

13 Kritiska effekter Tidig utveckling av beteende reproduktionssystem
immunsystem

14 Mest känsliga grupper Foster Ammade spädbarn

15 EU riskbedömning 2001 (http://europa. eu
Baseras på utvecklingseffekter hos djur (visst stöd av tillgängliga humandata) TWI (tolerabelt veckointag) 14 pg TEQ/kg kroppsvikt Motsvarar 2 pg/kg/dag (TDI)

16 Exponering i EU Vuxna - 1.2-3.0 pg TEQ/kg/d
Barn ggr högre än för vuxna Spädbarn - ca 160 pg TEQ/kg/d Jämför TDI 2 pg TEQ/kg/d

17 Exponering i EU Betydande andel av den europeiska befolkningen överskrider TWI Intag hos ”högkonsumenter” 2-3 ggr högre än genomsnittet

18 Exponering i EU Exponeringen har minskat med ca 50% sedan slutet av 1980-talet Men fortfarande behov av åtgärder för att minska risken

19 Rekommendationer Fortsätt minskning av utsläpp
Fortsätt uppmuntra amning Övervaka nivåer i livsmedel och människor Gränsvärden i foder och livsmedel?

20 Amning - riskvärdering
Modersmjölken innehåller dioxin, PCB mm Dioxin, PCB påverkar framför allt under fosterperioden - trots högre exponering under amningsperioden Amning i sig bra för inlärningsförmåga, immunförsvar mm Fördelarna överväger därför! (WHO m fl)

21 Fisk - riskvärdering Efter kaffet!


Ladda ner ppt "Riskbedömning av POPs i fet fisk"

Liknande presentationer


Google-annonser