Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING)."— Presentationens avskrift:

1 ATGs omsättning (SVENSK OMSÄTTNING)

2 VÅR AFFÄRSMODELL 1 miljon svenskar spelar på hästar varje vecka. 2,5 miljoner svenskar spelar på hästar någon gång under ett år. Jämförelse av beskattning: Sverige % Frankrike ,5 % Finland ,1 % Norge ,7 % Tyskland ,6 % Vi betalar 35 % av vår nettoomsättning i skatt (= 11% av bruttoomsättningen)

3

4 ATG´s situation är allvarlig och kan bli värre
ATG tappade 700 mkr i omsättning 2012 ATG kommer att tappa ytterligare mkr i omsättning under 2013 Enligt Lotteriinspektionen svarade de utländska oreglerade spelbolagen för ca 13 % av den svenska spelmarknaden Det motsvarar en omsättning på ca 8-10 miljarder. Tillväxten är mycket snabb. ATG betalar en av världens högsta totoskatter Den höga skatten motiveras av att ATG har spelmonopol ATG´s spelmonopol är i praktiken satt ur funktion ATG är det enda spelbolaget i landet som direkt och indirekt försörjer en hel näring, ca årsanställda . Hästnäringen är svenskt lantbruks 4:e största kund ATG´s minskade intäkter riskerar att skapa allvarliga negativa samhällsekonomiska effekter

5 ATG´s resultatsituation
(Mkr) P Omsättning Resultat Hästsportens Fond medel till aktiva – 45 mkr i budget jmf med 2012 kostnadsanpassningar sker inom alla områden; ATG, ST/SG, banorna och aktiva Omsättning jan – aug, -2,3 % jmf med 2012 lägsta nivå för Hästsportens Fond är 400 mkr mål/krav att nå balanserad budget 2014 ytterligare besparingar på mkr inför 2014

6 Förhandlingar med staten om nytt totoavtal
Nuvarande avtal förlängdes den 30 juni med fyra månader, dvs till 31 oktober 2013 Avtalet reglerar förhållandet på den svenska spelmarknaden för hästspel, bl a ATG´s ensamrätt Statens inflytande i ATG Sociala skyddshänsyn och gott djurskydd Värna om små banor och galoppen Stöd till HNS, f n 50 mkr/år Avtalet berör inte skattefrågor. Dessa beslutas av Riksdagen ST/SG´s mål är att ATG´s konkurrenskraft måste stärkas - bort med tvångströjan - renodlat spelbolag - skatten sänkas

7 Förhandlingar med staten om nytt totoavtal
Läget idag (10 okt); ATG har ansökt om ny koncession som innehåller utökade möjligheter att produktutveckla och marknadsföra spel på hästar – beslut i december 2013 Regeringen gör en översyn av främjandeförbudets sanktioner med avsikt att försvåra för oreglerade operatörer att marknadsföra sig i Sverige – osäkert om utfall och tidplan ST fortsätter planlägga för haveri Ljud och bildavtal med ATG nu också möjligt överlåta till annan speloperatör Bolagsbildning klar utanför Sverige Opinionsbildning

8 Banornas uppdrag Bakgrund Banorna har generellt svaga ekonomier
Stort eftersatt underhåll – omoderna publikanläggningar Vikande publik Stark urbaniseringstrend i samhället Minskande hästbas Mål Alla banor skall leva Modernisera publikanläggningar – anpassa till morgondagens behov Hästägare och publik i fokus Strategi Ny banstruktur Nuvarande driftkostnader minskas med ca 100 mkr eller 27 % på årsbasis Regional samverkan Effektivare administration Resurser från produktion/administration till marknad/sälj Nu ”trycktestas” projektet genom bl a besök hos alla banor, djupanalys av ekonomi m m

9 Reservbilder

10

11 Den svenska spelmodellen
Den svenska spelmodellen etablerades i mitten av 1970-talet då ATG och Rikstotospelet V65 introducerades. ”Resan” fram till idag kan beskrivas med följande; ATG har haft monopol på vadhållning med hästar. Allt överskott efter vinstutbetalningar och totoskatt har överförts till trav- och galoppsporten. ATG och sportens organisationer har tagit stort ansvar för spelsäkerhet, djurskydd och sociala skyddshänsyn. Antalet hästar i Sverige har ökat från ca till ca st Stor efterfrågan på utbildade hästskötare – alla elever från travgymnasiet går direkt till jobb

12 Den svenska spelmodellen (forts.)
Antalet utbildade gymnasieelever med hästinriktning har ökat från 0 till 800 per år Antalet trav- och galoppbanor uppgår till 36 st., vid enbart strikt ekonomiska överväganden skulle antalet vara ca 5-7 st. Hästnäringen är idag svensk jordbruks fjärde största kund Kallblodssporten med stark förankring i Norrland skulle varit marginaliserad utan den svenska spelmodellen. Galoppsporten skulle varit borta utan den svenska spelmodellen. Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar som Flyinge, Strömsholm och Wången har upprustats och blivit livskraftiga utbildningsanläggningar med medel från ATG.

13 Den svenska spelmodellen (forts.)
Sverige har byggt upp ett av Europas högst rankade dopinglaboratorier för analys av prover från hästar. Sverige ligger i fronten internationellt vad avser att driva frågor om utökat djurskydd inom travsporten. Genom ATGs försorg har en väl fungerande hästsjukvård byggts upp i hela landet. Betydande medel har satsats på olika hästforskningsprojekt. Statens spelintäkter har ökat från 170 mkr 1975 till 1,350 miljarder kr Totalt har totoskatten utvecklats 1980-talet – 3,7 miljarder kr 1990-talet – 7,6 miljarder kr 2000-talet – 13,4 miljarder kr

14 Travsporten skapar ungdomsjobb - bakgrund
Den svenska travsporten är utsatt för mycket hård internationell konkurrens Antalet uppfödare, hästägare och hästar har minskat successivt under 10 års tid Om utvecklingen fortsätter behöver t ex antalet tävlingsdagar minskas med ca 120 st om 5 år För att stärka konkurrenskraften behövs stimulanser; prispengar, uppfödarpremier mm ökas Ungdomsarbetslösheten är ett av Sveriges största problem idag, ca 20 % av alla ungdomar år är arbetslösa Hästnäringen omfattar bl a 5000 travtränare, 6000 uppfödare och 900 ridklubbar med ca medlemmar över hela landet Hästnäringens Nationella Stiftelse samlar alla hästaktiviteter Inom hästnäringen finns ett stort behov av arbetskraft

15 Travsporten skapar ungdomsjobb Totoskatten sänks till internationellt konkurrenskraftig nivå, från 11 % till 7,5 % av omsättningen = 250 mkr 125 mkr Satsningar på ökade prispengar och uppfödarmedel till trav- och galoppsportens aktiva 125 mkr Hästnäringen anställer 500 arbetslösa ungdomar Lönesubvention med 50 % under en 3-årsperiod Relevant utbildning, avtalsenlig lön och riktig anställning Projektet ingår i AF normala admin kring Nystartsjobb

16 Sammanfattning Förslaget skapar en win win-situation där både trav- och galoppsporten och samhället är vinnare Sportens konkurrenskraft stärks, den breda förankringen och internationella spetskompetensen säkerställs Arbetslösa ungdomar erbjuds varaktiga riktiga anställningar Den samhällsekonomiska effekten av satsningarna är ökat förädlingsvärde (BNP) med ca 340 mkr Satsningen ger totalt 861 nya jobb inom hästnäringen och dess underleverantörer Den rent samhällsekonomiska effekten för stat och kommun uppskattas till mkr

17 befolkning storstäder & övriga landet
JÄMFÖRELSE AV BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR


Ladda ner ppt "ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING)."

Liknande presentationer


Google-annonser