Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna"— Presentationens avskrift:

1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna
Abdc

2 Svensk historia under Gustav III
Kc.451

3 Allmänt DDK bygger på siffror SAB bygger på bokstäver
DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter vidareuppdelning. SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter vidareuppdelning. I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner Enligt terminologin i DDK och SAB Alltså är båda systemen hierarkiskt uppbyggda. T.ex. kläder kan förekomma både inom produktion (600) och inom mode (700). DDK är ett internationellt system. SAB är nationellt (svenskt).

4 Antal klassningar I DDK väljs en enda klassning
I SAB är det vanligt med två eller fler klassningar per verk Child abuse Misshandlade och försummade unga personer Vnam Misshandel och vanvård Ohfb Barn- och ungdomsvård Även om det finns vissa restriktioner även i SAB. Ofta inte någon konflikt Om en författares intention är att skriva en bok i ett visst ämne men boken i själva verket inte handlar om ämnet hamnar boken ändå på det ämne som författaren utger att boken handlar om. Exempel Skånelandskapen.

5 Fasettering Både DDK och SAB är fasetterade – det går att bygga koder
DDK har många fler möjligheter till utbyggnad! och många fler anvisningar om hur

6 Tabeller och tilläggstabeller DDK
I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter 6 generella tabeller Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa ämnen Ofta används en fasettindikator före tabellen. I DDK är det en nolla Fotbollspelare - biografi I vissa fall finns anvisningar om att lägga aspekten direkt på notationen. Men oftast med en nolla.

7 Tabeller och tilläggstabeller SAB
I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter Generella hjälptabeller Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa ämnen Aspekten uttrycks oftast med en fasettindikator : kolon, streck, zäta, likhetstecken o.s.v. Form uttrycks inom parentes. Exempelvis (p) för seriella resurser T.ex. under språkvetenskap och undervisning finns det tilläggstabeller. Alltså är det ingen större skillnad mellan DDK och SAB. Båda har använder tabeller för att uttrycka aspekter på ett ämne. Tabellerna är dock mer utbyggda i DDK. Fasetterna kan här jämföras med DDK:s nolla.

8 Tabeller och tilläggstabeller (forts)
En medicinsk tidskrift SAB V(p) DDK 610.5 Läkarlexikon SAB V(x) DDK

9 Tabeller och tilläggstabeller (forts)
I DDK finns det fler aspekter än i SAB att lägga till ett ämne I synnerhet tabell 1 innehåller fler möjligheter att lägga till aspekt Ex: utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön, historia, geografisk aspekt, biografi

10 Tabeller för grupper Tabell 1 -08 Grupper kan läggas till ett ämne
Kvinnliga poliser Bisexuella lärare Tabell 5 Etniska och nationella grupper Judar i Sverige (sociologi) Judarnas historia i Sverige 004 – Etniska och nationella grupper. Från tilläggstabell vid

11 Klartexter och ämnesord
I SAB läggs även en del uppgifter i klartext till klassningen. Ofta genom tillägg av z (geografisk ort, namn) och :bf (institution) Det görs inte alls i DDK. Ämnesord används istället och i Libris är namnformerna kontrollerade till skillnad från namnformerna efter z och :bf T.ex. så hamnar orten Märsta på klassningen på Sigtuna kommun och inget mera görs i klassningen.

12 Historiska perioder I både DDK och SAB förs historia inom ett ämne ut på ämnet I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell Jordbruk : Sverige : 1700-talet Qd-c:k.43 OBS att andra historiska indelningar gäller när ämnet går till 900 historia. Alltså motsvarande K. T.ex. blir Jordbruk i Sverige under 1700-talet enligt SAB Qd-c:k.43. Med tabell 1 blir de historiska indelningarna blir bredare än i 900 som är anpassade efter de olika länderna. I SAB används samma indelning till allt. Det går inte att uttrycka ett ämne som Jordbruk i Sverige under gustaviansk tid med DDK-klassning. I SAB blir det QD-c:k.45 DDK-perioderna är ofta bara århundraden

13 Språkliga tilläggsbeteckningar
DDK lägger inte till språk SAB lägger till språkkod Cmdd=sg Svensk skönlitteratur SAB ger information om översättning He.01=c / Hcee.01 DDK anger kod för originalspråket – inte det översatta 823.X Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet 008 anges verkets språk fält där originaltiteln anges följt av översättningsspråket: Doktor Glas. Italienska

14

15 Målgrupp som genre SBI använder Bilderböcker (0-5),
Kapitelböcker (6-9), Mellanåldersböcker (10-12) och Ungdomsböcker (13-17). 655 7 $a Bilderböcker $2 Barn Talböcker $a Talböcker $2 saogf

16 000 Datavetenskap, information, allmänna verk
000 = A Bok- och biblioteksväsen B Allmänt och blandat Pu Datorer och databehandling Exempel 030 Allmänna samlingsverk 020 Biblioteks- och informationsvetenskap Datavetenskap Eftersom SAB har fler huvudavdelningar (25 stycken) än DDK:s 10 huvudklasser så blir spridningen i DDK-schemat förstås annorlunda. Vi går nu igenom varje huvudklass i DDK och jämför med SAB.

17 100 Filosofi & psykologi 100 = D
Men inte 130 Parapsykologi och ockultism. Parapsykologi ligger under Dop Ockultism ligger i SAB under Bl Exempel 130 Parapsykologi & ockultism 150 Psykologi 170 Etik

18 200 Religion 200 = C Men, olika indelning – i SAB är Svenska kyrkan norm Båda har tyngd på kristendom DDK utvecklas – internationellt system Exempel Svenska kyrkan Buddhism Islam

19 300 Samhällsvetenskaper 300 = O Samhälls- och rättsvetenskap
S Militärväsen E Undervisning Delar av Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi M Etnografi, bl. a seder, etikettfrågor och folktro Vp Hälso- och sjukvård Tvärvetenskapliga nummer

20 300 Samhällsvetenskaper (forts.)
Etniska grupper i DDK om gruppen är ämnet Men är gruppen en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa 398.2 Folkdiktning = .07 i SAB för G och H Etniska grupper förs alltså ut på de olika ämnena. Oftast på med vidareindelning från tabell 5 för allmänna verk Sjukhus och vårdpersonal hamnar under 300. Förs inte ihop med medicin.

21 300 Samhällsvetenskaper (forts.)
300 Sociologi, etnologi 330 Nationalekonomi 340 Juridik 360 Sociala problem och tjänster 370 Utbildning 390 Seder, etikett, folklore

22 300 Samhällsvetenskaper (forts.)
I DDK hamnar all juridik under 340 I SAB förs ofta juridik ut på ämnet Exempel Skollagstiftning Em-c:oe 330 Nationalekonomi även industri och näringsliv, bara rent företagsekonomiska och tekniska verk förs till 600 Teknik Kan byggas ut på ämne och land men börjar med 340

23 400 Språk + tabell 4 + tabell 6 400 = F
Tabell 4 jämför tilläggsbeteckningar för F Tabell 6 innehåller alla språk. Används för språk som en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) Exempel Engelska Bibeln på svenska Svenska Tigrinska Tabell 4 är mycket mera utbyggd. T.ex om man vill uttrycka att det är grammatik eller fonetik. Motsvarande tabell 6 finns inte i SAB. Det enda som finns är :f för terminologi.

24 500 Naturvetenskap 500 = U Naturvetenskap T Matematik
Uh och Exempel 510 Matematik 540 Kemi 570 Biologi 590 Djur (biologi) Exempel Andning hos svin Klassas i SAB på Svin och i Dewey på andning med vidareindelning på svin

25 500 Naturvetenskap (forts)
570 Biologi Biologi är olika i systemen DDK utgår från biologiska processer SAB efter typ av organism 572 Biokemi Ue Anatomi DNA Ue DNA

26 600 Teknik (tillämpade vetenskaper)
600 = P Teknik, industri och kommunikationer Q delar: lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske Pu Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300 Exempel Medicin Matlagning, kokböcker Företagsekonomi Qb-Qg Företagsekonomi, Hem och hushåll, Lantbruk, Trädgårdsskötsel, Skogsbruk, Jakt och fiske Pu Datorer och databehandling går till 000

27 700 Konstarterna & fritid 700 = I Konst, musik, teater, film och fotokonst och R Idrott, lek och spel Exempel Målarkonst & målningar Film, radio, television Fotboll Fiske (fritid) Tabell 3C motsvarar ungefär motiv i konsten i SAB Anmärkning i 780 om att texter, noter och inspelningar går till samma klass

28 780 Musik 780 = Ij, X, Y DDK gör inte skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat sätt i katalogposten

29 780 = Ij, X & Y 29

30 800 Litteratur + tabell 3 800 = G Litteraturvetenskap H Skönlitteratur
Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig indelningsgrund Verk om och av en författare får samma klassning. Verk som handlar om t.ex. Röda rummet får samma nummer som själva boken. 398.2 Folkdiktning 745.1 Tecknade serier, grafiska romaner Verk av en författare hamnar ofta på samma klassning som verk om samma författare

31 Exempel: August Strindberg
Strindbergs dramatik, Strindberg som dramatiker Strindbergs romaner och noveller, Strindberg som romanförfattare Strindbergs poesi, Strindberg som poet Strindberg som författare allmänt 839.7 Svensk litteratur 1-3 Form

32

33

34

35 800 Litteratur + tabell 3 (forts.)
Även skönlittur får alltid samma kod oavsett om det är verket på originalspråk eller en översättning Tabell 3 motsvarar tilläggsbeteckningar för G aspekter på litteratur som särskilda former av litteratur, genrer, teman och ämnen. Skandinavisk deckarlitteratur (historisk analys) Svensk litteraturhistoria T.ex romaner, noveller, osv

36 900 Historia & geografi + tabell 2
900 = J Arkeologi, K Historia L Genealogi N Geografi Systemen liknar varandra med länder som huvudsaklig indelningsgrund 900 innehåller alla länder med kronologisk indelning, många städer och viktiga områden Tabell 2 för vidareindelning. Innehåller världsdelar, länder, städer m fl. andra områden. Vid indelning av länder utgår man ifrån basnummer 9 och lägger till från tabell 2.

37 900 Historia, lokalhistoria och arkeologi
900, Historia - även lokalhistoria 910 Geografi: resehandböcker, reseskildringar 930 Forntidens historia – men inte alla länder Skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats under en viss tid görs inte i DDK Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia Kom ihåg att ett ämnes historia går till ämnet. Fiskets historia går till fiske med utbyggnad med hjälp av tabell 1. Sörmlands historia får en klassning, Sörmlands geografi en annan. Ett verk om en arkeologisk utgrävning av ett medeltida slag får samma klassning som ett historiskt verk om samma slag. Arkeologi på en särskild ort går alltid till orten. Handlar det om arkeologi allmänt eller används klassnumret för arkeologi

38 920 Biografier Biografier förs till sitt ämne. Bara om det inte går att föra till annat ämne hamnar de här under biografier t. ex Berömda svenskar genom tiderna Biografi över kemist Biografi över arkeolog Carl Wilhelm Scheele Howard Carter I DDK kan alltså en aspekt utifrån t.ex. typ av geologiskt område eller politiskt område göras. I ett verk om Vattenförsörjning i ökenområden kan ökenområden uttryckas. I ett verk om korruption i u-länder kan u-länder uttryckas. Men särskilt område går alltid före typ av område. Romers historia i Sverige förs till Sverige med aspekt från tabell 5 Romer

39 900 Typer av områden och platser
Tabell 2 – vidarindelning efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet. Det kan inte göras i SAB. T.ex. u- länder, öknar, stäpper, kustområden Nationalparker - tropikerna

40 Sammanfattning Att klassificera är roligt! Det kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning Lokalhistoria går till historia och inte geografi Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som vuxenlitteratur Musik, musikinspelningar och noter har samma klassning


Ladda ner ppt "DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna"

Liknande presentationer


Google-annonser