Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELIT TÄVLING OCH UTVECKLING TENNISSKOLAN MINITENNISSKOLAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELIT TÄVLING OCH UTVECKLING TENNISSKOLAN MINITENNISSKOLAN."— Presentationens avskrift:

1 ELIT TÄVLING OCH UTVECKLING TENNISSKOLAN MINITENNISSKOLAN

2 TTK´s Elitgrupp I TTK´s elitgrupp ingår man ifall man spelmässigt uppfyller nedanstående krav: 1. Att man tillhör klubbens A-laget på herr eller dam sidan. 2. Att man som junior är 1-2 i Sverige. Målsättningar med spelare i elitgruppen: -Att ha serielag i minst div 1, inne och ute -Att ha spelare på hög nivå nationellt såväl som internationellt. Klubben erbjuder spelare i elitgruppen: -Att erbjuda 1-2 pass tennis under vardag, inkl fysträning. -Att hjälpa till med individuella tävling och träningsprogram. -Att hjälpa till med resultat och arbetsmål. -Att förmedla kontakter efter behov, t.ex sjukgymnast, naprapat mm. -Att ge eventuell ekonomiskt stöd. -Att få fri tillgång till gym och annat material för träning. -Att få spela fritt inne/ute på lediga banor. Förväntningar på spelare i elitgruppen: -Att ställa upp för klubben i seriespel, inne och ute. -Att ha en tuff inställning och vilja satsa helhjärtat på tennisen. -Att vara en bra förebild för klubbens juniorer och seniorer. -Att vara behjälplig för klubben mot sponsorer, evenemang, mm. Förväntningar på föräldrar med spelare i tävlingsgruppen: -Att vara bra ambassadörer för klubben. -Att ställa upp vid klubbarrangemang. -Att överlåta tennisutbildningen för spelarna till ansvarig tränare. Ansvarig tränare: Per Henricsson

3 TTK´s Tävlingsgrupp Från 13 år och äldre Kriterier/kärnpunkter för uttagning: -Attityd/inställning -Inlärningsförmåga/Mognad -Resultat/Potential -Samarbetsförmåga Uttagningar till tävlingsgrupp görs normalt inför varje höst termin. Spelare kan väljas in under pågående termin. Beslut tas av ansvarig tränare. Spelare som inte fullföljer uppsatta förväntningar kommer efter samtal få lämna sin plats till förfogande under pågående termin. Målsättningar för spelare i tävlingsgruppen: -Att de tekniska detaljerna är satta -Att lägga tyngdpunkt på det taktiska och mentala planet. -Att följa SvTf´s uppsatta modell ”Topp 100” -Att tillhöra Team Stockholm -Att tillhöra topp nationellt eller internationellt Klubben erbjuder spelare i tävlingsgruppen: -Att erbjuda 1-2 pass tennis under vardag, inkl fysträning. -Att erbjudas helg och lovträningar -Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris -Att hjälpa till med individuella tävling och träningsprogram -Att hålla löpande utvecklingssamtal -Att hjälpa till med resultat och arbetsmål -Att ge tillgång till diverse material för egen träning. -Att förmedla kontakter efter behov, t.ex sjukgymnast, naprapat mm. -Att hålla med matchbevakning/analys på uppsatta obligatoriska tävlingar. Förväntningar på spelare i tävlingsgruppen: -Att tennis är den prioriterande sporten -Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar. -Att kunna före en bra kommunikation med tränare. -Att kunna kombinera tennis med skolarbete. -Att minimum spela 10 tävlingar under sommarperiod, maj-aug. -Att minimum spela 6 tävlingar + seriespel under höst, okt-dec. -Att minimum spela 6 tävlingar under våren, feb-april -Att deltaga i klubbens obligatoriskt uppsatta tävlingar, JSM inne/ute, Båstad, SALK, RM, KM, samt egna tävlingar. -Att ha januari och september som tävlingsfria perioder för uppbyggnad -Att vara en god ambassadör för klubben och uppträda på ett korrekt sätt. -Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder. -Att ha 100% närvaro på träning. Giltig frånvaro är skola och familj. -Att föra träningsdagbok. -Att sköta sin tennisutrustning. -Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram. -Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning. -Att ställa upp för klubben vid arrangemang. Förväntningar på föräldrar med barn i tävlingsgruppen: -Att vara bra ambassadörer för klubben. -Att ställa upp vid klubbarrangemang. -Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare. Ansvarig tränare: Micael Schjölin

4 TTK´s Utvecklingsgrupp Från 9-15 år Kriterier/kärnpunkter för uttagning: -Attityd/inställning -Inlärningsförmåga/Mognad -Samarbetsförmåga -Spontanspel/egenträning Uttagningar till utvecklingsgruppen görs efter bedömning av ansvariga tränare där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet. Målsättningar för spelare i utvecklingsgruppen: -Att stärka slag och rörelse teknik /motorik mot toppnivå -Att stärka serve och returteknik -Att utveckla hög intensitet i match/träning mot elitnivå -Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer -Att utveckla sin spelglädje Klubben erbjuder spelare i utvecklingsgruppen: -Att erbjuda 2-4 pass tennis per vecka. -Att i vissa fall erbjuda morgonträning -Att i vissa fall erbjudas helg och lov träningar -Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris -Att förmedla kontakter efter behov, t.ex. sjukgymnast, naprapat mm. Förväntningar på spelare i utvecklingsgruppen: -Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar. -Att kunna före en bra kommunikation med tränare. -Att kunna kombinera tennis med skolarbete. -Att deltaga i klubbens uppsatta tävlingar efter sin egna spelnivå. Beslut tas av ansvariga tränare. -Att vara en god ambassadör för klubben och uppträda på ett korrekt sätt. -Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder. -Att ha 100% närvaro på träning. Giltig frånvaro är skola och familj. -Att sköta sin tennisutrustning. -Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram. -Att genomföra anvisat fys program och stretching efter träning. -Att ställa upp för klubben vid arrangemang. Förväntningar på föräldrar med barn i utvecklingsgruppen: -Att vara bra ambassadörer för klubben. -Att ställa upp vid klubbarrangemang. -Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare. Ansvarig tränare: Micael Schjölin Assisterande tränare: Kristoffer Lastra

5 TTK´s Tennisskola 7-20 år TTK ska ha en bred tennisskola som kan ge många tennis intresserade elever, bästa möjliga hjälp att spela och vidareutveckla sig i tennis, allt efter förmåga och intresse. Faktorer som ligger till grund för ovanstående ambitioner är tillgång till ban tider samt kompetenta tränare som jobbar efter en enhetlig linje i verksamheten. Mål: -Att skapa en positiv och kreativ miljö för god utveckling. -Att få eleverna att bibehålla ett stort intresse för tennis. -Att lära eleverna tekniken i slag och rörelse. -Att lära eleverna de taktiska principerna. -Att få eleverna att behärska matchspelet. Klubbens ansvariga tränare ska regelbundet föra en dialog med övriga tränarkåren i tennisskolan. Målet är att hela tiden skapa så jämngoda grupper som möjligt och därmed ge eleverna bästa möjlighet till utveckling Klubben erbjuder elever i tennisskolan: -1-2 tim/vecka -Möjlighet till fritt spel på ledig bana,(kan ej förbokas) -Möjlighet till internt matchspel i Lilla Trollsvenskan. -Möjlighet till deltagande i lov och helg aktiviteter. -Klubbmästerskap. Förväntningar på elever i tennisskolan: -Att man passar tider. -Att man gör sitt bästa och visar vilja att utvecklas. -Att man lyssnar på sin tränare -Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen Terminsavgifter: Tennisskola5 spelare1650:- -”-4 spelare1900:- -”-2 tim/veckan3200:- Medlemsavgift200:- per kalenderår Information om verksamheten: Information kommer finnas tillgänglig via anslagstavlan i rackethallen samt klubbens hemsida, www.trollbackenstk.sewww.trollbackenstk.se Avanmälan: Ska ske skriftligen till ansvarig tränare för tennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna, godkänns ej. Avanmälan skickas till: Trollbäckens Tennisklubb Box 51 13522 Tyresö Ansvarig tränare för tennisskolan: Ej klar

6 Dunlop Minitennisskola 5-7 år. Dunlop Minitennisskola bedrivs på söndagar i klubbens multihall. Träningen leds av 1 huvudtränare och 2 hjälptränare Lektionerna hålls på uppbyggda minitennis banor. Mindre racketar och skumgummiboll/mjukboll används. Terminen innehåller 12 speltillfällen (1 timme) Mål: -Att skapa en glädje/längtan hos varje elev, att vilja spela mer- -Att ge eleven möjlighet att lära sig den grundläggande teknik i tennis samt rörelse koordination. Kontinuerligt samarbete sker mellan tränare/ledare för att se till att eleverna utvecklas på bästa sätt. Terminsavgift: 5-6 årTermin 1-216 deltagare1200:- 6-7Termin 3-412 deltagare1400:- Medlemsavgift 200:- per kalenderår Information om verksamheten: Information kommer finnas tillgänglig via anslagstavlan i rackethallen samt klubbens hemsida, www.trollbackenstk.sewww.trollbackenstk.se Avanmälan: Ska ske skriftligen till ansvarig tränare för minitennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna, godkänns ej. Avanmälan skickas till: Trollbäckens Tennisklubb Box 51 13522 Tyresö Ansvarig tränare för Minitennisskolan: Ej klar


Ladda ner ppt "ELIT TÄVLING OCH UTVECKLING TENNISSKOLAN MINITENNISSKOLAN."

Liknande presentationer


Google-annonser