Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avbrottstatistik 2011 Lokal- och regionnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avbrottstatistik 2011 Lokal- och regionnät."— Presentationens avskrift:

1 Avbrottstatistik 2011 Lokal- och regionnät

2 Genomsnittlig avbrottstid per kund och år [SAIDI] i lokalnät för oaviserade avbrott uppdelat på landsbygdsnät, blandat nät och tätortsnät, exkluderat avbrott i överliggande nätavbrott från överliggande nät 381 1620 529

3 Genomsnittligt antal avbrott per kund och år [SAIFI] i lokalnät för oaviserade avbrott uppdelat på landsbygdsnät, blandat nät och tätortsnät, exkluderat avbrott i överliggande nät

4 Genomsnittlig avbrottstid [SAIDI] i alla lokalnät, oaviserade avbrott, exkluderat avbrott från överliggande nät, 890

5 Genomsnittligt antal avbrott [SAIFI] i alla lokalnät för oaviserade avbrott, exkluderat avbrott i överliggande nät

6 Fördelning av antalet oaviserade avbrott under 2011 för alla kunder i landet

7 Lokalnätsområden med flest avbrott per kund under 2011
Genomsnittligt antal avbrott per år - beräknad efter oplanerade långa avbrott i eget nät. Andel kunder som har haft minst 4 eller 12 avbrott – beräknad efter avbrott i eget nät och region nät.

8 Lokalnätsområden med längsta medelavbrottstider under 2011
Nätföretag REL nr Medelavbrottstid i minuter Antal kunder Andel kunder som har haft minst 4 avbrott Andel kunder som har haft minst 12 avbrott Härjeåns Nät AB REL00576 1 535 26 532 74% 38% Blåsjön Nät AB REL00014 1 433 1 529 62% 43% E.ON Elnät Sverige AB REL00601 1 086 80 326 45% 7% Hamra Besparingsskog REL00068 898 520 0% Fortum Distribution AB REL00860 758 98 539 31% Elektra Nät AB REL00026 545 3 942 17% Vattenfall Eldistribution AB REL00572 515 53% Ljusdal Elnät AB REL00113 510 7 015 2% Mellersta Skånes Kraft REL00126 460 2 401 63% Brittedals Elnät ek för REL00020 443 3 636 26% Medelavbtottstid- beräknad efter oplanerade långa avbrott i eget nät. Andel kunder som har haft minst 4 eller 12 avbrott – beräknad efter avbrott i eget nät och region nät.

9 Lokalnätsområden med minst antal avbrott per kund under 2011

10 Lokalnätsområden med lägsta medelavbrottstider under 2011

11 Nätområden med störst andel kunder med 4 eller fler avbrott (CEMI 4) under 2011
REL nr Nätföretag Andel kunder som har haft mint 4 avbrott Antal kunder som har haft minst 4 avbrott Sverige 25,13% REL00252 Österfärnebo El ek för 99,88% 830 REL00193 Töre Energi ek för 98,86% 956 REL00249 Årsunda Kraft & Belysningsförening upa 94,01% 1 413 REL00255 Östra Kinds Elkraft ek för 78,63% 2 226 REL00073 Hjo Energi AB 78,15% 2 719 REL00576 Härjeåns Nät AB 73,85% 19 595 REL00126 Mellersta Skånes Kraft 63,27% 1 519 REL00014 Blåsjön Nät AB 62,13% 950 REL00123 Malungs Elnät AB 54,03% 7 682 REL00168 Skyllbergs Bruks AB 53,76% 737

12 Nätområden med störst andel kunder med 12 eller fler avbrott (CEMI 12) under 2011
REL nr Nätföretag Andel kunder som har haft minst 12 avbrott Antal kunder som har haft minst 12 avbrott Sverige 1,36% 72 179 REL00014 Blåsjön Nät AB 43,03% 658 REL00576 Härjeåns Nät AB 37,70% 10 002 REL00572 Vattenfall Eldistribution AB 16,85% 19 173 REL00252 Österfärnebo El ek för 10,35% 86 REL00093 Utsikt Katrineholm Elnät AB 10,33% 1 833 REL00249 Årsunda Kraft & Belysningsförening upa 8,05% 121 REL00601 E.ON Elnät Sverige AB 7,47% 6 004 REL00824 Skellefteå Kraft Elnät AB 6,07% 3 880 REL00570 Västerbergslagens Elnät AB 3,72% 993 REL00583 2,41% 17 986

13 Avbrott för olika kundgrupper
Genomsnittligt antal oaviserade långa avbrott för olika kundgrupper Kundgrupp (SNI) Antal kunder Genomsnittligt antal avbrott per år Jordbruk ( ) 34 141 3,27 Industri ( ) 75 073 1,56 Handel och tjänster ( , ) 1,27 Offentlig verksamhet ( , 99000) 1,67 Hushåll (111111, ) 1,65 Genomsnittlig avbrottstid för oaviserade långa avbrott för olika kundgrupper Kundgrupp (SNI) Antal kunder Genomsnittlig avbrottstid (minuter) Jordbruk ( ) 34 141 394 Industri ( ) 75 073 165 Handel och tjänster ( , ) 121 Offentlig verksamhet ( , 99000) Hushåll (111111, ) 190

14 Nätföretag med flest antal kunder som har haft avbrott längre än 24 timmar
REL Företag Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar 2011 Totalt antal abonnenter 2011 Andel abonnenter med avbrott > 24 timmar REL00583 Vattenfall Eldistribution AB 17 105 2,29% REL00601 E.ON Elnät Sverige AB 13 077 80 326 16,28% REL00860 Fortum Distribution AB 11 955 98 539 12,13% REL00615 8 016 0,99% REL00576 Härjeåns Nät AB 6 902 26 532 26,01% REL00572 5 098 4,48% REL00509 1 093 0,93% REL00824 Skellefteå Kraft Elnät AB 953 63 973 1,49% REL00178 Sundsvall Elnät AB 916 27 397 3,34% REL00886 Kraftringen Nät AB 829 98 217 0,84% REL00869 Dala Energi Elnät AB 791 25 140 3,15% REL00113 Ljusdal Elnät AB 774 7 015 11,03% REL00571 E.ON Elnät Stockholm AB 567 0,47% REL00015 Bodens Energi Nät AB 541 16 076 3,37% REL00014 Blåsjön Nät AB 469 1 529 30,67% REL00085 Jämtkraft Elnät AB 431 61 291 0,70% REL00077 Härnösand Elnät AB 428 13 711 3,12% REL00884 310 0,06% REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 242 13 304 1,82% REL00861 212 0,17%

15 Medelavbrottsfrekvens [AIF] i regionnät, per företag 2006 – 2011

16 Medelavbrottstid [AIT] i regionnät, per företag 2006 – 2011

17 Medelavbrottstid [AIT] i regionnät, alla regionnät 2006 – 2011

18 Medelavbrottsfrekvens [AIF] i regionnät, alla företag 2006 – 2011

19 Indikatorer för leveranssäkerhet i regionnäten 2011
Fortum Distribution AB RER00259 Skellefteå Kraft Elnät AB Vattenfall Eldistribution AB Fortum Distribution AB RER00586 E.ON Elnät Sverige AB Alla RER AIF eget + överliggande nät (avbrott/år) 0,02 0,33 0,18 0,15 0,13 AIF eget nät (avbrott/år) 0,17 AIT eget + överliggande nät (minuter/år) 1,06 19,85 10,56 9,00 7,60 9,14 AIT eget nät (minuter/år) 10,33 7,57 MAIFIE eget + överliggande nät (avbrott/år) 0,00 0,05 0,55 0,47 0,25 1,33 MAIFIE eget nät (avbrott/år) 0,54 1,31 Överförd energi (MWh) Oaviserad avbrott eget nät ILE (MWh) AIT (minuter/år) AIF (avbrott/år) Industri ( ) 1 440 10,07 0,17 Handel och tjänster ( , ) 31 2,50 0,04 Offentlig verksamhet ( , 99000) 1 283 962,12 16,04


Ladda ner ppt "Avbrottstatistik 2011 Lokal- och regionnät."

Liknande presentationer


Google-annonser