Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndigheten och FFI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndigheten och FFI"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndigheten och FFI
Dagens presentation Energimyndighetens egna program inom transportområdet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Peter Kasche Teknikavdelningen, Energimyndigheten Stödformer för utveckling & kompetenshöjning i Sverige,

2 Energimyndigheten

3 Mål för energipolitiken
EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för: Effektivare energianvändning. En växande andel förnybar energi. Energimyndigheten ska hjälpa Sverige och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat.

4 Energimyndighetens huvudsakliga arbetsområden inom transportsektorn
Andra generationens drivmedel, i första hand etanol från skogsråvara och förgasning av biomassa Elektrifiering och effektivisering av förbränningsmotorn, samt anpassning av denna för alternativa drivmedel

5 Energirelaterad fordonsforskning i Sverige 2013
Mera visionära projekt Mera marknadsnära

6 Energimyndighetens program inom transportområdet
FFI Energi o Miljö Mkr/år 4 utlysningar/år Nästa stängningsdatum Demonstrationsprogrammet för elfordon 40 Mkr/år (totalt 200 Mkr) Ca 2 utlysningar/år (2017) Nästa stängningsdatum Energieffektiva vägfordon 20 Mkr/år (totalt 80 Mkr) 1-2 utlysningar i början av programperioden Beslut om ny programperiod ej beslutad 5 Kompetenscentra KCK, CERC, KCFP, KCGEX, SHC 7-10 Mkr/år 10 åriga satsningar Projekt initieras av parterna Batterifondsprogrammet Ca 40 Mkr/år (totalt 205 Mkr) Nästa stängningsdatum Energieffektiva transporter Ca 20 Mkr/år (totalt ca 80 Mkr) Beslut om ny programperiod ej beslutad

7 Resultat från tidigare projekt

8 Regler för stöd till Forskning, utveckling och demonstration
Typ av projekt Max stöd Forskning % bidrag Tillämpad forskning 50 % bidrag Experimentell utveckling 25 % bidrag Speciell bonus för SME-företag Företag under 50 anställda 20 % extra Företag mellan 50 och 250 anställda 10 % extra Samarbete mellan företag 15 % extra

9 Hur söka stöd? Se under aktuella utlysningar på Ta kontakt med ansvarig handläggare

10 Hur söka stöd? Se under aktuella utlysningar på Energimyndighetens webb
Se under aktuella utlysningar på

11 FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation
FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel.

12 FFI mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan
Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

13 Hur länge pågår FFI? 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Finansiering Inriktning Beslut Och så vidare.. Satsningen är fortlöpande.

14 Transport-effektivitet
Fordons-utveckling Programledare: Eric Wallgren, VINNOVA Transport-effektivitet Programledare: Christina Kvarnström, VINNOVA Fordons- & trafiksäker-het Programledare: Ulrika Landelius, Trafikverket Energi & Miljö Programledare: Peter Kasche, Energimyndigheten Hållbar produktions-teknik. Programledare: Tero Stjernstoft, VINNOVA FFI - samverkansprogram

15 Fordons- & trafiksäkerhet
Programmet bidrar till fortsatt utveckling av fordon med både aktiva system för att förebygga olyckor och passiva system som lindrar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Insatser har en systemsyn för att få vägar, fordon och trafikanter att samspela på ett bra sätt.

16 Transporteffektivitet
Programmet främjar samarbete mellan: olika transportslag inom logistik och styrning av person- och godstransporter olika fordonsinriktade tjänster teknikutveckling och förbättrade fordonskoncept.

17 Energi & Miljö Programmet rör bland annat:
energieffektiva fordon med låg miljöpåverkan drivsystem för förnybara drivmedel och eldrift nya affärs- och samhällsekonomiska modeller. En omställning av transportsystemet är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och motverka andra miljöproblem.

18 Hållbar produktionsteknik
Programmet omfattar insatser inom bl.a. komponenttillverkning hytt- och karosstillverkning ytbehandling och målning Montering robotik kvalitetssäkring och produktionsledning. Global konkurrens ställer krav på automatiserade och innovativa tillverkningssystem av fordon, drivlinor och komponenter i Sverige.

19 Fordonsutveckling Utveckling av basteknik och systemkunnande är avgörande för att ta tillvara framgångar inom miljö och säkerhet. Programmet satsar på fordonselektronik och programvara samt effektiv konstruktion av nya fordonsegenskaper.

20 Regler för stöd inom FFI
Typ av projekt Max stöd Forskning % bidrag Tillämpad forskning 50 % bidrag Experimentell utveckling 25 % bidrag Speciell bonus för SME-företag Företag under 50 anställda 20 % extra Företag mellan 50 och 250 anställda 10 % extra Samarbete mellan företag 15 % extra att varje enskilt projekt ska ha minst 25 % finansiering från näringslivet (måste dock inte vara en avtalspart inom FFI) sökande skall antingen vara avtalspart inom FFI eller ha ett Letter of Intent från en FFI-avtalspart. Genom FKG finns även en möjlighet för nya företag att söka stöd inom FFI.

21 FFI-Ansökan Delprogrammet Energi & Miljö Övriga delprogram
Energimyndighetens E-portal Övriga delprogram Vinnovas E-portal

22 Projektprocessen från idé till genomförande

23 Miljövänlig katalytisk värmare
Projektbeskrivning Projektet är ett forskningsprojekt för att ta fram en helt ny och miljövänlig katalytisk fordonsvärmare för-, och tillsammans med Scania, VCC & KTH baserad på ReformTech’s teknikplattform. En sådan värmare genererar lägre utsläppsmängder, samt kan ha en högre verkningsgrad och lägre bränsleförbrukning. Resultat/Delresultat Projektet är just nu i “Demonstration phase”, A-tester är pågående och effektivitet och utsläppsmängder är verifierade. B-design är slutfört och B-testning skall börja i Q Efter det skall C-design genomföras med mål att göra fordonstester/provning under vintern 2012. Projekttid: Kontakt: Projektledare Bård Lindström, ReformTech, Energi och Miljö Anvisningar: Projektbeskrivning – sammanfatta projektet på några rader på ett sätt som är lätt att förstå. Resultat/delresultat – välj den rubrik som passar bäst. Skriv några rader om vad projektet har resulterat i. Kan även lyfta fram visioner här – hur bidrar detta projekt till något större? Projekttid – mellan vilka år varar projektet? Kontakt - Projektledare eller någon annan som är ansvarig för projektet. Loggor med medverkande - Lägg dem i rad längst ner. Tänk på att de ska vara högupplösta så de kan tryckas. Om det ej finns loggor så kan man skriva en rubrik ”Parter i projektet” och skriva ut alla medverkande. Bild - Gärna en eller flera mindre bilder till höger. Dessa ska vara högupplöst för tryck. Högupplösta bilder För att bilder ska se bra ut i tryck måste de vara i hög upplösning dvs minst 300 dpi. Utan högupplösta bilder kan man inte återge bilderna i detalj. Bildformat att föredra: EPS eller TIFF OBS! Är du osäker på om bilderna håller för att trycka i 70X100 stäm av med din kommunikationsavdelning.

24 Energy storage system (ESS) for heavy duty vehicles
Energi & Miljö Projektbeskrivning Projektet omfattar utveckling och laboratorietester av ett ESS (Energy Storage System) avsett för att i framtiden kunna integreras i Scanias serieproducerade tunga fordon. Parallellt kommer tillverkningsmetoderna att utvecklas. Resultat/Delresultat Förbättrad materialsammansättning i syfte att öka den teoretiska energikapaciteten. Bipolär sammankoppling av flera batterimoduler för ett lågt internt motstånd i ESS och effektiv kylning i syfte att tillåta snabb uppladdning vid höga laddströmmar. Påvisade resultat att ESS har potential att reducera bränsleförbrukningen hos tunga fordon med 20-30% Projekttid: Kontakt: Projektledare Niclas Uggla, Nilar International AB, Anvisningar: Projektbeskrivning – sammanfatta projektet på några rader på ett sätt som är lätt att förstå. Resultat/delresultat – välj den rubrik som passar bäst. Skriv några rader om vad projektet har resulterat i. Kan även lyfta fram visioner här – hur bidrar detta projekt till något större? Projekttid – mellan vilka år varar projektet? Kontakt - Projektledare eller någon annan som är ansvarig för projektet. Loggor med medverkande - Lägg dem i rad längst ner. Tänk på att de ska vara högupplösta så de kan tryckas. Om det ej finns loggor så kan man skriva en rubrik ”Parter i projektet” och skriva ut alla medverkande. Bild - Gärna en eller flera mindre bilder till höger. Dessa ska vara högupplöst för tryck. Högupplösta bilder För att bilder ska se bra ut i tryck måste de vara i hög upplösning dvs minst 300 dpi. Utan högupplösta bilder kan man inte återge bilderna i detalj. Bildformat att föredra: EPS eller TIFF OBS! Är du osäker på om bilderna håller för att trycka i 70X100 stäm av med din kommunikationsavdelning.

25 Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Energimyndigheten och FFI"

Liknande presentationer


Google-annonser