Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsamma studier? Livslönerapport 2011"— Presentationens avskrift:

1 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011
Thomas Ljunglöf,

2 Livslöner ”Lön och livsinkomst” (1963)
Månads- och årslöner ger en skev bild av verkligheten eftersom de inte beaktar akademikernas inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden Belysa de stora skillnader som finns mellan olika utbildningsinriktningar Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

3 Livslöner Utgångspunkten är en person som just tagit studenten från ett treårigt studie-förberedande gymnasieprogram (NV/SP) Lönerna över en livscykel jämförs mellan akademiker och gymnasieutbildade Studiemedel räknas som inkomst under studietiden, medan återbetalningen dras bort från nettolönen Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

4 Förutsättningar och antaganden
Högskolestudier påbörjas ht det år man fyller 19 Maxbelopp för studiemedel vid heltidsstudier Studiemedelsränta 1 procent kr/år förvärvsinkomst under studietiden Studielängd enligt statistik från SCB och HSV Akademiker pensioneras vid 65, gymn utb vid 64 2009 års skatteregler Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

5 Dataunderlag SCB:s lönestrukturstatistik 2009
Gymnasieutbildade på studieförberedande program Personer med minst kandidatexamen Totalt har löneuppgifter för individer använts, varav gymnasieutbildade Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

6 Övergångsfrekvens till högskolan inom tre år efter avslutat gymnasium
Inte bara en utbildningseffekt Övergångsfrekvens till högskolan inom tre år efter avslutat gymnasium Källa: SCB Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

7 Livslöner Summan av alla årslöner under arbetslivet
Skatten dras av, dvs. beräkningarna görs på nettolöner Problem med att alla löner har samma betydelse oavsett när i livet de betalas ut Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

8 Avkastning på högre utbildning
Vanligaste avkastningsmåtten på utbildning i litteraturen: Utbildningspremie (lönepremie) Internränta Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

9 Lönepremier vs internräntor
Universitets-lönepremien mäter löneskillnaden under yrkeslivet Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf,

10 Att beräkna avkastningen
Internräntan mäter skillnaden mellan ytorna (diskonterat) Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf,

11 Att beräkna avkastningen

12 Lönepremier vs internräntor
Universitets-lönepremien mäter löneskillnaden under yrkeslivet Internräntor mäter skillnaden mellan ytorna Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf,

13 Livslöneprofiler akademiker och gymnasieutbildade
Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

14 Avkastning på utbildningar inom pedagogik, humaniora och konst
? ?

15 Avkastning på utbildningar inom samhällsvet, juridik, handel & adm

16 Avkastning på utbildningar inom samhällsvet, juridik, handel & adm

17 Avkastning på utbildningar inom naturvetenskap, matematik & data

18 Avkastning på utbildningar inom hälso- och sjukvård
? ?

19 Avkastning på utbildningar inom övriga utbildningar

20 Olika utbildningsinriktningars avkastning

21 Vad krävs för ”nollavkastning”?
Grupp Studielängd - terminer Grundskollärare tidiga år - (7) Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) Yrkeslärarutbildning 5 (7) Konstnärlig utbildning - (9) Biblioteks- och infovetenskaplig Biologutbildning 1 (9) Arbetsterapeut Biomedicinsk analytiker 1 (6) Sjukgymnast Tandhygienist - (5) Social omsorgsutb 3 (7)

22 Vad krävs för ”nollavkastning”?
Grupp Studielängd - terminer Studiebidrag per termin Grundskollärare tidiga år - (7) Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) 30 000 Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) 74 000 Yrkeslärarutbildning 5 (7) 29 000 Konstnärlig utbildning - (9) Biblioteks- och infovetenskaplig Biologutbildning 1 (9) 89 000 Arbetsterapeut Biomedicinsk analytiker 1 (6) 64 000 Sjukgymnast 82 000 Tandhygienist - (5) Social omsorgsutb 3 (7) 45 000

23 Vad krävs för ”nollavkastning”?
Grupp Studielängd - terminer Studiebidrag per termin Pensions -ålder Grundskollärare tidiga år - (7) 68 Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) 30 000 66 Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) 74 000 67 Yrkeslärarutbildning 5 (7) 29 000 Konstnärlig utbildning - (9) 70 Biblioteks- och infovetenskaplig 69 Biologutbildning 1 (9) 89 000 Arbetsterapeut Biomedicinsk analytiker 1 (6) 64 000 Sjukgymnast 82 000 Tandhygienist - (5) Social omsorgsutb 3 (7) 45 000

24 Vad krävs för ”nollavkastning”?
Grupp Studielängd - terminer Studiebidrag per termin Pensions -ålder Höjd bruttolön Grundskollärare tidiga år - (7) 68 9,5 % Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) 30 000 66 2,0 % Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) 74 000 67 6,0 % Yrkeslärarutbildning 5 (7) 29 000 1,5 % Konstnärlig utbildning - (9) 70 15,0 % Biblioteks- och infovetenskaplig 69 11,5 % Biologutbildning 1 (9) 89 000 10,4 % Arbetsterapeut 10,6 % Biomedicinsk analytiker 1 (6) 64 000 4,0 % Sjukgymnast 82 000 6,1 % Tandhygienist - (5) 12,1 % Social omsorgsutb 3 (7) 45 000 2,9 %

25 Sambandet mellan lönespridning och utbildningens lönsamhet 2009

26 Faktisk och beräknad ålderslöneprofil vid olika avkastning för arbetsterapeuter 2009

27 Sammanfattning av resultaten
36 utbildningsinriktningar undersökta 12 olönsamma 2 går jämnt upp 9 har en avkastning på 1 – 5 % 8 har en avkastning på 6 – 10 % 5 har en avkastning som är större än 10 % Genomsnittlig avkastning för akademiker (exkl forskarutbildade) ligger på 7 % Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

28 Sammanfattning Akademisk examen lönsam för de allra flesta
Stora skillnader i lönsamhet mellan olika utbildningsinriktningar Vad man läst viktigare än hur länge man läst Högskoleutbildning mer lönsamt för kvinnor än för män Män kan få bra löner utan högskoleutbildning, men för kvinnor är det nästan en förutsättning Stor överensstämmelse med resultaten om lönestrukturen De med liten lönespridning har dålig lönsamhet pga svag löneutveckling

29 Lönar det sig att disputera?
Jämförelse mellan personer med doktorsexamen och personer examen från avancerad nivå (magister-/masterexamen) 8 utbildningsinriktningar jämförs Avkastning beräknas m hj a internräntemetoden Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

30 Lönar det sig att disputera? Förutsättningar och antaganden
Bygger vidare på tidigare antaganden i studien Direktövergång från magister-/masterexamen till forskarutbildning Doktorandtjänst i 5 år Disputation vid ca 30 års ålder Disputerade pensioneras vid 66, jämförelsegruppen vid 65 Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

31 Löner och lönespridning 2009

32 Avkastning av att doktorera
?

33 Saco Studentmässor: Väljayrkebloggen: www.valjayrkebloggen.se
Facebooksida från Saco, Välja högskoleutbildning, med tips och råd: Facebookgrupp för studievägledare: Sacos SYV-grupp, Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

34 Frågor? Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf


Ladda ner ppt "Lönsamma studier? Livslönerapport 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser