Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska"— Presentationens avskrift:

1 Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska
Skolsköterskornas kongress Göteborg

2 Friska och utsövda barn lär bättre!
Sömnfysiologi Enkätundersökning av skolbarns sömnvanor Vad göra? Narkolepsi

3 Barn i utsatta miljöer När jag väl gick till skolsköterskan, så sa jag inte att jag är orolig för att mamma och pappa dricker, nej jag sa ”jag sover lite dåligt” Det viktigaste som min skolsköterska sa till mig var att ”jag tror på dig, det kommer att gå bra för dig” Citat av Hillevi Wahl

4 Suprachiasmatiska kärnan Dygnsrytmen styrs av genetik + ljusinflödet ögat

5 Suprakiasmatiska kärnan kontrollerar tallkottkörtelns utsöndring av melatonin

6 Neuron – 100 miljarder Signalerna i hjärnan går med en fart av 580 km/tim. 100 miljarder neuroner i hjärnan. Var och en av dem kan kopplas ihop med tusentals andra. Varje neuron kan ta emot tusentals inkommande signaler varje sekund

7 Hypotalamus ordnar homeostas
hjärtats slag kroppstemperaturen vätskebalansen sömn sexuell utveckling

8 Vi sover en tredjedel av våra liv – men varför?
Rensa ut slaggprodukter ur hjärnan - bli av med trötthet Bygga upp energireserver - bli pigg Bevara energi i metabolismen - metabolismen minskar under sömn. (Djurarter med hög metabolism sover mer) Befästa långtidsminne. Eller tvärtom? Rensa ut skräp? Antalet synapser i cortex minskar under djupsömn! Immunförsvaret är beroende av sömn Fortfarande är mycket outforskat… Eva Svanborg

9 Drömmar Barn drömmer ca 50% av natten Vuxna drömmer ca 20%

10 Vad är normal sömn hos vuxna?
7 tim 23 minuter vardagar 8 tim 33 minuter helger Normal genomsnittlig sömntid: 6-9 timmar Våra inre klockor är inställda på 24,1 tim Eva Svanborg

11 Skolbarns sömnlängd, vardagsnätter
Fsk 1/ år1: 10 tim År 4: 9 tim, 35 min År 8: 8 tim, 5 min Gymnasiet: 7 tim, 30 min Garmy, skolbarns sömnvanor, Lund , enkätsvar från 3000 barn

12 Minskande sömnlängd? Barnens sömnlängd i min studie var ca min kortare än i Klackenbergs studie (Solna, barn födda på 1950-talet)

13 Kort sömnlängd är associerat med
TV på rummet TV-tid mer än 2 timmar Datortid mer än 2 timmar Sömnsvårigheter Trötthet i skolan Väckningssvårigheter Sämre trivsel i skolan Enkätundersökning med 3000 elever i Lund,

14 Barns sömnproblem måste tas på allvar
Sömnbrist hos unga ökar risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder Hans Smedje, Läkartidningen 2008

15 Sömn och obesitas hos barn
Barn med fetma har mer oregelbundna sömnvanor Mindre benägna till "catch-up" sömn på helgen Kortare sömnlängd Negativa metaboliska konsekvenser Spruyt K, Molfese DL, Gozal D. Sleep duration, sleep regularity, body weight, and metabolic homeostasis in school-aged children. Pediatrics Feb;127(2):e

16 Sömnbrist påverkar: Immunförsvaret Minnesförmåga Inlärning Tillväxt
Insulinkänslighet Blodfetter

17 Puberteten Många elever blir morgontrötta ”kvällsmänniskor”
Stor hormonell omställning Tillväxtspurt Förskjuten dygnsrytm

18 Kvällsmänniskor ”Sömnskuld” under skolveckan Hoppar över frukosten
Trött i skolan

19 Hypnos & Thanatos

20 24-timmarssamhälle Arbete och fritid sprids över dygnets alla timmar
TV, dataspel, Internet kan konsumeras dygnet runt Mycket konkurrerar om dygnets vakna timmar – ett hot mot ungdomars sömnvanor?

21 24-timmars samhället – så här ser jorden ut från rymden, på natten!

22 Sömnen är ett anabolt, reparerande och uppbyggande tillstånd
Vid för lite sömn påverkas tillväxthormon, testosteron och immunförsvaret negativt Otillräcklig sömn hos barn leder till koncentrationssvårigheter, problem med humöret och försämrad impulskontroll under dagen Dahl 1996

23 Senareläggning av tiden för skolstart i högstadiet – kontrollerad studie i Minnesota, USA
En timme extra sovmorgon i ett område, som vanligt i ett annat område Ungdomar som fått sovmorgon fick bättre studieresultat, mindre oregelbundet sömnbeteende, mindre trötta i skolan, bättre välbefinnande, mindre förekomst av depressivt och antisocialt beteende Wahlstrom et al. 2001

24 Forts sovmorgon-studien
Lärarna upplevde att deras arbetssituation förbättrades, mer tid för planering, lugnare lektioner Föräldrarna rapporterade positiva förändringar med den förlängda sömnen. Ungdomarna åt oftare frukost. Wahlstrom et al. 2001

25 Frukost ger bättre betyg
Hungriga och trötta elever har svårare att koncentrera sig på skolarbetet Nordlund&Jacobson 1997

26

27 Dagtrötthet Pubertet Snarkning / sömnapné Förskjuten dygnsrytm
Depression Oroliga hemförhållanden Narkolepsi Restless Legs (växtvärk???)

28 Vad göra vid sömnstörning?
Finns motivation? Sömndagbok Föräldramedverkan Medievanor (TV, dator, mobil) Utomhusvistelse Träning, när? Kaffe / alkohol / tobak? Regelbundenhet (även helgen…)

29 Screeningfrågor vid sömnproblem
Sömnlöshet, dygnsrytm, sömnhygien Snarkning och andningsbesvär under sömn Parasomnier Sömnighet och andra besvär (inkl tecken på narkolepsi) Hans Smedje 2007, Sömnproblem hos barn och ungdom

30 Tips Varma fotbad på kvällen (påverkar distalt hudblodflöde)
Strikta uppstigningstider Undvik TV på rummet Ingjuta hopp!

31 Skolan + Står för regelbundenhet, börjar samma klockslag alla vardagar
- Är inte anpassad för en tonårings (kvällsmänniskas) dygnsrytm

32 Sammanfattningsvis Fråga om sömn och mardrömmar Ingjut hopp! Tålamod!

33 Narkolepsi & Pandemrix
Insjuknande inom 2 månader efter vacc. Sverige, Finland och Island genetiska komponenter? miljömässiga orsaker?

34 Narkolepsi Debuterar ofta i tonåren Under-diagnosticerad sjukdom
Auto-immun sjukdom? Minskad produktion av orexin – hypokretin (hypotalamus) MSLT-test

35 Narkolepsi: symptom Dagsömnighet Dålig nattsömn
Kataplexi vid emotioner Hallucinationer vid insomning och uppvaknande Sömnparalys vid insomning och uppvaknande

36 Tack till skolsköterskorna i Lund och deltagande barn och föräldrar
Södra Sveriges Sjuksköterskehem Fanny Ekdahls stiftelse för pediatrisk forskning European Sleep Research Society / Marie Curie Actions EU Ebba Danelius stiftelse / SSF

37 Boktips Lilla sömnboken. Handbok för alla som vill sova bättre. Atle Dyregrov Sömn. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Marie Söderström


Ladda ner ppt "Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska"

Liknande presentationer


Google-annonser