Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antiken 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Tiden Handelscentrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antiken 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Tiden Handelscentrum"— Presentationens avskrift:

1 Antiken 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Tiden Handelscentrum
Inspiration från olika kulturer Stadsstater Gemensamt språk = gemensam grupp Demokrati Vetenskapen blomstrade och gav svar på frågor om hur världen fungerar Religionen viktig Grekland var ett handelscentrum på den tiden, vilket innebar att flera kulturer möttes där och man kunde då bli inspirerad av olika kulturer. Grekland var indelad i olika stadsstater, men de ansåg ändå att ett folk som har ett gemensam språk till samma folkgrupp (Greker). Under antiken fanns det flera framstående vetenskapsmän som Hippokrates (medicinens fader). Stora filosofiska män som Sokrates, Platon. Den första kända demokratin utvecklades i Antika Grekland. Inte riktigt demokratis så som vi känner till eftersom alla fick inte rösta. (slavar och kvinnor).

2 Antiken 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Berättandet
Litteraturen delas in i 3 kategorier; epik, lyrik och dramatik Få läskunniga människor Teaterpjäser Rapsoder – kringresande yrkesberättare Berättelserna skrevs ner i hexameter som gjorde det lättare att minnas Hjältesagor med många övernaturliga inslag Gudar som gärna styr över de små människornas öde Hybris – övermod Mycket muntligt berättande då inte många kunde läsa. Senare samlade man in dessa berättelser och fick ner det i skrift. Teaterpjäserna är antingen komedier eller så var de tragedier.

3 Antiken 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Författare och verk
Få kvinnliga författare då det bara var män som var tillåtna på offentliga evenemang såsom fester där man hyllade gudar genom att skriva dikter om dem Homeros – Iliaden, Odysséen Sofokles – Kung Oidipus, Antigone Euripidies – Medea, Hippolytos Aristofanes – Lysistrate Det var på dessa offentliga sammanhang som många berättelser om hjältars olika bragder tog plats. Oidipus komplex – myntas senare av Sigmund Freud tyska psykoanalytiker.

4 Medeltiden ca 500 – 1450 e.Kr. Tiden
Orolig tid i Europa med många krig vilket ledde till att handel, utveckling av teknik och vetenskap avstannade Katolska kyrkan var mycket mäktig och dominerade västvärlden. Det var också de som stod för utbildning och vetenskap Latin blev det dominerande språket som alla lärda använde Det var många religiösa texter som producerades, men det fanns även riddarhistorier p.g.a korstågen Torftig period om man ser till litteratur

5 Medeltiden ca 500 – 1450 e.Kr. Berättandet
Centralt för innehållet i litteraturen var kampen mellan gott och ont (himmel – helvete, mycket religiöst ”tänk”) Kung Arthur och riddarna vid det runda bordet Tristan och Isolde Den gudomliga komedin av Dante Alighieri Inom konsten var det mest ikoner som avbildades

6 Renässansen ca 1450 – 1660 Tiden Ordet renässans kommer från franskan renaissance som bokstavligen betyder ”pånyttfödelse” Det som ska födas på nytt är den antika kulturen – det vill säga hur man byggde, målade, skrev och tänkte Uppror mot medeltidens religiösa livsåskådning och vill lyfta fram människans mångsidighet och frihet i centrum Reformationen av Martin Luther Renässans var en kulturell strömming som var mest utbrett i Italien och som senare spred sig till resten av Europa Boost för självförtroendet för människans förmåga. Om vi kunde göra stora upptäckter så kan det väl inte vara så som religionen vill få oss till att vara. Luthers teser bidrog ytterligare till upplysningens idéer om att alla människor är kapabla till att tänka själva och att frälsning kommer genom att vi själva ber och lever på ett värdigt sätt och inte genom att köpa ett avlat från kyrkan.

7 Renässansen ca 1450 – 1660 Tiden Inte bara litteraturen som blomstrade utan även konsten förändrades. Det var inte lika mycket religiösa inslag. Även teatern återgick till det antika dramat Kopernikus upptäckt - heliocentrisk världsbild Giordano Bruno – finns fler världar Handeln blomstrade under denna epok eftersom fler gav sig ut för att hitta andra delar av världen där man kunde hämta hem dyrbara och sällsynta varor som man senare kunde sälja dyrt och tjäna mycket pengar på Den allra viktigaste uppfinningen av betydelse för litteraturen var Gutenbergs tryckarkonst som ledde till att man kunde trycka upp fler böcker snabbare

8 Da Vincis Vitruvian Man
Da Vincis Mona Lisa

9 Renässansen ca 1450 – 1660 Berättandet
Många historier innehöll kritik mot kyrkan och det medeltida samhället trots att det var censur som utfärdades av kungarna och kyrkan Ett känt verk som kritiserade överheten var Den store Gargantuas förskräckliga leverne av François Rabelais William Shakespeare är den mest kända pjäsförfattaren genom tiderna. Han hämtar gärna inspiration från de antika dramerna men innehållet i hans pjäser präglas av renässansens “tänk” Shakespeare är mest känd för Hamlet, Romeo & Juliet och MacBeth

10 The Globe Theatre i London
1996

11 Upplysningen 1700 – 1800 Tiden Utbildning var viktigt under upplysningen eftersom en utbildad person var också en person som var ”upplyst” en person som hade kunskaper och som då kunde tänka själv, använda sitt förnuft och inte lita blint på vad överheten säger Vetenskapen kunde ge mer svar än vad religionen kunde Fler vetenskapliga upptäckter som gjorde att man trodde allt mer på att vetenskapen kunde ge svar än religionen kunde ex: Newtons gravitationsteori Människor började alltmer tvivla på adelns medfödda privilegier och fler och fler trodde starkt på jämlikhet mellan alla människor Tron om jämlikhet ledde så småningom till den franska revolutionen.

12 Upplysningen 1700 – 1800 Tiden Fler läskunniga människor vilket var den största anledningen till att upplysningens tankar/idéer/övertygelser kunde spridas mycket fortare med hjälp av tidningar

13 Upplysningen 1700 – 1800 Berättandet
Litteraturen präglades av upplysningstankar som: Jämlikhet mellan alla människor, alla är fria individer ingen ska förslavas Utbildning – kunskap är viktig så att du kan resonera och fatta beslut med förnuft Robinson Crusoe – Daniel Defoe Gullivers resor – Jonathan Swift

14 2010 1997

15 Romantiken 1760 – 1840 Tiden Romantiken som epok växte gradvis fram under upplysningen Människor började så småningom bli trötta på alla förändringar och på att det lades för mycket vikt på förnuft hela tiden och inte tillräckligt mycket känslor Människorna började att tänka tvärtemot vad man gjorde under upplysningstiden Romantikerna menar även på att det finns saker här i världen som inte går att förklara med hjälp av vetenskap En viktig samhällsförändring bidrog den industriella revolutionen till Många människor började lyfta fram den negativa sidan av utveckling (urbanisering, fattigdom) Nationalismen växte fram

16 Romantiken 1760 – 1840 Berättandet
Man skrev oftast om längtan efter något annat än den egna tråkiga vardagliga situationen Man skrev om längtan till kärlek, äventyr och magi Under denna epok växte en ny genre fram – den historiska romanen Ivanhoe – Walter Scott Den unge Werthers lidanden – Johan Wolfgang von Goethe För tidigt begravd, Svarta Katten – Edgar Allen Poe Frankenstein – Mary Shelley Förnuft och känsla – Jane Austen Ivanhoe är ett exempel som visar på en längtan till något annat, en svunnen tid (allting var bättre förr) Många började att klä sig som Den unge Werther i gula byxor och gul väst och förälskade sig i kvinnor som de inte kunde få.

17 En kärlekskrank Werther

18 Realismen 1830 – 1910 Tiden Västeuropa och USA industrialiserades och följden av detta blev att det blev ännu större klyftor mellan rika och fattiga samtidigt som nya uppfinningar som vaccin gjorde att fler människor levde längre Avstånden blev mindre tack vare järnvägar och telefon och telegram Men klyftorna mellan de rika och de fattiga irriterade folk och fler och fler politiska ideologier såsom socialism och liberalism växte fram som kom med förslag på hur samhället skulle utvecklas och bli mer rättvist

19 Realismen 1830 – 1910 Berättande
Realismen ville beskriva samhället precis så som det var utan att försköna eller att förvränga Romanerna blev längre då det oftast fanns flera karaktärer i romanen så som det är i ett samhälle Oliver Twist – Charles Dickens Brott och Straff – Fjodor Dostojevskij Jane Eyre – Charlotte Brontë Onkel Toms stuga – Harriet Beecher Stowe Fler som började fundera kring kvinnans rättigheter och det gjorde att en ny slags hjältinna dök upp i litteraturen: Jane Eyre

20 Modernismen 1910 – 1950 Tiden Europa med alla sina kolonier började ta över större delen av världen, vilket man i Europa ansågs berättigat eftersom man var den civilisation som var klart överlägsna andra kulturers 2 världskrig chockade det civiliserade och ”överlägsna” Europa Samma civilisation som upptäckte radioaktiva strålning och fördelen med den använde samma kunskap till att döda så många människor (atombomber) Allt gammalt måste förändras Synen på människan förändrades genom Sigmund Freuds teorier Hur kunde människor som hade drivit utvecklingen inom teknik framåt vara ansvariga för så mycket död och elände. Freud: medvetna och det undermedvetna som båda styr över våra handlingar.

21 Modernismen 1910 – 1950 Tiden Då man ansåg att allt gammalt skulle förändras så var denna tiden full av experiment både inom litteratur och konst Under denna epok uppstod det flera olika rörelser som hade olika inriktningar inom litteraturen och inom konsten

22 Modernismen 1910 – 1950 Berättandet
Många skrev på olika sätt eftersom de ville experimentera fram ett passande sätt att beskriva världen/verkligheten på Många inriktningar växte fram Expressionism – verkligheten förvrängs så att konstnärens inre föreställningsvärld och känslor kommer fram Dadaism – verkligheten alltför komplicerad för att kunna återge på ett gammalt och traditionellt sätt, okonventionellt Kubism – bryta upp med den traditionella yttre formen, hittar nya vägar att tolka verkligheten Futurism – maskindyrkan, hyllar snabbheten och aggressivitetens skönhet Surrealism – ”öververklighet” kombinerar språkets frigörelse med psykoanalysens teorier

23 Modernismen 1910 – 1950 Franz Kafka - Förvandlingen, Processen
Författare och verk Franz Kafka - Förvandlingen, Processen Ernest Hemingway - Farväl till vapen Herman Hesse - Stäppvargen

24 The weeping woman av Pablo Picasso
Skriet av Edward Munch

25 Karawane jolifanto bambla o falli bambla großiga m'pfa habla horem egiga goramen higo bloiko russula huju hollaka hollala anlogo bung blago bung blago bung bosso fataka ü üü ü schampa wulla wussa olobo hej tatta gorem eschige zunbada wulubu ssubudu uluwu ssubudu tumba ba-umf kusa gauma ba - umf Hugo Ball (dadaism) Guillaume Apollinaire Bilddikt


Ladda ner ppt "Antiken 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Tiden Handelscentrum"

Liknande presentationer


Google-annonser