Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TiTAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TiTAN."— Presentationens avskrift:

1 TiTAN

2 Vad är en operatörsplats?
Kallas även DWS, Dispatcher, kommandoterminal eller KC-terminal

3 Vad är TiTAN? TiTAN är en applikation för operatörsplatser i RAKEL-nätet. Titan finns i två olika varianter: TiTANx - operatörsplats fast ansluten till RAKEL-systemet TiTANr - operatörsplats ansluten till RAKEL-systemet med en CASSIDIAN TETRA-terminal

4 TiTAN Första TiTAN-prototyp år 2000
Tätt samarbete med CASSIDIAN, TWISP-partner Godkänd att användas i RAKEL-nätet Produkten överförd från TC Connect AS, Norge till TC Connect AB, Sverige All utveckling sker med egna resurser vid vårt kontor i Kumla Anpassning enligt kundernas önskemål och krav Uppgraderas till senaste release med ett antal nya funktioner

5 Grundfunktioner Inloggning Visning av resurser Gruppsamtal
Individsamtal Nödsamtal Meddelanden Utalarmering Dynamiska grupper (Call out / Incident hantering) Loggning av alla händelser Inspelning av trafiken

6 TiTAN styrkor 1(2) Användarvänlighet Lättanvänt Windows-baserat. Drag och släpp Loggning Loggar användarens alla aktiviteter, har möjlighet till inspelning och historik. Operatör kan lyssna av inspelningen. Talgrupper 16 talgrupper kan visas samtidigt. Dra och släpp=enkel hantering för hopkoppling av talgrupper. Tilldelning av dynamiska talgrupper Drag och släpp=snabb och enkel hantering, alternativt via ISSI-nr. Spårning Möjlighet att lägga in spårning på en nr-serie alt. spåra alla på en talgrupp. Anrop till alla terminaler som är registrerade på samma BS Möjligt i applikationen Utalarmering Enkelt att skapa en insats och visar tydligt vilka som deltar i insatsen

7 TiTAN styrkor 2(2) Ljudvägar 5 olika möjligheter till olika ljudvägar på samtliga talgrupper. Nedkoppling av individanrop Operator kan bryta ett pågående individanrop mellan 2 terminaler. Hantering av flera inkommande individanrop Hamnar automatiskt i kö, möjlighet att parkera/växla/återta samtal B2B-interface För anslutning mot externa applikationer

8 Användarvänlig RAKEL-kommunikation
Lättanvänt MS Windows-baserat gränssnitt Drag och släpp Högerklickning Sammanhangskänsliga menyer Multipla ljudkanaler

9 Effektiv handläggning av anrop och situationer
Enkel hantering av inkommande och utgående: - Individsamtal - Gruppsamtal - Nödsamtal - Textmeddelanden (SDS) - Statusmeddelanden

10 Överblick av resurserna i realtid (TiTANx)
Gruppmedlemmar och dess lyssningsstatus visas Tydlig överblick över vilka gruppmedlemmar som faktiskt lyssnar på gruppsamtal Tydlig överblick över användarnas och enheternas aktuella status - Påslagen/avslagen - Operationell status (ex. Ledig, på uppdrag) - Vald talgrupp - Talgrupp ingår i scanning - Upptagen i samtal

11 Smidig överläggning och integrering
Skapa tillfälliga (DGNA)-grupper vid behov när så krävs Loggning av händelseförloppet vid anrop och situationer Ljudinspelning av trafiken Incidenthantering Öppet gränssnitt mot externa applikationer DGNA, Dynamic Group Number Assignment

12 Hur det ser ut på skärmen
TiTAN erbjuder ett intuitivt och objektorienterat användargränssnitt med standardiserade funktioner från Microsoft Windows såsom ”Drag n’ drop”, dynamiska menyer och ”höger klicks” funktioner.

13 Funktionsskillnader TiTANx - TiTANr
Tracking (användarstatus, position, lyssningsläge) Hantering av dynamiska grupper (DGNA) Visning av gruppmedlemmar och lyssningsläge Realtidsuppdatering av resurslista och vyer Kombinerade grupper × × × × ×

14 TiTANx vs TiTANr Functionality TiTANx TiTANr Group communication Yes
Individual communication Text messaging Status messaging Tracking (operational status, location, listining state) No Reception of emergency calls Partly Management of dynamic groups (DGNA) Logging of events to database Incident handling and callout with delivery confirmations and synchronised user response Visualisation of group members and listening state Real-time update of resource list and views Audio recording and instant replay View of units in separate list XML based interface for the exchange of data and functionality between applications Plug-in architecture for multiple/alternative communication channels (GSM, VoIP, ) View of base stations with currently covered terminals Combining of Groups

15 TiTAN vs DWS Funktioner TiTANx DWS Gruppanrop Ja Individanrop
Skicka / ta emot text (SDS) Skicka / ta emot statusmeddelande Spårning (läge, position, lyssna-läge) Kan spåra på hel nummerserie eller spåra alla inom en organisation Skriv in ISSI nummer för att kontrollera vilken talgrupp användaren har Mottagning av larmanrop Hantering av dynamiska grupper (DGNA) Dra och släpp ger snabb hantering. T.ex märka de ISSI som ska ingå och släpp dessa i DGNA gruppen. ISSI-nummer måste anges för tilldelning av varje talgrupp Administration (skapa, modifiera, ta bort) användare, terminaler, organisationer etc. Nej Incident-hantering/utalarmering med leveranskvitto och synkroniserad användarrespons Visulasiering av gruppmedlemmar och lyssningsläge Loggning av händelser till databas Realtidsuppdatering av resurser och visningar Delvis Visning av enheter i separat lista XML-baserat interface för utbyte av data och funktioner mot externa applikationer Plug-in arkitektur för alternativa kommunikationskanaler (GSM, VoIP, ) Ljudinspelning/ omedelbar uppspelning End-to-end kryptering Roadmap

16 Konfiguration All konfigurering görs i TiTANs databas (per PC eller centralt) Vissa konfigurationer kan göras i Config.xml (per PC) Alla händelser loggas till en databas och trafik kan spelas in och lagras på datorns hårddisk. 1.Start 2. Config TiTAN 3. Config Config.xml Access SQL Inspelning Loggning .wav

17 TiTAN Optioner Ljudinspelning

18 TiTAN Optioner Utalarmering

19 TiTAN Optioner B2B (XML Interface) Externa applikationer TiTAN G UI
. TiTAN G UI EADS - TETRA ch B 2 Socket Kernel EADS xGear Externa applikationer B2B, Business To Business protokoll XML, eXtensible Markup Language

20 Operatörsplats fast ansluten till RAKEL-systemet
TiTANx x Operatörsplats fast ansluten till RAKEL-systemet

21 Anslutning av TiTANx XGEAR1
TCS TiTANx VRS TiTAN-TBH XGEAR

22 Anslutning av TiTANx XGEAR 16
TCS TiTANx VRS TiTAN-TBH XGEAR16 E1 Option: Redundant anslutning via radio E1 är en överföringsstandard för data. Kapaciteten är 2Mbit/s

23 TiTANr r Operatörsplats ansluten till RAKEL-systemet med en CASSIDIAN TETRA-terminal

24 Anslutning av TiTANr Pratar och lyssnar gör du i radions mikrofon/högtalare

25 Genomgång av användargränssnitt och funktioner

26 Starta/avsluta

27 Starta/avsluta Starta TiTAN
1. Dubbelklicka på TiTAN- ikonen på skrivbordet 2. Fyll i RAKEL användarnamn och lösenord Lst_Skane_1 *********** Vid konfigurationen kan även egna inloggningsuppgifter läggas in, ex. Användarnamn: Pelle Lösenord: Rakelrockar Programmet startar upp, det tar några sekunder. När du är inloggad visas TiTAN användargränssnitt på skärmen. Sedan hämtar TITAN information om tillgängliga resurser från Tetra-systemet.

28 Starta/avsluta Logga av Klicka ”File” och ”Log Out” Avsluta
1. Välj ”File” och ”Exit” eller Klicka på uppe i högra hörnet 2. Klicka Ja för att bekräfta När man loggar av, tas alla resurserna bort från användargränssnittet, men sparas ändå kvar i program-minnet. Om du loggar in igen med samma användarnamn, finns resurserna tillgängliga meddetsamma utan att behöva laddas ner igen.

29 Ljudkontroller

30 Ljudkort Profire 610 Spänningsmatning till mikrofon, ska alltid vara intryckt Till/från Mikrofonnivå bordsmikrofon* Mikrofonnivå Headset* Volymjustering headset Volymkontroll * För att justera mikrofonnivån ställ ratten helt medurs. Prata i mikrofonen med normal samtalston och rör ratten moturs till den röda clip-lampan slutar lysa. Mikrofonnivån är då inställd korrekt. Notera! Koppla inte in eller ur det Firewire-anslutna ljudkortet då datorn är påslagen. Gör alla Firewire-anslutningar med datorn avstängd.

31 Mikrofonval (XGEAR16) Via XGEAR Sound Control väljs vilken mikrofon
som ska vara aktiv: Headset Desktop

32 TiTAN Skärmbild

33 TiTAN skärmbild (option)
Under visa-fliken på menyfältet kan man välja vilka vyer som ska visas.

34 TiTAN skärmbild I fältet kanalstatus visas information om Rakel-anslutningen. OK Fel Ditt ISSI-nummer Status (ställ musen över fältet för att visa mer information) - Loading, hämtar information från Rakel-systemet - Logged in, förbindelsen mot Rakel-systemet OK - Started, fel i förbindelsen mot Rakel-systemet Olästa meddelanden

35 Funktioner Operatören kan utföra olika funktioner genom att använda höger-klick funktioner, funktionerna är beroende på vilket fönster eller element du klickar på. Navigeringen i TiTAN bygger på en kombination av mus och tangentbord., på samma sätt som i standard Windows applikationer. Navigeringen i TiTAN bygger på en kombination av mus och tangentbord på samma sätt som i standard Windows applikationer. Exempelvis kan CTRL-, SHIFT-funktioner användas enligt Windows-standard.

36 Resurshantering

37 Resursområdet Resursområdet, visar organisationer, grupper, enheter, Tetraterminaler och arbetsstationer med deras status.

38 Organisation Talgrupper Mapp Gruppfönster Statusikoner Medlemmar i
vald grupp Svart text: Ingen status är tillgänglig. Radioanvändaren har inte skickat statusmeddelande de senaste 12 timmarna, eller är inte trackad Röd text: Radioanvändaren är redan engagerad i en uppgift/utalarmering Blå text: Snart tillgänglig Grön text: Radioanvändaren är tillgänglig för nya uppgifter/utalarmering Grå text: Radioterminalen är avslagen eller utanför täckningsområde Medlemsfönster

39 Alla-fliken Visar tillgängliga organisationer som en trädstruktur. expanderar vyn till en öppen listvy och du kan se underorganisationer och dess grupper. Sökning kan ske genom att skriva sökord.

40 Grupp-fliken Visar tillgängliga organisationer i en sorterbar lista. Markera önskat sorteringsfält i rubriken. Sökning kan ske genom att skriva sökord.

41 Ikoner i resursområdet
När en radio är aktiverad för tracking, finns mycket information tillgänglig om radion, t.ex. enhetens läge (på/av), status etc. Vilka terminaler som ska trackas bestäms vid konfigurationen.

42 Resursområdet När du väljer resurs från resursområdet eller ett anrop i gruppanropsfönstren i mitten på TiTAN-skärmen, visas tilläggsinformation på denna resurs eller anropet på det valda resursfönstret ovanför anropsfönstret i statusområdet. Olika information visas beroende på om vald resurs är en grupp eller terminal.

43 Resursinformation - terminal
Status på terminal Namn på terminal Resurs ISSI I individsamtal Vald grupp

44 Resursinformation - grupp
Namn på grupp Resurs GSSI

45 Högerklickfunktioner i gruppanropsområdet

46 Högerklickfunktioner i resursområdet

47 Högerklickfunktioner i statusområdet

48 Sammanfattning Visning av resurser
Visar: Organisationer och organisationsträd Grupper och kombinationer av dessa Radioterminaler Arbetsstationer/dispatchers Information läses in vid start av TiTAN eller löpande Visningen är alltid synkroniserad med RAKEL-systemet Visar detaljerad information om de olika enheterna Egen flik för visning av grupper och enheter

49 Sammanfattning Visning av resurser
För organisationer Namn ID Medlemmar För arbetsstationer (andra TiTAN) ISSI Tilhörande organisation Inloggad användare

50 Sammanfattning Visning av resurser
För Radioterminaler: Namn ISSI Tillhörande organisation Radio status (påslagen, avslagen, i individsamtal, i nödsamtal) Operativ status (”ledig”, ”uppdrag”, ”framme” etc.) För Grupper Statisk / dynamisk GSSI Medlemmar och deras lyssningsstatus Vilken organisation den tillhör

51 Gruppkommunikation

52 Gruppkommunikation Dra och släpp gruppen eller grupperna du vill kommunicera med från resursområdet in till gruppanropsområdet eller högerklicka på gruppen och välj anslut Det är möjligt att ha upp till 16 samtidiga grupper i gruppanropsområdet

53 Gruppanropsfönster Extern sänd- knapp Broadcast Företräde Solo Minimera/maximera fönster Talgrupps- namn Sändnings- knapp Stäng fönster Anropshistorik Val högtalare/ headset Gruppmedlemmar Sammansatta grupper (Visas endast om det finns några) PTT färgkod: Grön: Du sänder Gul: Annan sänder Röd: Nödsamtal

54 Gruppanropsfönster Gruppmedlemmar Gruppen på skanning Status- ikoner
Gruppen vald Ingen symbol: Radioterminalen lyssnar inte på gruppen Status- ikoner Grupp- medlemmar

55 Gruppanropsfönster Anropshistorik Anropshistorik Anropets starttid

56 Gruppkommunikation Tala till en grupp
Klicka mikrofon/PTT tangenten i fönstret för gruppanrop och håll när du talar alternativt tryck på ”mellanslag” Extern sändningsknapp (PTT) Klicka tangenten för att aktivera/inaktivera extern PTT. Tangenten är bara synlig när extern PTT är ansluten. Mikrofonlås: Lås mikrofon/PTT: SHIFT + klicka på mikrofon/PTT-tangenten Lås upp: Klicka på mikrofonsymbolen

57 Gruppkommunikation Tala till flera grupper (broadcasting)
Klicka på symbolen i fältet i gruppanropsfönstret för alla grupper du vill tala till. Klicka sedan och håll ner mikrofon/PTT-tangenten i ett av gruppanropsfönstren. Anropet når alla valda grupper samtidigt. Notera att när en radioanvändare besvarar till ett broadcast anrop, sker svaret enbart på en grupp, inte på alla grupper som operatören gör broadcast på.

58 Gruppkommunikation Anropskö
Håll ner sänd-tangenten för att köa anropsbegäran. Kön indikeras av denna ikon När operatören får tillåtelse att tala ändras ikonen och operatören kan börja tala.

59 ! Gruppkommunikation Företräde
Gör det möjliga att avbryta annan talare. Företräde kan användas i grupp- och individanrop. Klicka på symbolen för företräde .Tryck PTT och börja tala.

60 Gruppkommunikation Övervaka utan ljud
Du kan övervaka utan ljud när du vill övervaka händelser i en grupp utan att lyssna. Högerklicka på en grupp i resursfönstret eller i gruppanropsfönstret och välj övervaka utan ljud. För att återvänta till övervakning med ljud höger-klicka i gruppanropsfönstrets rubrik och välj ändra till gruppsamtal med ljud.

61 Gruppkommunikation Val av högtalare
Inkommande ljud kan styras till valfri högtalare. Flera högtalare kan anslutas till ett anrop genom att trycka <CTRL>.

62 Gruppkommunikation Solo
Tystar ljudet på alla andra anrop. Kan utföras på både gruppanrop och individanrop. Klicka på Solo symbolen De grupper som ljudet är tystat på indikeras med

63 Sammansatta grupper Det är möjligt att temporärt sätta samman åtta grupper som maximalt, för att kommunicera som en enda grupp. Kommunikation skickas till alla grupper i den sammansatta gruppen. Kommunikation i kombinerade grupper innefattar gruppanrop, SDS och statusmeddelande.

64 Sammansatta grupper Skapa sammansatt grupp
För att skapa en sammansatt grupp välj gruppen som ska agera som basgrupp. Lägg sedan till andra grupper genom att dra dem från resursområdet till basgruppen (dra och släpp).

65 Sammansatta grupper Visa sammansatta grupper
Medlemsgrupperna är synliga i gruppfönstret för sammansatta gruppanrop med en indikering av grupptyp. PTT-tangenten indikerar grupptyp av den anslutna gruppen. Resursområdet visualiserar också kopplingen mellan grupperna. Visning av sammansatta grupper Sammansatt basgrupp Sammansatt medlemsgrupp

66 Sammansatta grupper Modifiera sammansatt grupp
En sammansatt grupp kan modifieras genom att ta bort eller lägga till grupper. Välj gruppen och tryck Delete, alternativt högerklicka på gruppen och välj i menyn ta bort från den kombinerade gruppen. Frigör sammansatt grupp En sammansatt grupp frigörs när alla gruppmedlemmar tas bort från basgruppen. Om basgruppen tas bort från en av medlemsgrupperna, tas medlemsgruppen bort från den sammansatta gruppen.

67 Sammanfattning Gruppkommunikation Funktioner: PTT Val av högtalare
Val av visning (historik / gruppmedlemmar) Förtur Broadcast Solo Ändra fönsterstorlek Ändra volume ”Lås PTT” Kö-hantering

68 Sammanfattning Gruppkommunikation PTT färgkod: Grön: Du sänder
Gul: Annan sänder Röd: Nödsamtal Två alternativa visningar Visa Samtalshistorik Visa gruppmedlemmar Visa vilka radioterminaler som är PÅ / AV Vilka radioterminaler som har valt eller scanner gruppen Vilka radioterminaler som inte scannar gruppen (för exempel att de är i individsamtal)

69 Individanrop

70 Aktiva inkommande eller utgående anrop
Anrop i detta sammanhang är talanrop mellan en användare av radioterminal och kontrollrumsoperatör eller mellan kontrollrumsoperatörer. Ett individanrop är mellan två individer. Köade obesvarade inkommande anrop Besvarade anrop satt på vänteläge Logg på alla inkommande och utgående individanrop

71 Individanrops- fönster
Utgående anrop och direkt utgående anrop (Expressanrop) För ett normalt utgående anrop börjar anropet när mottagaren svarar med att trycka på ”lur-av” tangenten. För ett direkt utgående anrop, även kallat expressanrop, hör mottagaren operatören omedelbart – utan att behöva trycka ”lur-av” tangenten. Individanrops- fönster Yttre sändnings-knapp Ikon individanrop Mottagarens namn/ISSI Förtur Solo Sändningsknapp Mottagarens namn Samtalets längd Organisation Val av högtalare/headset Parkera samtal Avsluta samtal

72 Starta normalt utgående anrop 1(3)
Höger-klicka på mottagaren och välj Ring, anropet kopplas upp Om mottagaren är upptagen köas samtalet. Så snart mottagaren är ledig, kopplas samtalet upp.

73 Starta normalt utgående anrop 2(3)
Dra och släpp mottagaren till individanropsrutan, anropet kopplas upp Om mottagaren är upptagen köas samtalet. Så snart mottagaren är ledig, kopplas samtalet upp.

74 Starta normalt utgående anrop 3(3)
Skriv numret på mottagaren i nummerfältet i individanropsfönstret eller Välj nummer i fönstret för rullmenyn Om mottagaren är upptagen köas samtalet. Så snart mottagaren är ledig, kopplas samtalet upp. För att välja annan nummertyp än det fördefinierade numret, skriv nummertypsprefixet eller klicka nummertyp på radioknappen.

75 Starta direkt utgående anrop (Expressanrop)
Höger-klicka på mottagaren och välj Expressanrop 2. Tryck PTT och börja tala

76 Inkommande anrop När ett anrop kommer in hörs en rington och anropet visas i fönstret för individanrop. Om det kommer ett direkt inkommande anrop, hör operatören anropet omedelbart – utan att trycka på ”lur–av” tangenten. Om varken operatören eller anropande trycker på PTT-tangenten, kopplas direktanropet automatisk ner efter några sekunder. Tryck för att besvara anropet/ sändningsknapp Anropare Gul blinkande bakgrund indikerar inkommande anrop Klicka för att avsluta eller avböj anropet

77 Köat inkommande anrop När du är upptagen i ett anrop, visas ytterligare inkommande anrop i fönstret för inkommande anrop. Du kan fritt välja vilket av de väntande samtalen som du vill besvara. Det pågående samtalet parkeras då automatiskt. Antal väntande anrop Väntande samtal Anropandes namn

78 Parkerade anrop Alla inkommande och utgående anrop kan parkeras och aktiveras när det behövs. De listas i fönstret för parkerade anrop. Du kan klicka var som helst på raden för att aktivera anropet. Det pågående samtalet parkeras då automatiskt. Antal parkerade samtal Parkerade anrop Väntetid Anropandes namn

79 Samtalslogg Anropandes namn Starttid för anrop Händelsesymbol Alla inkommande och utgående individanrop registreras i samtalsloggen.

80 Sammanfattning Individsamtal
Funktioner: PTT Val av högtalare Förtur Solo Ändra volym ”låst PTT” Parkering Hantera flera samtidiga samtal Historik ISSI, MSISDN, FSSN, External Direktanrop, duplexanrop, semiduplexanrop

81 Sammanfattning Individsamtal
PTT färgkod Grön: Du sänder Gul: Annan sänder Röd: Nödanrop

82 Dynamiska grupper

83 Lägg till medlemmar I resursområdet
Högerklicka på gruppen i resursfönstret du vill ändra Välj Lägg till / ta bort medlemmar, fönstret Lägg till / ta bort medlemmar visas Dra och släpp radioterminaler från medlemsfönstret i resursområdet in i fönstret Lägg till / ta bort eller skriv in ett ISSI-nummer i fältet medlemmar och tryck ”Enter”, då radion är hittad klicka ”OK”

84 Lägg till medlemmar I gruppanropsfönstret
I gruppanropsfönstret Dra och släpp radioterminaler från valfritt fönster in i gruppanropsfönstret Klicka ”Ja” för att bekräfta att du vill lägga till en medlem

85 Ta bort medlemmar I resursområdet alternativ 1
Högerklicka på gruppen i resursfönstret som du vill ändra Välj Lägg till / ta bort medlemmar, fönstret Lägg till / ta bort medlemmar visas i insatsområdet Välj de radioterminaler du vill ta bort Tryck ”Delete”-tangenten eller höger-klicka på radioterminalen och välj ”Ta bort från grupp”

86 Ta bort medlemmar I resursområdet alternativ 2
I resursområdet alternativ 2 Välj gruppen i resursfönstret du vill ändra Välj de radioterminaler du vill ta bort i medlemsfönstret Tryck ”Delete”-tangenten Klicka ”JA” för att bekräfta att du vill ta bort denna medlem

87 Ta bort medlemmar . I gruppfönstret
I gruppfönstret Klicka på medlemmen som du vill ta bort så att den blir markerad och tryck ”Delete”-tangenten. Klicka ”JA” för att bekräfta att du vill ta bort denna medlem Radioterminal som är avstängd eller utanför täckningsområdet blir inte borttagen från gruppen förrän radion är påslagen eller inom täckningsområdet

88 Text och statusmeddelanden

89 Text och statusmeddelanden
I textmeddelandeområdet kan man skicka och ta emot text- och statusmeddelanden . Vanliga kommandon för att editera funktioner som klippa, kopiera, klistra in, ångra och dra och släpp kan användas. När TiTAN startar, laddas gamla inkommande meddelanden till inboxen. Hur många meddelanden (eller hur gamla) som laddas är konfigurerbart. 

90 Text och statusmeddelanden
Ny Skapa meddelanden Inbox Inkommande meddelanden Utbox Utgående meddelanden Sänt Skickade meddelanden Fält för fördefinierad text/status Textfält Mottagare

91 Skicka meddelande 2 3 4 1 Välj mottagare
 Höger-klicka på mottagaren , välj Sänd textmeddelande / Sänd statusmeddelande eller  Dra och släpp radioterminal(er) och/eller grupp(er) från resursområdet eller  Skriv numret på mottagaren i nummerfältet  Skicka textmeddelande Välj textfliken Skriv din fria text (max. 140 tecken) eller välj fördefinierad text från rullmenyn Klicka “Sänd”  Skicka statusmeddelande Välj Statusfliken Välj statusmeddelande från listan Klicka “Sänd” 1 Tryck Ny för att skapa nytt meddelande

92 Ta emot textmeddelande och statusmeddelande
. Inkommande meddelanden visas med följande information i inboxen: Typ av meddelande-ikon Avsändare Mottagare Tiden när meddelandet togs emot Antalet olästa text och statusmeddelanden visas på inboxen. Antalet räknas ner varje gång du klickar på ett meddelande. Inkomna meddelande sorteras på tiden som de togs emot. För att läsa ett långt meddelande markera det med musen, texten syns då i textfältet längst ner. Varje definierat statusmeddelande kan ges en given prioritet och textmeddelanden i allmänhet har en definierad prioritet. I inboxen används prioritet som primär sorteringskriterie, t.ex. visas meddelandet med högsta prioritet högst upp i listan.

93 Ta emot textmeddelande och statusmeddelande
. Höger-klicka på meddelande medger: • Ändra status från läst till oläst • Ta bort meddelande • Besvara • Vidaresänd • Ring avsändare/mottagaren

94 Utboxen och sänt-fliken
Alla utgående (ännu inte skickade) och skickade meddelanden visas med antal meddelanden i utboxen eller sänt-mappen. Följande information visas för varje meddelande: Typ av meddelande - ikon Meddelandetext Avsändare Mottagare Tiden då meddelandet skickades TiTANr har en inbyggd spara och återsändningsfunktionalitet. Om Tetra-systemet rapporterar att meddelande inte kan levereras, kommer TiTANr att försöka skicka åter meddelandet under en fördefinierad tid. Om meddelandet tas bort från utkorgen stoppas återsändningen.

95 Symboler i meddelandeområdet

96 Text och statusmeddelanden
Sammanfattning Text och statusmeddelanden Funktioner: Sända och ta emot SDS och Status Förhandsdefinierade meddelanden Spara och skicka Status på mottagning

97 Larmanrop

98 Larmanrop Som individanrop
När ett larmanrop kommer in, uppmärksammas kontrollrumsoperatören av ett larmljud och anropet visas med röd bakgrund i fönstret för individanrop. Ett larmanrop har högsta prioritet och kan tas emot av ett antal kontrollrumsoperatörer. Anropet kan tas emot som ett individanrop eller gruppanrop beroende på konfigurationsinställningar i Tetra-systemet och radioterminaler. Som gruppanrop När larmanropet kommer in uppmärksammas kontrollrumsoperatören av ett larmljud och hela fönstret för gruppanropet visas i rött. Larm på/av

99 Återuppringning (Callback Request)

100 Återuppringning Återuppringning (CBR) är ett speciellt statusmeddelande. Ett CBR tas emot av de operatörer som har talgruppen vald på vilken anropet skickas. CBR kommer in som ett status med texten ”Samtals beg”. Högerklicka och välj ”Ring avsändaren/mottagaren” för att återanropa.

101 Ljudinspelning

102 Ljudinspelning Allt ljud till och från TiTAN sparas på datorns hårddisk och omedelbar återuppspelning finns tillgänglig. Omedelbar återuppspelning dyker automatiskt upp i högra övre hörnet. - När du väljer ett anrop från fönstret samtalslogg eller - När du väljer ett anrop från samtalslogg i gruppanropsfönstret (Fler anrop spelas efter varandra med att använda Shift och klick)

103 Ljudinspelning

104 Ljudinspelning För att lyssna på lagrade inspelningar.
Vänsterklicka på i aktivitetsfältet nere till höger, programfönstret VRS Recording Systems dyker upp Klicka på symbolen Nu visas en lista med alla lagrade inspelningar, härifrån går det att Lyssna genom att välja fil och trycka

105 Ljudinspelning VRS RemoteMonitor gör det möjligt att lyssna på ljudet som spelas in i realtid via en strömmande TCP/IP-anslutning via LAN. Ljudinspelningsprogrammet har även en webb-access med vilken man via en webb-läsare kan lyssna på tidigare inspelningar från en annan dator.

106 Utalarmering & insatser
(option)

107 Skicka en utalarmering
Utalarmering och insatser är en tillvalsfunktion i TiTAN. Utalarmering utförs med att en ny insats skapas i insatsområdet där du kan larma ut grupper och/eller individuella enheter

108 Praktiska övningar

109


Ladda ner ppt "TiTAN."

Liknande presentationer


Google-annonser