Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till ditt SunVote mentometersystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till ditt SunVote mentometersystem"— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till ditt SunVote mentometersystem

2 Innehållsförteckning
Installera mjukvaran Anslut en basstation Anslut en web-kanal Gör en mentometerfråga Testa ditt system Parning med basstation och tilldelning av ID

3 Installera mjukvaran Web-installation (rekommenderas)
Installera Mentometer add-in for PowerPoint® via länken: Om du har PowerPoint® i 64-bitars version så måste du även installera Starta PowerPoint® och gå till Mentometer-tabben och välj 'About Mentometer'. Klicka på 'Enter registration code'. Klipp ut och klistra in din registreringsnyckel som du erhöll när du köpte systemet. Det måste vara en EXAKT kopia. Stäng ner och starta om PowerPoint®. Off-line installation/nätverksinstallation Hämta installationsfilen ”Setup.msi” och licensfilen ”license.txt” från CD-skivan du erhöll när du köpte systemet Installera mjukvaran ”tyst” med kommandot: ”msiexec /qn /i Setup.msi / log install.log” Kopiera filen ”license.txt” till programkatalogen (Default: “C:\Program Files\Johansson Consulting\Mentometer Plug-in for PowerPoint®”)

4 Håll mjukvaran uppdaterad…
Du kan själv kontrollera om det finns mjukvaru-uppdateringar och enkelt installera dessa med ’Check for software updates’. Det krävs dock att du har administratörsrättigheter och mjukvaran är installerad via webben.

5 Anslut en SunVote basstation till datorn
Anslut basstationen till valfri ledig USB-port på datorn. Starta PowerPoint®, och gå till Mentometer-fliken och klicka på ’Power On/off’ och välj ’Connect Mentometer’ Anslut basstationen till en ledig USB-port Ange Base ID (grundinställning = 1) Klicka på Connect Nu skall det stå ’Connected’ här

6 Om din SunVote M50 mentometer
Sätt på dosan genom att trycka på OK Lampan blinkar grönt i långsamt takt medan den söker efter en basstation När basstationen har identifierats övergår dosan till att blinka grönt i snabb takt Rösta genom att trycka på knapp 1-10 och bekräfta med OK* Ångra ditt val genom att trycka C och ny knapp Bekräfta med OK* Ett fast grönt ljus innebär att rösten tagits emot av basstationen Rött ljus betyder att ingen röst avgivits Dosan stänger av sig automatiskt efter 10 minuters inaktivitet *beroende på typ av omröstning är det inte alltid nödvändigt att bekräfta valet med OK.

7 Om din SunVote M52 mentometer
Sätt på dosan genom att trycka på OK Antenn-ikonen visar att dosan har etablerat kontakt med basstationen. Antalet streck visar signalstyrkan (tre streck är maximal signalstyrka) Rösta genom att trycka på knapp 1-10 och bekräfta med OK* Ångra ditt val genom att trycka C och ny knapp Bekräfta med OK* OK-ikonen i displayen innebär att rösten tagits emot av basstationen Dosan stänger av sig automatiskt efter 10 minuters inaktivitet *beroende på typ av omröstning är det inte alltid nödvändigt att bekräfta valet med OK.

8 Om din SunVote 50R fjärrkontroll
Starta bildspel från aktuell bild Starta bildspel från första bilden Starta/stoppa omröstning Nollställ röstningsresultat Simulera röstningsresultat Avslöja det korrekta svaret (om det är dolt) Starta quick poll

9 Testa anslutningen… Rösta med några dosor och kontrollera att svaren tas emot Sätt på och rösta med några dosor för att kontrollera funktionen. Om du är i en stor lokal, testa med att rösta från den bakersta raden för att kontrollera räckvidden.

10 Anslut datorn till en web-kanal
Anslut till din web-kanal om du har tillgång till internet och om du vill låta deltagarna rösta med sina mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer. Klicka i ”Auto connect web channel” så loggas du automatiskt in i fortsättningen Anslut datorn till internet Ange kanalnamn och PIN-kod Klicka på Connect

11 Anslut web-dosor till din kanal
Surfa till Ange channel name=M-DEMO Ange PIN=1234 Klicka på Login Eller, scanna QR-koden Eller, maila eller SMS:a direktlänken till deltagarna: Denna information måste ges till deltagarna för att de skall kunna rösta med sina mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Byt ut ’M-DEMO’ och ’1234’ mot ditt web-kanal namn och din PIN-kod.

12 Testa web-anslutningen…
Rösta och kontrollera att svaren tas emot Rösta med ett par web-dosor för att kontrollera funktionen

13 Testa web-anslutningen…
Kontrollera att meddelandena tas emot Klicka på ’Messages’ i PowerPoint® och ’Send message…’ på web-dosa. Skicka några meddelanden.

14 Markera meddelandena och klicka på ’Copy messages to slides’
Sending my first message... Sending message two!! Markera meddelandena och klicka på ’Copy messages to slides’ Third message comes here... Message 4 is here!

15 Gör din första mentometerfråga!

16 Välj ’Create new question’

17 Ange fråga och svarsalternativ…
Ange din fråga och de olika svarsalternativ deltagarna kan välja mellan. Du kan ändra färg genom att klicka på färgfältet till höger om varje svarsalternativ.

18 Ange fråga och svarsalternativ…
Klicka på fliken ’Chart option’ och välj hur du vill att resultatet skall presenteras. När du är klar, tryck ’OK’.

19 Nu har din fråga skapats!
Hur kom du hit i morse? Bil Buss Tåg Flyg Cykel Annat Nu har din fråga skapats! För att en omröstning skall ske så måste du köra din presentation i bildspelsläge och mentometersystemet måste vara påslaget med ”Power”-knappen.

20 Omvandla en befintlig bild till en mentometerfråga!

21 Hur kom du hit i morse? Bil Buss Tåg Flyg Cykel Annat
Utgå från en bild med en fråga och svarsalternativ som en numrerad punktlista (1,2,3… eller A,B,C…) Välj Question > Edit question och justera inställningarna så att resultatet visas som du vill ha det. Klicka OK. Nu skapas frågan och resultatdiagrammet läggs till som en ny bild efter frågan.

22 Nu har din fråga skapats!
Hur kom du hit i morse? Bil Buss Tåg Flyg Cykel Annat Det är loggan som innehåller frågan och instruktioner till systemet om hur resultatet skall visas. Ta inte bort den!(men du kan flytta den till valfri plats om den stör er grafiska profil) Nu har din fråga skapats! För att en omröstning skall ske så måste du köra din presentation i bildspelsläge och mentometersystemet måste vara påslaget med ”Power”-knappen.

23 Hur kom du hit i morse?

24 Testa ditt mentometersystem
Kör följande bilder som ett bildspel och rösta på de olika frågorna… Sätt på systemet genom att trycka på Power-knappen

25 Är det första gången du testar ett mentometersystem?
Ja Nej Tips! Du kan simulera röstningar genom att trycka <Ctrl>-<Alt>-V

26 Ange din ålder < 25 år 25-35 år 35-45 år 45-55 år 55-65 år
Tips! Denna fråga används för att skapa en grupp ’Ålder’. Välj Question > Edit question för att se hur det gjorts

27 Tycker du "mentometrande" verkar kul?
Ja Nej Vet ej Tips! Högerklicka på bilden och välj ”Plot by” för att se vad olika ålderskategorier tycker

28 Vilket märke föredrar du?
1 2 Lite mer avancerat… med tilde-koder kan du få dina resultat att bli mer spännande… 0% 0%

29 Hur många gånger har Sverige vunnit Eurovision Song Contest
1 2 3 4 5 6 Tips! Högerklicka på bilden och välj ”Unhide correct answer” eller tryck <Ctrl>-<Alt>-U för att avslöja svaret

30 Du skapar en topp-lista med Insert > Participants leaderboard…
Topp-tio lista Keypad ID Namn Poäng Total tid - Du skapar en topp-lista med Insert > Participants leaderboard…

31 Vad anser du om sannolikheten för X?
Mycket liten Liten Medel Stor Mycket stor

32 Vad anser du om konsekvenserna av X?
Obefintliga Små Medel Allvarliga Katastrofala

33 Sannolikhet vs. konsekvens
Med XY-plottar kan du se flera parametrar samtidigt. Du skapar avancerade diagram med Insert > Graph. Frågorna är skapade precis som vanligt och sedan har resultatdiagrammen bara tagits bort

34

35 Om parkoppling med basstation och tilldelning av ID-nummer
Mentometerdosorna måste vara parkopplade med en basstation för att de skall kunna kommunicera med den. De följande bilderna beskriver hur man kopplar ihop en mentometerdosa med en basstation och ger den ett ID-nummer Parkoppling och tilldelning av ID-nummer behöver göras om man kompletterar sitt system med nya mentometerdosor eller om dosorna legat länge utan batterier och har tappat sin koppling till basstationen OBS! Vi levererar alltid mentometersystem färdiga att användas direkt, dvs. med dosorna parade till den levererade basstationen och med ID-nummer i sekvens 1, 2, 3…

36 Parning med basstation
Starta PowerPoint® och gå till Mentometer-tabben, välj “Connect Mentometer”, markera Advanced features och klicka på “Start pairing”. Tryck och håll ned OK och C samtidigt i 3 sekunder (M50-dosa) eller skriv in och tryck OK (M52-dosa). I fönstret visas ”Paired” samt dosans ID-nummer. Repetera tills alla dosor är parkopplade. Avsluta genom att klicka på ”Stop pairing”. Tryck och håll ned OK och C samtidigt i 3 sekunder Klicka på ”Enable advanced features” och ”Start pairing” Dosan med ID=1 är nu parkopplad med basstationen Skriv in och tryck OK

37 Tilldelning av ID-nummer
Starta PowerPoint® och gå till Mentometer-tabben, välj “Connect Mentometer” och markera Advanced features. Säkerställ att rutan till höger om ”Assign ID” innehåller det ID-nummer som skall tilldelas mentometerdosan. Tryck och håll ned OK samtidigt som du klickar på ”Assign ID” på skärmen. I fönstret visas ”Updated ID” samt dosans tilldelade ID-nummer. ID-numret räknas upp automatiskt efter varje tilldelning. Repetera tills alla dosor har tilldelats nya ID-nummer. Håll ned OK samtidigt som du trycker på ”Assign ID” Klicka på ”Assign ID” samtidigt som OK-knappen hålls nedtryckt på dosan. Dosan har nu tilldelats ID= 1

38 Konfigurering av basstationen
Starta PowerPoint® och gå till Mentometer-tabben, välj “Connect Mentometer” och markera Advanced features. RF channel anger vilken radiokanal basstationen skall använda. Om flera basstationer används parallellt i närheten av varandra så måste de arbeta på olika radiokanaler för att inte störa varandra. Max Keypad ID anger det högsta ID-numret som används. Ju lägre nummer, desto snabbare kan systemet läsa av alla dosor, men eventuella dosor med högre ID-nummer kan ej användas. Turn-off time anger det antal minuter som mentometerdosan är i stand-by läge efter sista omröstningen innan den stänger av sig själv för att spara batteritid. Buzzer anger att knappljud skall vara av/påslaget (gäller bara mentometerdosor med summer) Backlight anger att bakgrundsbelysning skall vara av/på (gäller bara mentometerdosor med displaybelysning) Ange basstation-inställningar och klicka på Configure-knappen. Inställningarna sparas automatiskt i basstationen


Ladda ner ppt "En introduktion till ditt SunVote mentometersystem"

Liknande presentationer


Google-annonser