Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert)"— Presentationens avskrift:

1 Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert)
Vägledande samspel kan mycket väl hämta inspiration från begreppet Compassion. Compassion är svåröversatt från engelska till svenska, men avser att känna empati, sympati och medkänsla. Men Compassion avser något mer, det avser också att vi är beredda att sträcka ut en hand, att vi är beredda att göra något för en medmänniska

2 Hur är våra motiv och våra känslor organiserade
Motiv utvecklas för att hjälpa djur och människor att överleva och finna det som är viktigt i livet (mat, relationer, status, reproduktion) Våra känslor vägleder oss mot våra motiv/mål som ger respons om vi lyckas eller blir hotade Det finns tre typer av reglerings/motivationssystem för känslor De som fokuserar på hot och självförsvar/skydd De som fokuserar på att ”göra” och uppnå/klara saker De som fokuserar på belåtenhet/tillfredställelse och trygghet

3 Vilka faror och hot är vi utsatta för?
Fara och hot? Vilka faror och hot är vi utsatta för?

4 Ensamhet och övergivenhet och därmed bristande förståelse och autonomi

5 Olika sätt att hantera känslor
Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Utan krav och begär, deltagande, gemenskap, trygghet, vänlighet. (oxytocin) Rymmande, Lugnande tryggande Hot/fara Skydd och säkerhet. Fight and flight (cortisol) Ilska Rädsla, skam och avsmak

6 Om du mötte dessa?

7 Eller blev övergiven?

8 Så kan faran bli för stor!!!
Hot/fara Skydd och säkerhet. Fight and flight (cortisol) Ilska Rädsla och avsmak/avsky/skam Alla vi människor upplever av och till hot och fara. För små barn, människor i extrem utsatthet, utan förmåga eller utan stöd kan hotet bli för stort. De reaktionsmönster vi då ser är raseri, skräck, rädsla, skam eller avsmak. Många av oss kan säkert dra oss till minnes hur det var i skolmatsalen i unga år, hur skräck, rädsla och avsmak tog överhanden. Eller om vi hamnar utanför, blir utskickade från klassrummet utan att veta var vi tar vägen, utsatta av kompisar etc… Det kan också vara så att mamma ,eller pappa är borta alltför länge…

9 Men när vi vi satsar för fullt!!!!

10 ….och chansar på lycka!!!!

11 Ja, när vi vi satsar för fullt utan trygghet så!!!!
Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning TRYGGGHET Mani Hot/fara Här ser vi en modell där faran motas med kompetens och aktivitet. Vi blir mer kunniga, mer tränade, aktiva och stimulerade. Risken om vår trygghet till övervägande del hanteras genom aktivitet och kompetens är att vi, om vi förlorar taget, kommer att falla djupt. Den andra risken är att vi tappar markontakt, vår aktivitet blir närmast manisk. Denna positionering sker troligtvis vid utbrändhet, aktiviteten blir, av olika anledning, för hög, vilket leder till utmattning och deprivation/depression. Depression/utmattning

12 NÄR VI TYCKER OM…

13 Och är trygga i någons famn…

14 COMPASSION Compassion
Trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värme medkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning Compassion Här ser vi vad Compassion handlar om. Det handlar om trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värmemedkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning, dvs, det som vi inom vägleande samspel förknippar med den Emotinella dialogen.

15 GOD BALANS= Trygghet och självacceptans och är en god grund för skydd och kompetens
Trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värme medkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning Rymmande, Lugnande tryggande Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Compassion GOD BALANS Hot/fara Skydd och säkerhet.” Fight and flight” (cortisol) Ilska Rädsla och Avsmak, Skam Fara och även aktivitet har en bättre utgångspunkt i trygghet, Compassion…På många sätt likna detta anknytningsteorins postulat, anknytningen tryggheten är primär, både vid rädsla och hot, liksom vid utforskande liksom att att den skapar förutsättningar för autonomi.. Detta är ocks vad de tre dialogerna handlar om Trygghet = emotionell dialog, Utforskande = meningskapande dialog och Autonomi = reglerande dialog

16 Mer att läsa om Compassion
Compassion Focused Therapy. Paul Gilbert


Ladda ner ppt "Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert)"

Liknande presentationer


Google-annonser