Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar"— Presentationens avskrift:

1 Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar
Pelle Ullholm Normer kring sexualitet och mskulinitet är huvudorsaken till att våldtäkter begås.

2 Bikupa Normer kring sexualitet och maskulinitet är huvudorsaken till att våldtäkter begås.

3 Vad gör dom egentligen? Ungas sexvanor
Drygt svarande i åldern år Ungas Kunskaper Attityder Beteenden Ej representativt urval Genomfördes av Socialstyrelsen/SMI och Göteborgs Universitet Ungas kunskap attityder och beteenden Ej representativ undersökning, men resultaten stödjs av andra undersökningar Genomfördes av socialstyrelsen – sedan SMI då uppdraget flyttade

4 Detta är en fråga i en enkät
Frågan ställs privat både där och här. När hade du sex för första gången? Vilken praktik sökte frågeställaren, tänkte du? Vad betyder det synen på sex? Det påverkar när och hur vi börjar prata om sexualitet. Detta skapar en snäv bild av sexualiteten. Genom bekräftelse och sanktioner från ens omgivning - föräldrar, vänner, information, media mm. Normalt /onormalt är ständigt närvarande. Det krävs aktivt handlande och en egen förklaring om man upplever att man vill välja annorlunda. Sexuella handlingar rangordnas. Vissa ses som självklara - ifrågasätts sällan. Andra problematiseras mer än andra på felaktiga grunder. Det finns handlingar som ignoreras - och osynliggörs som sex.

5 Debuten Samlagsdebut/sexdebut 16 år för tjejer och 16,5 för killar
14 % sexdebuterar utan samlag 25 % debut före 15 års ålder 2/3 använde skydd – ffa kondom (92%) 2/3 inom en relation Majoriteten - positiv upplevelse

6 Senaste sextillfället (15-29)
De flesta inom en relation eller med en känd person. 1/10 med en tillfällig okänd partner Smeksex/gnidsex och vaginala samlag De flesta positiva upplevelser 77 % ”upphetsande” Orgasm - 50 % av kvinnorna & 74 % av männen Låg andel hade använt alkohol

7 Sex som en del av livet Som om sexualiteten “är” och inte någon som vi skapar individuellt, i grupp och I samhället. Livet för och sexualiten följer. Det är lite som styrdans. Unga fråntas möjligheten att fatta egna belsut kring val och blr ansvariga först när det blir fel. Ofta blir den utsatta ansvarig. Självkänsla Låg självkänsla bidrar negativt till att handlingsutrymmet att göra egna val kring sexualiteten. Det i sig kan leda till en utsatthet. Arbetslösa/ej sysselsatta homo och bisexuella män och kvinnor, trans. landsbygdsbor och personer som saknar någon att tala förtroligt med har i UngKAB lägre resultat i självkänlsestudien i UngKAB. Grad av religiös påverkan Religionen kan för individen innebära att man hamnar i situationer där sexuella handlingar och värderingar kan stå i kontrast till de uppfattningar som finns inom den religion man tillhör. Detta gäller samtliga religiösa inriktningar.

8 Kärleksideologin Vad gör kärleksideologin med oss?
Fortfarande stark – men förändrats något ”Man ska vara kär i den man har sex med” 15 % instämmer helt 50 % instämmer delvis 35 % instämmer inte Kärleksideologin – vad gör den med oss?

9 Vilka påståenden stämmer in på första gången du hade sex?
UngKAB 09 Vilka påståenden stämmer in på första gången du hade sex? Kvinnor Män Jag ville ha sex Jag var kär Jag ville inte men gjorde det ändå Jag var kåt Jag kände att det förväntades av mig Det bara blev så Minns inte

10 Två bollar i luften! Skillnaden i att nå ut och nå framtil unga kan vara ens förmåga att hålla två bollar I luften. De flesta kommer att ha såväl postiva som negativa sexuella erfarenheter Sex är för de flesta och för det mesta en positiv upplevelse, den blir bättre med erfarenhet. Samtidigt är sexuellt våld, sex mot ens vilja och övergrepp är erfarenheter som väldigt många har. Den erfarenheterna är vanligare för tjejer och personer som inte definierar sig som heterosexuella.

11 Associationsövning om manlighet
Du ska undersöka hur begreppet av manlighet tolkas av personer i allmänhet. Be dem säga ett ord om följande begrepp. Ni ska fråga 1000 personer. I uppgiften ingår också att ni på förhand ska gissa vilka ord/egenskaper som kommer vara vanligast. Idag fokuserar vi på sexualitet och relationer

12 RW Connell Den hegemoniska manligheten är en idealiserad manlighet som killar och män strävar efter, anpassar sig till och hyllar, men också en manlighet som är begränsade för män. Den hegemoniska manligheten är en idealiserad manlighet som killar och män strävar efter, anpassar sig till och hyllar, men också en manlighet som är begränsade för män.

13 Polisanmälda sexualbrott
År 2012 polisanmäldes sexualbrott, varav 6 200 våldtäkter av dessa var våldtäkter mot barn 0-17 år. Vid ca 10 procent av våldtäkterna mot barn handlar det om pojkar (främst representerade i gruppen 0-14 år). Vid 4 procent av våldtäkt mot vuxen är brottsoffret man, 96 procent kvinnor. Män utgör 98 procent av de misstänkta vid sexualbrott. Källa: Brå Isberget brå bedömer 80-90% grövre sexualbrott 90-95% av övriga sexualbrott inte anmäls.

14 Unga är utsatta, unga utsätter
Unga är utsatta i högre utsträckning: Närmare hälften av offren för polisanmälda våldtäkter under var i åldern år och 16 procent var i åldern år. Även gärningspersonerna är i stor utsträckning unga. Under var 30 procent av de misstänkta gärningspersonerna i åldern år, och 19 procent i åldern år.

15 Samhällets syn på sexuellt våld och förövare

16 I rättssystemet, i media, bland ungas attityder
Forskningen sammanfattar: ”Hjältar och monster”; normala och avvikande män Den maskulina sexualiteten som konstruerad kring drift, virilitet, initiativ, aktivitet ”En riktig våldtäkt”, omständigheter som försvårar; ex relation, ålder, alkohol Ex Andersson, U. (2001), Jeffner, S (1998), Berg, L. (2005), Diesen, Ch. & Diesen, E. (2010), Bernhardsson & Bogren (2012), Lindgren, S. & Lundström, R. (2010) m.fl.

17 För ett tag sedan var jag hemma hos min pojkvän, och tanken var att vi skulle plugga. För ovanlighetens skull ville han ha sex och inte jag, så jag sa nej. Han fortsatte ändå, fastän jag sa nej hela tiden och försökte dra undan hans händer. Det gick ganska snabbt, och jag var ledsen efteråt. När han märkte det ångrade han sig och sa förlåt, att det inte skulle hända igen. Jag vet inte riktigt vad jag ska rubricera händelsen som? Han säger att det var ett missförstånd. Jag känner mig skitotrygg av att tänka på det.

18 Media ”When the testosterone hits, nothing can stop a guy.” Dr Phil

19 Juridik …Såvida Terese inte vore införstådd med att Erik skulle följa med upp till hennes lägenhet på natten så förefaller hennes eget agerande då männen kom hem till hennes bostad som märkligt. Hon har enligt sin egen berättelse tagit emot dem utan att fråga varför Erik var med. Hon har gått upp i lägenheten och börjat kyssa Hans på ett sätt som näppeligen kan uppfattas annat än som inledningen på ett sexuellt umgänge. B , Malmö tingsrätt

20 Kultur och sexualitet ”Tusenåriga kulturmönster måste brytas i förorten” Dagens eko 12 feb 2000 apropå ”Rissnevåldtäkten”

21 "Kvinnor är som djur för dem"
Media Aftonbladet Startsidan / Nyheter Tumba "Kvinnor är som djur för dem" Polisen chockad över misstänkta våldtäkts- männens kvinnosyn

22 Förklaringsmodeller Sociokulturell forskning med strukturella förklaringsmodeller Ex genusforskning, maskulinitetsforskning Teoriinriktad, könsskapande processer av grundläggande betydelse Personorienterad forskning Ex psykologisk forskning, biomedicinsk forskning Bygger ofta på empiriska studier, begränsat material (män fällda för brott). Genus sällan relevant kategori. Barndomstrauman, ensamhet, psykiatriska diagnoser, missbruk osv Samverkande variabler i samband med riskbedömningar

23 Behandlingsprogram inom kriminalvården
IDAP, Integrated Domestic Abuse Programme Kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori att känna igen tecken på ilska att motverka impulsen till våld genom att tänka på ett annat sätt att hantera svartsjuka att erkänna kvinnors rädsla att stå på sig och ta emot kritik att kommunicera tankar och känslor att släppa taget i relationer konflikthantering ROS, Relation och samlevnad Kognitivt program, såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt Kognitiva förvrängningar och handlingsstrategier Intimitet, relationer och social förmåga Empati och medvetenhet om offret Att hantera känslor Avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning

24 Våldsutövningens orsaker och behandlingens målsättningar
IDAP: Tydligt makt- och genusperspektiv. Gärningsmannens fysiska våldsutövande sätts i samband med makt- och dominansförhållanden, lösningen på problemet är bland annat ökad jämställdhet i relationen, ex rättvis arbetsfördelning, delat föräldraansvar ROS: De psykologiska teorierna dominerande. Förövarna beskrivs som ensamma, obearbetade trauman från barndomen. Bearbeta trauman för att skapa empati för brottsoffren och uppnå vuxen maskulinitet.

25 Kulturella perspektiv
När vi arbetar med intagna från andra kulturer är det viktigt att ha så stor kunskap (om) deras kulturella och religiösa förhållanden som möjligt. Detta gäller synen på familjen, relationer mellan man och kvinna, sexualitet och synen på våld och sexuella övergrepp. Det gäller också att förstå underliggande maktförhållanden inom släkt, familj, vad som är möjligt att samtala om och vad som är tabu att ta upp. Relation och samlevnad (ROS), Kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottsdömda män s 139

26 John & Sam Messerschmidt, J.W. Becoming ”Real Men”. Adolescent Masculinity Challenges and Sexual Violence (2000) Lär sig hemma en definition av maskulinitet som framhäver auktoritet, makt, kontroll Kropp och heterosexualitet framträdande i konstruerandet av maskulinitet i tonåren Hegemonisk homofobisk heterosexualitet Underordnad maskulinitet i skolan Maskulint våld institutionaliserat som sätt att lösa konflikt, hantera hot ”Göra sexualitet – göra maskulinitet” (I’m a guy, I’m supposed to have sex” (Sam), ”I felt entitled, ’cause I’m a guy” (John) Rekonstruerar dominant maskulinitet (”I was like, better than any other guy because there was no way I could get rejected” (Sam), ”And when I was fucking my aunt I was powerful, I had the control and she was scared of me” (John) ”Although there are many similarities and many differences in Sam’s and John stories, what is crucial for understanding the eventual sexual violence is their changing constructions of masculinities”.

27 Sam & John – underordnad maskulinitetsposition – sexuellt våld ett sätt att skapa dominant maskulinitet Men!- Vi har många exempel på en annan ordning – en överordnad maskulinitetsposition kopplat till kropp och (hetero)sexualitet – sexuellt våld ett sätt att bekräfta och förstärka den överordnade positionen Ex. Steubenville

28 Praktiskt modell Ömsesidigt Gråzon Övergrepp Ömsesidighet;
Viljan (bra-känsla) och samtycke. Bra-känslan sitter ofta i magen. Viljan är att vilja ha sex för sexets egen skull. Alla inblandade behöver samtycka, före, under och efter. Bortsett från det kan ömsesidigt sex kan se ut på otroligt många olika sätt; samkönat, tillfälliga, korta, långa relationer, olikkönat, två- eller flersamt, olika praktiker. Det är känslan för de inblandade som avgör. Inte vad man gör. Gråzon; Brist på vilja och bra-känsla, men samtycke finns/tolkas in. Övergrepp; Brist på samtycke och sökt vilja. (Att ha sex med någon som sover är olagligt, sex med någon som är för full.) Liknelse: kompisen på krogen som hänger med men som inte tar initiativ - visar ingen lust- följer dina val. (VATTENGLASET)

29 Förebyggande arbete Fem viktiga budskap till unga:
Sex kan vara brett och olika praktiker, ömsesidigt sex har positiva konsekvenser Öppna upp för samtal om både det positiva och det negativa Ta upp och bemöt ”våldtäktsmyter” Du kan kroppsspråk och vara inkännande Lär av erfarenheter, positiva & negativa. Har du gått över andras gränser? Du kan göra och välja annorlunda nu och framåt än vad du gjort.

30 Eget förhållningssätt
Agera på det du ser, ta ställning Bemöt myter om sex och sexuellt våld Se hur annan problematik kan följa med i det sexuella Tänk på vikten av att vara en motröst, att vara en person eller plats med andra öppningar och lösningar Du gör skillnad, även om du inte gör det perfekt

31 Tack! Frågor?

32 Connell 2002: Genom isärhållandet av könen länkas kroppsliga skillnader samman med sociala konsekvenser, exempelvis i uppfattningen att när män ägnar sig åt själviskt sexuellt beteende så gör de endast vad som är det naturliga för män och kan därför inte förväntas förändra detta beteende. Connell exemplifierar isärhållandet av könen med det faktum att den moderna staten definierar kvinnor och män som medborgare, det vill säga som jämlikar, medan dominerande sexuella normer istället definierar kvinnor och män som varandras motsatser.

33


Ladda ner ppt "Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar"

Liknande presentationer


Google-annonser