Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMA JÄTTEN VIST Alldeles intill Norrängens förskola, i Huskvarna, som ligger i Jönköpings kommun står en av Calle Örnemarks skapelser Jätten Vist. Här.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMA JÄTTEN VIST Alldeles intill Norrängens förskola, i Huskvarna, som ligger i Jönköpings kommun står en av Calle Örnemarks skapelser Jätten Vist. Här."— Presentationens avskrift:

1 TEMA JÄTTEN VIST Alldeles intill Norrängens förskola, i Huskvarna, som ligger i Jönköpings kommun står en av Calle Örnemarks skapelser Jätten Vist. Här hittar ni vårt arbetslag Skutan som består av sex förskollärare och 41 barn i åldrarna fyra till sex år. Hösten 2010 började vi på avdelningen skutan att arbeta med tema ”Jätten Vist”. Det kom sig av att vi ofta var nära Jätten Vist där det uppkom dialoger mellan barn-barn och barn – förskollärare om honom. Utifrån barnens tankar, frågor och nyfikenhet bestämde vi förskollärare oss för att jobba med tema Jätten Vist. Samtidigt var vi även medvetna om att Huskvarna fyller 100 år och ville vara delaktiga i detta firande. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling, delade vi in barnen i tre olika grupper utifrån erfarenheter och intressen. Barnen fick själva namnge dessa efter att ha röstat fram olika förslag.

2 Målsättning med tema Jätten Vist var
Genom Jätten Vist vill vi skapa möten mellan olika barn på olika sätt som ger glädje, fantasi och främja olikhet. Använda oss av Jätten Vist som verktyg för att utveckla barns matematiska och språkliga begrepp Att skapa relation mellan barn-barn, barn-förskollärare, förskollärare -förskollärare samt med staden Huskvarna och Jätten Vist. Samtidigt väver vi in våra prioriterade mål och vår läroplan i vårt tema. ” I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljö i förskolan. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör läggas till grunden för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”. -Lpfö98-

3 Vi började samtala barnen i små grupper för att ta del av deras olika erfarenheter och kunskaper för att kunna utmana tankar och funderingar på rätt sätt. Frågorna som vi ställde var. 1-Berätta om vem Jätten Vist är? 2-Hur lång är Jätten Vist? 3-Är Jätten Vist en pojke eller en flicka? 4-Berätta var Jätten Vist kommer ifrån? 5-Är Jätten Vist vacker eller ful? 6-Vilket material behöver vi för att bygga Jätten Vist? 7-Vad händer på Norrängen för människorna, djuren och växterna. Dessa frågor har vi ställt vid olika reflektions tillfällen . Ett urval av barnens tankar och svar löd så här:

4 1- Han är jätte stor. Jätten vist är en staty som är gjort av metall och brädor. Han är en jätte och femtiosju meter lång. Han ser ut som ett troll. 2- Han är större än förskolan. Det går inte att ställa honom i detta rum för han är så lång. 100 meter Han är större än vårt hus, han är så lång. Om han ska stå här inne så går hela taket sönder , så stor är han. 3- En flicka för han har en kjol. Han är båda två för han har skägg och en klänning och nagellack. Pojke jag bara tror det. 4- Från ett träd Skogen 5- Alla barn tyckte att jätten Vist var vacker. 6-Träd , Sten Plankor och hammare och såg och spik Färg och lim Muttrar Pinnar och blommor 7- Människorna blir glada. Djuren sover under honom på natten. Folk blir glada Djuren tycker också att det är fint, de djur som har långa halsar kan titta på Jätten Vist. När växterna tittar på Jätten Vist kan de blomma ut ändå mer så de blir fina. Djuren blir rädda de tycker han är stor.

5 När vi tagit del av barnens tankar och kunskaper gjorde vi många besök till Jätten Vist och tittade på honom ifrån olika perspektiv . Från ett högt berg- fågelperspektiv, Underifrån - myr perspektivet och från de olika sidorna. Grupperna samlades och berättade och reflekterade utifrån sina upplevelser och tankar. Några barn var också i skogen och plockade pinnar. Då utmanade förskolläraren barnen att hitta en pinne som var lika lång som barnet själv. Pinnarna inspirerade barnen att ta reda på Jätten Vists längd. Johannes och Matheo går fram till bilden och bekräftar sina tankar om Jättens detaljer. Genom att erbjuda barn visuella hjälpmedel skapas det mötesplatser för nya diskussioner och frågeställningar. Jättens skärp är något som fångat deras intresse!

6 För att synliggöra barnens tankar om hur Jätten Vist ser ut fick alla barn en uppgift att rita av honom. Det vi förskollärare såg var att det blev bra dialoger mellan barnen när de höll på att rita och nya detaljer växte fram i deras medvetande. Hur håller jätten sina armar? , Hur ser ansiktet ut? Hur kläderna såg ut och dess form? Barnens tankar som kom ur dialogerna var: Jätten Vist är gjort av fyr kanter och cirklar. Jätten Vist har två nycklar . Det är kryss på fötter . Han har långt hår. Han har skägg. Efter att barnen ritat och reflekterat tillsammans blev deras tankar och teorier tydliga för dem själva , kompisar och förskollärare. Det gav inspiration för fortsatt skapande och fokuserade på detaljerna. Barnen samarbetade och tog del av varandras kunskaper. Efteråt fick deras alster hänga på synliga platser på väggarna inne på avdelningen för att skapa ännu fler möten med Jätten Vist.

7 Barnens intresse för jätten blev stort och växte med tiden
Barnens intresse för jätten blev stort och växte med tiden. Besöken och leken av Jätten Vist blev allt mer framträdande i verksamheten. När barnen blev nyfikna på Jättens relationer till andra kom tanken på att de ville skapa kompisar åt honom så han inte skulle vara så ensam. ” Arbetslaget ska ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet”. -Lpfö98-

8 Ellen : Jag har blivit duktigare på att måla runda cirklar:
”Barn söker och erövrar kunskap genom lek social samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta , samtala och reflektera . Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande .” -Lpfö98- Ellen : Jag har blivit duktigare på att måla runda cirklar: William : ja har också blivit duktig på att göra fyr kant . Tristan : jag har blivit duktig på att räkna .

9 Ett axplock ur barnens process med att skapa sina Jättar!

10 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem -Lpfö98- Lova :Hur många vill ha den här pinnen som mun till Jätten Vist räcker upp handen ? Jakob : Visst är vi duktiga Johannes. Johannes: snart kan vi bygga ett hus

11 Under den tiden vi arbetade med tema Jätten Vist var föräldrarna en drivkraft och ständigt delaktiga i vårt tema på olika sätt. Förskolan skall sträva efter att varje barn Barn söker och erövrar kunskap genom lek social samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta , samtala och reflektera . Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande . -Lpfö98-

12 Efter att Jättarna blivit färdiga bestämde vi oss för att ha en vecka med öppet hus där alla i samhället skulle vara välkomna att ta del av barnens tankar och skapelser. Inbjudan skickades ut och besökande blev många! Unga, gamla, föräldrar, syskon, rektorer, kollegor…. Men den mest efterlängtade var….

13 Han som gjort den riktiga Jätten Vist; CALLE ÖRNEMARK!

14 Vi skapade olika platser och möjligheter för att barnen utifrån sina intressen och erfarenheter fick bygga jätten Vist. Under tiden bearbetade vi temat med olika metoder som : Sagan: Sagan om Jätten Vist Drama: förskollärare och barn har dramatiserat sagan Musik och rytmik. Sången Jätten Vist skrevs. Barnen och förskollärarna sjöng den och spelade rytm instrument till. I dramatiseringen av sagan ingick också trumma och dans.

15 Förskolans dag Firande med Jätten Vist tårta.

16 Barn söker och erövrar kunskap genom lek social samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta , samtala och reflektera . Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande . -Lpfö98- Resultatet av vårt skapande blev sex olika kompisar till Jätten Vist som är gjorda av olika material och med olika tekniker. Under tiden vi jobbade med tema Jätten Vist var föräldrarna en ständig drivkraft som var delaktiga på många olika sätt.

17 Hur har barnen och deras familjer upplevt att arbeta med Jätten Vist?
Manuel: Det var roligt att bygga jätten vist av mjölkpaket och limma ihop dem. När de satt fast var det bra. Leo: Det var mycket som var roligt men det var extra roligt när min pappa var här och hjälpte till att bära ut våra jättar. Det var roligt när vi fikade och jag fick gå hem efter det. Det var roligt också att bygga hela jätten Vist. Jag tycker Calle Ö såg ut som en kvinna. Edvin: Det var roligt att berätta för skolbarnen och det var roligt att de kom. Det var roligt när min mormor kom och fikade med saft och tårta. Ebba: Det var roligt att bygga med cement och stenar. Lesley: Det var inte roligt när en del skrattade när Calle Ö kom. William: Det tog lång tid för mig att komma på hur jag skulle göra nycklarna. Sen när jag kom på det var det mycket jobbigt och det tog lång tid. Lova: Allt som vi gjorde med Jätten Vist var bra. Ellen: Det var jobbigt när saker inte fastnade utan ramlade hela tiden. ” Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. ” -lpfö98-

18 Föräldrarnas tankar när temat avslutades:
Vilket arbete och engagemang bland barn och pedagoger! Så härligt att se så stolta barn, som fick visa upp sitt arbete. Kul att temat fick en sådan fin avslutning när Calle kom, han var verkligen imponerad att barnen byggt så stora Jättar! Trevligt! Ett fantastiskt temaarbete med barnen som varit mycket givande på många sätt. Genomtänkt och välarbetat! Roligt att barnen så stolt fick visa upp vad de gjort och att ni bjöd in en ”riktig” konstnär det ger också cred åt projektet! Kanonbra! - Vi upplevde förskolans dag som en fin dag då barnen med stolthet fick visa upp vad de skapat tillsammans! Tack alla pedagoger för ett fantastiskt arbete tillsammans med våra barn som vi tror ökar deras kreativitet, självförtroende och förmåga att jobba tillsammans!


Ladda ner ppt "TEMA JÄTTEN VIST Alldeles intill Norrängens förskola, i Huskvarna, som ligger i Jönköpings kommun står en av Calle Örnemarks skapelser Jätten Vist. Här."

Liknande presentationer


Google-annonser