Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför går det inte att bota oro med medicinska åtgärder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför går det inte att bota oro med medicinska åtgärder?"— Presentationens avskrift:

1 Varför går det inte att bota oro med medicinska åtgärder?
Tema Rädsla vid graviditet och förlossning Stockholm Åsa Kadowaki Psykiater, leg KBT-psykoterapeut Verksam i primärvården i Östergötland

2

3 Sverige som kontext (alla beteenden sker och förstärks i ett sammanhang)
Nollvisioner – vi har som mål att förhindra att saker ska ske Känslomål – ”man ska inte behöva känna…” (sig otrygg) Rättighetstänkande – vad andra ska göra för mig när jag inte har det bra Diagnostiken sker hemma vid datorn och patienten inkommer med beställning av vård

4 …och hur ser livet ut? ”Hårt, orättvist och sedan dör man.”
Enda absoluta rättvisan är att dygnet har 24 timmar och att vi alla vi får välja vad vi fyller tiden med. Vanligast med hot och våld inom egna familjen. Jag får ett liv och det fylls successivt med hur jag beter mig. Trygg blir man när man klarar av att vara rädd.

5 Vad är vårt uppdrag som behandlare?
Vad ska vi ha mötet med patienten till?

6 Antaganden – mötet i vården
Nöjda kunder – inget ska kännas= vara trygg Patientcentrering – pat vet vad den behöver Bra utfallsmått – kvantitet>kvalitet Ordinera hälsa (motion på recept) Fylla i…diagnoser, åtgärdskoder, samtalsteman som ger € Annat?

7 …..”Annat”?... Återerövra mötet mellan två människor
Ickedömande förstå vad den andra kämpar med Ha redskap att stimulera motivation till förändring som kan gynna patientens hälsa och leda till ett mer värdefullt och tillfredsställande liv Salutogenes – begripa, hantera, mening

8 ”Two minds in one brain” OCH ett sammanhang
Chaufför eller passagerare (Uppnå – Undvika) Agerande eller reagerande (Ändamålsenliga beteenden kontra impulsivitet) Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

9 Så vad är ÅNGEST? Trigger (stressor)
Respons: Katastroftanke, rädsla (ilska, illamående, nedstämdhet, skam) och sympaticuspåslag Säkerhetsbeteenden (fight or flight) Lättnad på kort sikt, sensitisering på lång sikt – om kvarvarande säkerhetsbeteenden utvecklas ett syndrom

10 Vad är ”normalt lidande”?
Förmågan att känna och reagera - sympaticusreaktionen : i hela kroppen! - grundkänslor: ilska, rädsla, äckel, nedstämdhet, skam, skuld, förvåning, intresse och glädje - tankar, associationer, minnen Vilka reaktioner har din patient – kartlägg och normalisera/avdramatisera (med respekt och validering)

11 Att vara människa – vad är det vi gör när vi gör det vi gör?
Handling Flykt/kamp/undvikanden - oftats kortsiktig förstärkning I värderad riktning Strävan efter långsiktiga mål med mening Fysiologiska reaktioner Känsla Tanke Situation / Stimuli Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

12 Funktionell beteendeanalys ”Vad är det jag gör när jag gör det jag gör?
S O R K K Automatiska responser Valt beteende Kort sikt Lång sikt Situation Organism Reaktion Konsekvenser Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

13 Negativ förstärkning Ett beteende ger lättnad på kort sikt
Samma beteende bekräftar att oron var riktig vilket gör att reptilhjärnan kommer uppmärksamma det som ännu mer hotfullt än tidigare = symptomförstärkning på lång sikt.

14 Psykosocial belastning
Diagnostik - orsak, vidmakthållande, bot? Psykiatriskt syndrom Kropp Sjukdom – behandling Hälsobeteenden/ohälsobeteenden Sympaticus-Parasympaticus: andning! Cave undvikande som behandlingsordination! – gynnar depressionsutveckling Ältande? Vad är egentligen problemet? Personlighet Psykosocial belastning Uppväxthistoria Livshändelser/pågående stressorer Emotionell reaktivitet, fast i tanketeman, impulsivitet, copingstrategier, medveten närvaro, acceptans, värden Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

15 Validering V1-V6 (Marsha Linehan)
Att bekräfta och visa att man accepterar en persons upplevelser, tankar, känslor V1: lyssna; visa närvaro med ögonen – var vaken, delta utan att döma/sätta etikett på det som sägs, visa intresse, var nyfiken V2: empatiska svarsbeteenden: reflektera direkt och korrekt, sammanfatta V3: verbalisera känslor – säg det outsagda: ord på känslor, tankar och beteenden (OBS! Inga tolkningar utan återge som reflektioner och inte sanningar.) V4: validera genom att ta in tidigare erfarenhet – bekräfta utifrån hur det sett ut under uppväxt och utifrån biologisk sårbarhet V5: validera här och nu: vad är förståeligt utifrån aktuell situation och vanligt fungerande (normalisera och avdramatisera) V6: var ”radikalt genuin” – delta som du är, var rak och ärlig Bli bäst på att vara du och använd det i samspelet med andra (validera dig själv!).

16 Validering Bli sedd och lyssnad på – jag kan sammanfatta det jag hört
Bli tagen på allvar = trodd på/stöd i egen förmåga Få empati- jag ser ditt lidande och osäkerhet Få respekt/inte bli betraktad som skör Bli utmanad/pushad (TROTS lidandet) – motsatsen till curling! OBS!; realistiska krav Konfrontation OCH bekräftelse samtidigt (jag tror mer på dig än vad du tror på dig själv) Validering Bli lyssnad på Bli tagen på allvar/trodd på Få empati/bekräftelse/stöd Bli utmanad/pushad (TROTS lidandet) – motsatsen till curling! Få realistiska krav Professionell hållning handlar om att veta HUR man ska bekräfta och inte låta sig invaderas av den andres lidande. Terapeuten behöver ha god interpersonell funktion – allians/validering Dessutom göra en konceptualisering, målsättningsnivå, struktur, teori, teknik Att öka sin expertis – vad, fakta Procedurellt – använda det – omsätta katalogkunskaperna Reflektiv kunskap – vara i sitt och patientens perspektiv samtidigt – uppmärksamheten skärpt på både patient och mig – använda det som händer i rummet – ”dansar på expertnivå

17 Sinnesrobönen Giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden mellan de båda. Så; vad bidrar du till när du gör det du gör?

18 Litteraturtips! Wadström, Olle. Att förstå och påverka beteendeproblem. Psykologinsats Wadström, Olle. Tvångssyndrom. Psykologinsats Wadström, Olle. Sluta grubbla och älta…Psykologinsats Törneke, N. & Ramnerö J. Beteendets ABC. Studentlitteratur Ortiz, L. När förändring är svårt Miller & Rollnick. Motiverande samtal. Kriminalvårdsverket. artikel 4771 Kadowaki, Å. svensk sjukvård till vanvett… Psykologinsats Harris, Russ (3 böcker) Lyckofällan, Kärlekens ACT och ACT helt enkelt Jeding, Kerstin (3 böcker) 29 sidor om – stress, oro, sömnstörning


Ladda ner ppt "Varför går det inte att bota oro med medicinska åtgärder?"

Liknande presentationer


Google-annonser