Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation
Målstyrning Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation

2 Vad är målstyrning? Du använder det nästan varje dag fast du inte tänker på det som just målstyrning. ________________________________ När du tränar hund När du ska köpa bil När du ska bygga/renovera När du ska spara pengar till något När du ska på semester/resa När du planerar kurs, tävling, möte m.m.

3 Svenska Brukshund-klubbens uppgift
Enligt de nya stadgarna Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar Vi ska ha hundar i människans tjänst Vi ska öka vår kunskap om hund Vi ska vara en aktiv organisation. MÅLSTYRNING!

4 Vad är målstyrning? Målstyrning är engagerande
- alla styr mot samma mål! Alla i arbetsgruppen är delaktiga i att SÄTTA målen, VET vilka målen är, ACCEPTERAR målen och STRÄVAR efter att nå dem. ALLA BLIR MER MOTIVERADE!

5 Vad är skillnaden? REGELSTYRNING
Passivt förhållningssätt med regler att arbeta efter. MÅLSTYRNING Aktivt förhållningssätt med gemensamma mål att arbeta mot.

6 Mål 2010 och framåt De fyra verksamhetsmålen som fastställdes av Kongressen 2009. Utveckla ledarskapet Aktiva hundar Funktionsdugliga hundar Samhällsnyttiga hundar.

7 Målstyrning i Bruks-hundklubben
Brukshundklubbens mål är att målstyrning som styrmedel ska: 2012 – vara infört i 75 % av styrelserna för distrikt och rasklubbar. 2014 – vara infört i alla organisationens styrelser.

8 Utskottet för avel och hälsa Utskottet för organisation
Förbunds-styrelse Verkställande utskott Kansli Utskottet för hundägar-utbildning prov och tävling samhälls- nytta Utskottet för avel och hälsa Utskottet för organisation Förbundsstyrelsens organisation 2011 Avelsansvar Brukshund-klubbens raser, friska och funktionsdugliga hundar Allmänlydnads- och tävlingsutbildning Prov- och tävlings-verksamhet Samhällsnyttiga hundar Föreningsfrågor/ föreningsstöd Maritha Östlund-Holmsten Barbro Olsson Nina Christoffersson Katinka Ryttse Anders Ekholm Annika Sällvik Ragnar Bergståhl Avelsfrågor Friskvård Exteriör Utställningar Hundars mentalitet Provregler inom eget område Funktionärsutbildning inom eget område Intern/extern kommunikation Hundägarutbildning ”A-Ö” (exkl Samhällsnytta) Allmänlydnad Bruks IPO Lydnad Agility Rally Drag Funktionärsutbildning inom eget område (S) Prov- o tävlingsverk-samhet (exkl Samhälls- nytta) IPO/BHP Prov- och tävlingsregler inom eget område (S) FM-hundar Räddningshundar Övr samh nyttiga hundar Myndighetskontakter inom området Prov- o tävlings-verksamhet inom eget område Prov- och tävlings-regler inom eget område Stadgar Etik Föreningssupport distrikt, ras- o lokal-klubbar Förtroendemanna-utbildning Ledarutveckling Intern/extern kommunikation (S) Att gälla fr.o.m 8

9 SIMON Organisationens förnyelse
Det processverktyg som förbundsstyrelsen använder.

10 SIMON - processen SYFTE: Bestämma rätt verksamhet utifrån behov INRIKTNING: Verksamhets- och känneteckensmål MEDEL: Alla aktiviteter och insatser för att nå målen ORGANISATION: Mänskliga resurser som behövs NYTTA: Motorn eller hjärtat i processen.

11 smart-modellen.se Konsten att sätta smarta mål
Specifika - så att alla fattar var de ska och varför Mätbara - så att det finns något att mäta målen mot Accepterat - så att alla är motiverade att jobba mot målet Realistiskt - så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram Tidsbundet - så att det finns en tydlig start- och slutpunkt.

12 Hur ska vi kunna jobba målstyrt hos oss?
- Vi har ju redan en verksamhetsplan!! Använd VB:n och förtydliga den med måltermer Utgå från vad ni redan gör idag Vad vill ni göra framöver? Vilka resurser behöver vi för att klara målet? Tid Personer Pengar mm. Vad ska mätas? (Antal, procent, nöjda deltagare mm. mm.?) När ska det vara klart?

13 Exempel Klubbens mål för aktiva hundar och fler medlemmar
Klubben orkar idag med 100 kursplatser/år men skulle kunna få ut 50 extra kursplatser genom att motivera sina mindre aktiva instruktörer till att ta fler kurser. Mål Alla som vill gå kur ska få gå kurs hos oss! Delmål Erbjuda 150 kursplatser under innevarande år Erbjuda 200 kursplatser/år inom 2 år Utbilda minst 1 instruktör/år under de närmsta 5 åren Instruktörer ska erbjudas minst en möjlighet till vidareutveckling/år Instruktörer ska erbjudas reseersättning vid kurstillfällen.

14 Att sätta smarta mål handlar om att målet ska vara Nedskrivet
Utmanande Trovärdigt Specifikt Mätbart Ha en deadline. Testa på exemplet i föregående bild!

15 smart-modellen.se Var kan jag hitta verktyget?
Hemsida: Gå in på Boktips: Konsten att sätta smarta mål.

16 Har du frågor? Kontakta gärna någon av följande personer:


Ladda ner ppt "Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser