Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005"— Presentationens avskrift:

1 Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005
Kartläggning av kunskaper om och attityder till automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK) Projekttitel Uppdragsgivare, datum Lägg gärna in kundens logga Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005 Intermetra Business & Market Research Group Unr Christine Bengtsson Markus Lagerqvist

2 Bakgrund Bakgrund En viktig del i Vägverkets arbete med trafiksäkerheten är utbyggnaden av systemet med automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK). Erfarenheterna av systemet har hittills varit mycket positiva. Vägverket ansvarar bl.a. för information och kommunikation, då det är viktigt att ha en god acceptans bland allmänheten. Inför det fortsatta arbetet önskar Vägverket få bättre information om allmänhetens kunskap om och attityder till ATK.

3 Undersökningens syfte
Bakgrund Undersökningens syfte Undersökningen skall kunna utgöra underlag för utformning av kommande åtgärder inom projektet, samt vara referens för uppföljande undersökningar. Undersökningen skall ge information om: Kunskapen om ATK Attityder till ATK Intresse för trafiksäkerhetsfrågor Inställningen till information om ATK Bakgrundsinformation

4 Tillvägagångssätt Målpopulation
Bakgrund Tillvägagångssätt Målpopulation Undersökningen är giltig för allmänheten i hela landet i åldern år. Datainsamlingsmetod Informationen har samlats in genom en postal enkät. Två påminnelser har gjorts, varav en med ett nytt formulär. Urvalsstorlek Totalt har formulär skickats ut till ett slumpvis nationellt urval. Svar har inkommit från personer, dvs. en svarsfrekvens på 62 %. Detta ger en god statistisk säkerhet. Felmarginalen vid 90 % säkerhet blir vid några olika uppmätta andelar: 10 %, ± 1,1 % 30 %, ± 1,7 % 50 %, ± 1,8 %

5 Beskrivning av urvalet Antal körda mil per år
Bakgrund Beskrivning av urvalet Antal körda mil per år Totalt n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 1-500 mil/år 18 12 22 mil/år 32 34 30 mil/år 16 24 10 Mer än mil/år 9 3 Vet inte/kör inte bil 25 14 100

6 Beskrivning av urvalet Syfte med körning
Bakgrund Beskrivning av urvalet Syfte med körning Totalt n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 Kör bil till/från arbete/studier 42 47 38 Annan privat körning 60 62 58 Kör i tjänsten 14 22 7 Yrkesmässig körning 3 5 1 Kör inte bil/ej svar 21 12 29

7 Intresse Stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor! ”Hur intresserad är du av trafiksäkerhetsfrågor?” Trafiksäkerhet är intressant, men personer utan körkort är något mindre engagerade.

8 Kunskap God kunskap om trafiksäkerhetsfrågor Hur god kunskap tycker du att du har? De flesta anser sig ha ganska god kunskap om trafiksäkerhet – undantaget de som inte har körkort.

9 Kunskap ”Alla” känner till ATK! ”Känner du till att Polisen på vissa vägsträckor använder …”? Kännedomen om kamerorna är mycket god, och de allra flesta bilförare har även åkt på en väg med kameror.

10 Kunskap Blandad kunskap om kamerornas funktion ”Hur god kunskap har du om hur dessa kameror fungerar?” Stor spridning i kunskapsnivån. Drygt hälften av befolkningen har bristfälliga kunskaper.

11 Kunskap Syftet är att få ned hastigheten ”Vad tror du är det främsta syftet med sådana kameror?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 -500 mil/år n=218 1500+ mil/år n=317 Syftet med ATK är ... … att få ned hastigheten 87 91 … att få fast fortkörare 6 4 7 5 2 … att sänka polisens kostnader 3 … annan 1 Det främsta syftet med kamerorna är att få ned hastigheten på vägarna.

12 Erfarenhet Nästan ingen har ”åkt dit” själv ”Har du själv någon gång fått böter …?” Endast 1 % har själva fått böter efter att ha blivit fotograferad av en kamera.

13 Fler känner någon annan … ”Känner du någon annan som fått böter …?”
Erfarenhet Fler känner någon annan … ”Känner du någon annan som fått böter …?” … men var femte känner någon som fått böta.

14 Kamerorna påverkar hur man kör ”Påverkar kamerorna din körning?”
Beteende Kamerorna påverkar hur man kör ”Påverkar kamerorna din körning?” Män påverkas i högre grad än kvinnor av kamerorna. Drygt hälften påverkas i sin körning av kamerorna; män i högre grad än kvinnor, och de som kör mer i högre grad än de som kör mindre.

15 Beteende Fler håller hastighetsbegränsningen ”På vilket sätt påverkar kamerorna din körning?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Håller hastighetsbegränsningen 28 31 26 25 Saktar ned 14 17 11 21 6 Blir sämre trafikrytm 3 5 2 De ökar trafiksäkerheten Blir lugnare körning/tempo 4 De minskar trafiksäkerheten 1 Bättre trafikrytm Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

16 Attityd Fortkörning är ett stort problem! ”Hur stort trafiksäkerhetsproblem trycker du fortkörning är idag?” Alla grupper ser fortkörning som ett stort problem, men kvinnor i högre grad än män.

17 Attityd Kamerorna är effektiva! ”Hur effektiva tror du dessa kameror är för att få ned hastigheten …?” Kamerorna ses som ett effektivt sätt att få ned hastigheten på vägarna!

18 Man vill inte åka fast ”Varför tror du det?”
Beteende Man vill inte åka fast ”Varför tror du det?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Vill inte åka fast 32 31 40 25 Hastigheten sänks när man ser kameran 19 17 16 Man blir påmind om hastigheten 10 8 12 7 11 Ökar trafiksäkerheten 3 4 Sämre trafikrytm 6 Alla kameror är inte i funktion Man bryr sig inte om kamerorna 2 5 Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

19 Attityd Kamerorna ökar trafiksäkerheten! ”Vilken effekt tror du dessa kameror har på trafiksäkerheten …?” En stor majoritet tror att trafik- säkerheten ökar! De som kör mindre tror mer på kamerornas effekt på trafiksäkerheten.

20 Färre olyckor med kameror ”Varför tror du det?”
Påverkan Färre olyckor med kameror ”Varför tror du det?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Lägre hastighet -> färre olyckor 34 35 32 42 25 Ökad uppmärksamhet 9 7 11 10 8 Blir påmind om hastigheten 4 Vill inte åka fast 5 2 6 Lugnare körning/tempo Ökar trafiksäkerheten 3 Färre farliga omkörningar 1 Bättre trafikrytm Sämre trafikrytm Minskad uppmärksamhet Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

21 Attityd Ett effektivt sätt att få ned hastigheten ”Hur väl tror du följande påstående om sådana kameror stämmer?” Det finns en stor tro på att kamerorna är ett effektivt sätt att få ned hastigheten och minska antalet olyckor i trafiken.

22 Attityd Risk för ryckig trafikrytm ”Hur väl tror du följande påstående om sådana kameror stämmer?” Kamerorna kan ge ryckig trafikrytm… … och är sällan i funktion På många av punkterna finns stora brister i kunskapen om kamerorna.

23 Attityd Positivt med utbyggnad utanför tätort … ”Vad är din inställning till en utbyggnad på större vägar utanför tätort?” Mest negativa är män och förare som ligger mycket på vägarna.

24 Attityd … och även inom tätort ”Vad är din inställning till en utbyggnad på vägar inom tätort?” Attityden är övervägande positiv även till en utbyggnad inom tätorter.

25 Attityd Bra på olycksdrabbade vägar ”Vilka typer av vägsträckor tycker du sådana kameror är bäst lämpade för?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Landsvägar 11 12 19 10 Olycksdrabbade sträckor 13 9 6 Inom tätort 8 70-vägar 7 Vid skolor, dagis etc. 5 90-vägar 50-vägar 4 3 Högtrafikerade sträckor 30-vägar Alla vägar 2 1 Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

26 Attityd Fler poliser effektivast, kameror god tvåa ”Hur effektiva är följande åtgärder för att få ned hastigheten …?” Poliskontroller och kameror är effektivt … … men hastighetsgränser har mindre betydelse!

27 Attityd Alkoholkontroller och mitträcken effektivt! ”Hur effektiva tror du följande är för att få ned antalet dödsolyckor?” Det effektivaste sättet att få ned olyckorna är (1) fler alkoholkontroller och (2) mitträcken på alla större vägar.

28 Attityd Förslag på åtgärder ”Finns det någon annan åtgärd för att få ned antalet dödsolyckor …?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Fler kontroller/poliser 9 7 Bättre vägar 8 11 5 2 Mer information 6 10 Alkolås i bilar 4 Högre böter/hårdare straff Återkommande körkortprov 3 1 Kontroll av äldre förare Hårdare körkortskrav Mindre trafik på vägarna Sänkta hastighetsgränser Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

29 De flesta vill ha mer information om hur kamerorna fungerar.
Stort informationsbehov ”Tycker du att det behövs mer information om dessa kameror?” De flesta vill ha mer information om hur kamerorna fungerar.

30 Information TV är den bästa informationskanalen ”Vilket är det bästa sättet att informera om dessa kameror?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Info/reklam på TV 45 41 48 35 42 Utskick till hushållen 21 31 18 Infotavlor längs vägarna 23 19 13 28 Annonser i dagstidningar 8 7 9 5 Info/reklam på radio 4 3 Utomhusreklam 2 1 Info/reklam på Internet Info/reklam på bio

31 Information Vägverket är den naturliga avsändaren ”Vem tycker du skall stå bakom informationen?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Vägverket 55 56 48 Polisen 29 28 30 33 Kommunerna 2 3 6 Annan 1 5 Vet inte 11 8 14

32 Trafiksäkerhetskameror! ”Vad tycker du att man skall kalla kameror …?”
Information Trafiksäkerhetskameror! ”Vad tycker du att man skall kalla kameror …?” Total n=1 242 % Män n=562 Kvinnor n=680 18-24 år n=110 65-75 år n=183 Trafiksäkerhetskameror 46 41 50 38 47 Hastighetskameror 35 37 33 48 26 Trafikkontrollkameror 10 6 13 Annat 2 4 1 5 Vet inte 7 9

33 Sammanfattning Stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor
Slutsatser Sammanfattning Stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor Fortkörning ses som ett stort problem idag God kunskap om trafiksäkerhet i allmänhet Nästan alla har åkt på en väg med kameror Få har själva fått böta, men var femte känner någon Men det finns brister i kunskapen om hur kamerorna fungerar Syftet med kamerorna är främsta att få ned hastigheten Kamerorna påverkar hur man kör Främst genom att man drar ned hastigheten … … för att man inte vill åka fast Kamerorna påverkar också trafiksäkerheten … genom att de bidrar till lägre hastighet på vägarna

34 Sammanfattning Kamerorna är effektiva på att … … få ned hastigheten
Slutsatser Sammanfattning Kamerorna är effektiva på att … … få ned hastigheten … minska olyckorna … minska farliga omkörningar … få fast fortkörare Det finns dock en risk att … … trafikrytmen blir ryckig … kamerorna inte är i funktion Överlag positiv inställning till fler kameror på olika typer av vägar Fler poliskontroller är ännu mer effektivt för att få ned hastigheten … … men böter, information och sänkta hastighetsgränser är mindre effektivt

35 Slutsatser Sammanfattning Även om kamerorna är bra på att minska antalet olyckor, är det ännu bättre med … … fler alkoholkontroller … mitträcken på alla större vägar … fler hastighetskontroller … fler motorvägar Det finns ett en klar önskan om mer information om kamerorna … … och den bästa kanalen är TV, följt av utskick Vägverket är den naturliga avsändaren, följt av Polisen Det bästa namnet på kamerorna är ”Trafiksäkerhetskameror”

36


Ladda ner ppt "Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser